Kiedy Jezus mówi o Swoim powrocie.

E. Głód «…a miejscami głód…» (Łk 21,11).

Żadnej klęski głodu z przeszłości nie można w ogóle porównać z tą z XX w., wynikającą z klimatu (Sahel), braku solidarności między Północą a Południem a zwłaszcza z eksplozją demograficzną.1 

Ilość ludzi głodujących na świecie:

1850: 1 mld 1900: 1,5 mld

1930: 2 mld 1940: 2,3 mld

1950: 2,5 mld 1960: 3 mld

1970: 3,6 mld 1980: 4,3 mld

1990: 5,2 mld 2000: 6,1 mld

Co 6 miesięcy ilość głodujących zwiększa się o liczbę równą mieszkańcom Francji, a co 10 lat – Chin.

F. Znaki na niebie «Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie…» (Łk 21,11).

 

Są one liczne i różnego rodzaju. Przypomnijmy sobie o dwóch rodzajach:

1. UFO – zjawisko jest dowiedzione, lecz jego znaczenie i rzeczywista natura pozostają nieznane. Nasuwa się pytanie: Czy wszystkie «znaki na niebie» pochodzą z Nieba?

2. ZJAWISKA ŚWIETLNE

powiązane z objawieniami Maryi.

W Fatimie, Garabandal, Medziugorju i w innych miejscach sygnalizowane były liczne zjawiska świetlne. Wspomnijmy tu jako potwierdzone przez wiarygodnych świadków albo przez dużą ilość osób:

13.10.1917 Fatima:

70 tys. osób widzi słońce obracające się wokół własnej osi, z którego wychodzi światło, spadające ku ziemi, wydaje się, że się o nią rozbije. Wszystko to w południe, w dniu i o godzinie zapowiedzianej od 3 miesięcy.

25/26.01.1938 Europa i Afryka Północna:

Noc zostaje oświetlona nieznanym światłem, jak przepowiedziała Maryja wizjonerom z Fatimy. Miał to być znak zapowiadający zbliżającą się wojnę, «jeśli ludzie się nie nawrócą». Światło jest tak silne, że można przy nim czytać, robić zdjęcia bez lampy błyskowej przez kilka godzin w nocy. Po kilku miesiącach Hitler zajął Sudety, a następnie Austrię.

6.08.1981 Medziugorje w Bośni:

Proboszcz i mieszkańcy wioski widzą chorwackie słowo «MIR» (pokój) złożone z świetlistych liter na niebie o zmierzchu. Maryja pojawiała się tam od kilku tygodni. Od tego czasu zarejestrowano i dano świadectwo o wielu innych znakach na niebie.

 

G. Prześladowania  «Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać…» (Mt 24,9).

Prześladowania Żydów w XX w.: 6 mln ofiar.

Prześladowania chrześcijan w XX w.: 10-30 mln ofiar.

Ogólna liczba zabitych w XX w.: co najmniej 16 mln.2 

H. Fałszywi Mesjasze  «Powstaną bowiem fałszywi mesjasze…» (Mt 24,24).

Jeśli byli w każdym czasie, jak powiedział to Jezus, to w naszych czasach są szczególnie liczni i niebezpieczni. Kilka przykładów:

JIM JONES – Sekta Świadkowie Świątyni. Popełnili zbiorowe samobójstwo cyjankiem w 1978 w Gujanie.

GEORGES ROUX – Sekta Powszechne Przymierze (L’Alliance Universelle) w Montfavet (Francja). Założyciel zmarł. Miał tysiące zwolenników.

VERNON HOWELL (David Korrech)

Sekta Dawida w Waco w Teksasie. Tragiczny koniec sekty w pożarze w kwietniu 1993.

MAITREYA – fałszywy chrystus NEW AGE, urodzony w Indiach, a żyjący w Londynie. Uważa się za wcielenie (przez reinkarnację) Jezusa i Buddy. Jego prorok, brytyjski malarz Benjamin Cremer, został usunięty przez niego w cień.

Każdy rok przynosi nowe przykłady.

 

1. Fałszywi prorocy  «Powstaną bowiem… fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda» (Mt 24,24).

Fałszywi prorocy-filozofowie: F. Nietzsche, S. Freud, K. Marx i inni.

Fałszywi prorocy-politycy: Prawicowi tacy jak Hitler, Himmler, Goebbels, Goering, Hiro-Hito, Heydrich, Mussolini, F. Franco, S. Hussein, F.E. Marcos, Fr i J.-Cl. Duvalier, S.S. Mobutu i inni.

Lewicowi tacy jak W. I. Ulianov (Lenin), L. D. Bronstein (Trocki), J. Broz (Tito), J. W. Dżugaszwili (Stalin), Mao-Tse-Tung, Deng-Xiaoping, F. Castro, Pol Pot, N. i E. Ceaucescu, Sl. Milosevic, R. Karadżić i wielu innych.

Fałszywi prorocy religijni: Russell (Świadkowie Jehowy), W. Miller (Adwentyści), J. Smith (Mormoni), P. Antoine, Darby, M. Bakker-Eddy (scientyzm), L. Ron Hubbard (scientologia), H. W. Armstrong (Ogólnoświatowy Kościół Boży), S. Y. Moon (Kościół Zjednoczenia), guru Maharishi (medytacja transcendentalna), guru Maharaj Ji (Misja Boskiej Światłości), B. L. Ray, K. Gose, Cl. Dominguez (hiszpańska sekta założona w oparciu o fałszywe objawienie, przeciwne Kościołowi – Palmar de Troya). W islamie: Homeini, Kadafi, H. al Asad (Syria).

