Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Krakowie

wyklęci PJ

Program obchodów Narodowego Dnia Pamięci

Żołnierzy Wyklętych” w Krakowie

(Bazylika Mariacka – Park Jordana)

Sobota 1 marca 2014 r. od godz. 14:30

Patronat Honorowy

Biskup Polowy Wojska Polskiego

Ks. Dr Józef Guzdek

Uroczystość 1 marca rozpocznie się mszą św. w Bazylice Mariackiej

o godz. 14 :30

Powitanie – Ks. dr Dariusz Raś Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej

Msza św. z ceremoniałem wojskowym pod przewodnictwem ks. Prałata płk dr Stanisława Gulaka Proboszcza Parafii Garnizonowej pw. Św. Agnieszki, Dziekana Dekanatu Wojsk Specjalnych . Homilię wygłosi – Kapelan Żołnierzy Armii Krajowej i środowisk niepodległościowych o. Jerzy Pająk OFM Cap, strofy poezji patriotycznej – aktor Wojciech Habela.


Po mszy św. ok.
godz.15:30 przemarsz uczestników uroczystości na czele ze Szwadronem Ułanów im .Marszałka J. Piłsudskiego, Kompanią Honorową WP i Orkiestrą Wojskową

z Rynku, ulicą Szewską, Podwale, ul. Piłsudskiego,

Al. 3-Maja do Parku im. H. Jordana

Uroczystość w plenerze Parku:

W oprawie uroczystości uczestniczą : Poczty Sztandarowe, Kombatanci, Harcerze, Orkiestra wojskowa, Dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego im. gen. Władysława Andersa , Delegacja Jednostki Wojskowej ,, NIL” , Kompania Honorowa 2 KZ .Im. gen. W. Andersa , Szwadron Ułanów im. Marszałka J. Piłsudskiego , Ks. Prałat płk dr Stanisław Gulak Proboszcz, Dziekan Dekanatu Wojsk Specjalnych, Kapelan Żołnierzy Armii Krajowej i środowisk niepodległościowych o. Jerzy Pająk, Mjr Włodzimierz ‘Wowa’ Brodecki.

15:40 – wystawienie honorowych posterunków WP przy pomnikach („INKA”,Pilecki, „NIL”)

16:00 – uczestnicy marszu przechodzą aleją główną i zajmują wyznaczone miejsca wprowadzenie sztandarów organizacji środowisk kombatanckich i niepodległościowych, uczelni, szkół i innych partnerów społecznych (pocztysztandarowe zajmują wyznaczone miejscaprzy pomnikach ). Wprowadzenie wojskowej asysty honorowej od bramy aleją parkową na miejsce uroczystości z orkiestrą wojskową.

16:10 – ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI

– Uroczystość prowadzi Wojciech Habela – aktor scen krakowskich

– podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu

– powitanie uczestników –Wojciech Habela

przesłanie Biskupa Polowego WP ks. dr Józefa Guzdka – ks. prałat płk Stanisław Gulak

– przemówienia

– Hymn Armii Krajowej – „Naprzód do boju żołnierze” gra orkiestra – śpiewa Franciszek Makuch

– Apel Pamięci – apel odczyta oficer kompanii por. Krzysztof Rybicki

– salwę honorową odda kompania honorowa 2 KZ

– sygnał WP (trębacz)

– złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikami:

(‘Inka’, Pilecki, „ NIL,” Okulicki, Anders, Maczek, Sosabowski )

pieśń Modlitwa Żołnierza Polskiego „O, Panie, któryś jest na niebie ’’ gra orkiestra –śpiewa Franciszek Makuch

podziękowanie uczestnikom uroczystości – Kazimierz Cholewa (Prezes Towarzystwa Parku )

Pieśń Reprezentacyjna Wojska PolskiegoLEGIONY ”

Wyprowadzenie pocztów sztandarowych i oddanie honorów przez poczty sztandarowe, kombatantów, szkoły, stowarzyszenia i ułanów.

Po oddaniu honorów przez poczty sztandarowe następuje wymarsz orkiestry WP

ok. godz.17:15 zakończenie uroczystości w Parku.

Główny organizator uroczystości

Prezes TOWARZYSTWA PARKU im. dr Henryka Jordana

Kazimierz Cholewa

(Szczegóły programu w trakcie ustaleń)

logo patronat 2014

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.