Media na nasz temat

Nie zgadniecie, gdzie to znalazłem:

 

Janusza Doświadczyńskiego przypadki, czyli, jak omalże nie zostałem członkiem sekty

 

Myślący człowieku – strzeż się Legionu św. Ekspedyta.

 

Efektem nieprzemyślanego uczestnictwa w działalności sekty, zamiast rozwoju – może się stać destrukcja osobowości, przejawiająca się w zniszczeniu dotychczasowych cech osoby, jej funkcji w rodzinie i społeczeństwie. Oznakami destrukcji osoby uczestniczącej w takiej działalności może być gwałtowna zmiana wyznawanych przez daną osobę wartości, obniżenie potencjału i elastyczności umysłowej oraz zachowanie przejawiające się posługiwaniem się ustalonymi stereotypami reakcji psychicznych [B. R. Wilson, Religious Sects, London 1971]

O autorze: Asadow

Marek Sas-Kulczycki (konto do admistracji)