Fałszywi prorocy filozoficzno-religijni: H. Steel, A. Blavatsky i A. A. Bailey (teozofia), R. Steiner (teozofia), A. Crowley (satanizm), A. Kardec (okultyzm) oraz założyciele różnych prądów duchowych, druidycznych i innych, których kulminacją jest NEW AGE.

Fałszywi prorocy-teologowie: Ci również są liczni. Między nimi najbardziej głośni to J. Pohier, E. Schillebeeckx, E. Drewermann, R. Bultman, H. Küng, L. Boff i inni. Nie ze względu na wszystko co napisali, lecz na liczne tendencje i idee sprzeczne z Ewangelią i Tradycją, które z zapałem przypomina Sobór Watykański II.

2. Kilka cyfr dotyczących sekt

Oblicza się, że liczba sekt na świecie przekracza 10 tys. Na przykład we Francji sekty liczące początkowo 500 tys. członków, mają obecnie 2 miliony wyznawców. We Francji jest już więcej magów i wizjonerów niż kapłanów…

W Nowym Jorku liczba astrologów i czynnych wizjonerów przekraczała na początku lat 90-tych – 30 tys. Tak przedstawia się w Ameryce Łacińskiej liczba katolików, którzy przeszli do sekt:

1900: 50.000 1967: 4.000.000

1974: 8 mln 1985: 30 mln

1992:3 65 mln 2000: 120 mln.

WNIOSEK

A zatem w tym, co dotyczy wielkich biblijnych znaków, takich jak powrót Żydów do Izraela i do Jerozolimy, jak i głoszenia Dobrej Nowiny na całym świecie oraz wielkich Znaków Eschatologicznych określonych przez Jezusa w jego przemowie o Końcu Czasów (Mt 24, Łk 17 i 21, Mk 13), stwierdzamy ich spełnienie. Stało się to w XIX, a zwłaszcza w XX wieku z bardzo znaczącym przyśpieszeniem w ostatnich dziesięcioleciach. W tym momencie każdy obiektywny umysł, niezdeformowany paraliżującym sceptycyzmem i racjonalizmem, powinien postawić sobie pytanie:

Czy powrót Chrystusa nie jest już bardzo bliski, choć nigdy nie będziemy znali jego dokładnej daty? Ks. S. (Belgia)

*

Od Wydawnictwa:

Jednym z niewątpliwych znaków naszego czasu jest nasilenie się objawień maryjnych na skalę do tej pory w historii ludzkości nieznaną. Maryja staje się naszym drogowskazem prowadzącym do Jezusa, ukazującym, jak najlepiej możemy przygotować się na spotkanie z Nim; jak żyć, nie – w przerażeniu, lecz w pokoju wobec wydarzeń zapowiedzianych od wieków w Piśmie św. O takiej właśnie roli Maryi i jej aktualnych objawień Ks. Ryszard Uklejanapisał w książce Madonna Płacząca: «Św. Ludwik M. Grignion de Montfort, zgłębiając tajemnicę udziału Maryi w Bożej ekonomii zbawienia ludzkości, wyraził myśl, że godność Macierzyńska Maryi nie sprowadza się tylko do Jej zgody i współpracy w tajemnicy Wcielenia, ale urzeczywistnia się także w przygotowaniu ludzkości na powtórne Jego przyjście w chwale. Idea powyższa wydaje się znajdować wyjaśnienie w tak licznych i różnorodnych objawieniach maryjnych, w obecnym szczególnie stuleciu.» (Wydawnictwo Salezjańskie Warszawa 1993, s. 79) Autor skupił się w swoim opracowaniu jedynie na przedziwnym zjawisku płaczących obrazów i figur Maryi, pojawiających się na świecie coraz częściej. Zjawisku temu towarzyszą nierzadko orędzia, w których Matka Boża wzywa do nawrócenia, zapowiadając nadchodzenie czasu sprawiedliwości po okresie miłosierdzia, w którym obecnie żyjemy. Jej łzy są wyrazem głębokiego smutku wobec stanu ludzkości, która grzesząc jak nigdy dotąd idzie drogą ku zatraceniu, tracąc kontakt z Bogiem, prowokując Jego gniew. Wskazaniem, jak wynagrodzić za siebie i za innych, mogą być proste słowa Maryi (Róży Duchowej) wypowiedziane ze łzami w 1947 w Montichiari we Włoszech: «Modlitwy – zadośćuczynienia – pokuty». W tych słowach streszcza się cały program naszej pomocy bliźnim oraz naszego osobistego przygotowania na spotkanie z Chrystusem. Autentyczne Orędzia z Nieba zachęcają niestrudzenie do głębokiej przemiany serca, do zerwania z grzechem, częstej spowiedzi i pełnego udziału w Eucharystii, adorowania Jezusa w Najświętszym Sakramencie, zachowywania Bożych przykazań, miłości Boga i bliźniego, przebaczenia i pojednania, czynienia pokuty np. przez post, okazywania czci Maryi poprzez nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Ona bowiem jest Niewiastą, która ostatecznie odniesie tryumf nad złem (Rdz 3,15; Ap 12,1-18), a Jej walka wkroczyła w decydującą fazę. Jej posłańcy z Fatimy, którzy całym sercem odpowiedzieli na Jej wołanie, zostali właśnie przez Kościół wyniesieni do chwały ołtarzy. Każdy z nas może się zdecydować na to, aby swoim życiem odpowiedzieć na Jej prośby i pomóc Jej zwyciężać, a tym samym przygotować drogę dla nadchodzącego Pana.


 

http://www.voxdomini.com.pl/vox_art/retour02.html

O autorze: circ

Iza Rostworowska