Orędzie Adama-człowieka z 30 marca 2013 r.

“Ja dobrze wiem, co znaczy niezrozumienie, fałszywe świadectwo, poniżenie, samotność oraz ból. Dlatego Moje macierzyństwo i Moja matczyna troska powinny napełnić was pewnością co do Mojej matczynej opieki.”

 

30 marca 2013 – Wielka Sobota

_____________________________________________

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.

Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej

____________________________________________

 

„Wy jednak musicie być czujni, Moje drogie dzieci, bo nie wystarczy tylko powtarzać, że wierzycie w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół; trzeba to wyznać z wiarą [wyrażającą się], tak w uczuciach, jak i w czynach. Mój Boski Syn nie jest podzielony – jest jeden, więc każdy podział, każde odejście od jedności, każde fałszywe składanie świadectwa wobec Mojego Boskiego Syna, jest zgorszeniem i kłamstwem. Kto nie przyczynia się do budowania na fundamencie Chrystusa, ten sam wyklucza się z Kościoła.

 

MATKA BOŻA: «W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz, Człowiecze.

    Pozdrawiam was, Moje kochane ziemskie dzieci, podczas liturgicznego oczekiwania na zmartwychwstanie Mojego Boskiego Syna. Czuwajcie wraz z Kościołem, pełni nadziei i wiary. Czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie, lecz umacniajcie waszą wiarę w zwycięstwo prawdy z taką samą pewnością, z jaką Święta Matka Kościół głosi całemu stworzeniu zmartwychwstanie Mojego Boskiego Syna.

    Czuwanie i adoracja przy grobie Mojego Boskiego Syna powinny przynosić wam nieustanną nadzieję na objawienie Chwały Mojego Boskiego Syna, który swoim światłem rozjaśnia wszelką ciemność i wszelki mrok. Kiedy obchodzicie pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Mojego Boskiego Syna, pamiętajcie, że każde pokolenie i każdy czas przynosi ze sobą pewność wypełnienia obietnic Bożych. Nie ulegajcie zwątpieniu, kiedy świat staje się coraz okrutniejszy i coraz więcej ludzkich serc zamyka się dla Boga! To właśnie wy, Moje małe dzieci, poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, zostaliście wezwani, by nieść nadzieję i światło wśród ciemności. Pamiętajcie jednak, że pomimo pewności zwycięstwa prawdy jesteście przez cały ten czas wezwani, aby nieść wasze krzyże.    Żyjcie tak, aby ziarno królestwa Bożego, które zostało w was zasiane, przynosiło obfite owoce. W tym paschalnym dniu czuwania na modlitwie bądźcie świadkami i głosicielami Prawdy. Starajcie się każdego dnia wychodzić z fałszu do prawdy, z grzechu – do prawdziwej świętości. Bądźcie nie tylko świadkami, [zaangażowanymi] w paschalne czuwanie, Moje kochane dzieci, ale nieście też w sobie całą świadomość Paschy, która dokonuje się w całym stworzeniu, gdy z bólów rodzenia przechodzi do radości objawienia Chwały Mojego Boskiego Syna.

    Moje kochane dzieci! Ja dobrze wiem, co znaczy niezrozumienie, fałszywe świadectwo, poniżenie, samotność oraz ból. Dlatego Moje macierzyństwo i Moja matczyna troska powinny napełnić was pewnością co do Mojej matczynej opieki. Ja nie opuszczę Moich dzieci i zawsze będę pamiętała w Moich modlitwach o tych wszystkich, którzy są ubodzy w duchu, prześladowani, o chorych i cierpiących. Ale oczekuję od was wszystkich współpracy i zaangażowania. Jedyne, czego pragnę, to odpowiedź na Moje wołanie – odpowiedź taka, jakiej oczekuje od was Bóg, mianowicie prawdziwa przemiana i prawdziwe nawrócenie.

    Aby mogło dokonać się wasze prawdziwe nawrócenie, musicie wziąć wasze krzyże, zjednoczyć je z [Krzyżem] Mojego Boskiego Syna, naśladować Go i ofiarować je Bogu. Musicie przygotować się, Moje kochane dzieci, że będziecie jeszcze bardziej wyśmiewani przez świat. Szatan, w swojej ostatecznej desperacji i szale, będzie chciał podeptać waszą godność, waszą przynależność do Świętej Matki Kościoła w takim stopniu, w jakim dotknął szyderstwami i bluźnierstwami Mojego Boskiego Syna. Szatan próbuje od samego początku zniszczyć Kościół, lecz pomimo jego wielkich starań, prób i knowań, Kościół trwa. W tym, co ludzkie, udało mu się skusić wielu, lecz w tym, co Boskie, nie uda mu się nigdy – gdyż Mój Boski Syn obecny jest w Kościele. Wy jednak musicie być czujni, Moje drogie dzieci, bo nie wystarczy tylko powtarzać, że wierzycie w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół; trzeba to wyznać z wiarą [wyrażającą się], tak w uczuciach, jak i w czynach. Mój Boski Syn nie jest podzielony – jest jeden, więc każdy podział, każde odejście od jedności, każde fałszywe składanie świadectwa wobec Mojego Boskiego Syna, jest zgorszeniem i kłamstwem. Kto nie przyczynia się do budowania na fundamencie Chrystusa, ten sam wyklucza się z Kościoła. Źródłem tego zgorszenia jest szatan, a ponieważ udało mu się przedostać do wielu serc, próbuje teraz ogłosić śmierć i ostateczny upadek Kościoła. Jak wielki będzie jego upadek, gdy zobaczy, że jego zamiar nie powiódł się! I choć udało mu się, dzięki sprytowi i przebiegłości, pociągnąć za sobą wiele dusz, to zwycięstwo należy do Mojego Boskiego Syna, który pokonawszy śmierć, zniweczył wszystkie plany swojego przeciwnika.

    To [właśnie] chciałam wam powiedzieć, Moje kochane dzieci – abyście zgłębiali Moje słowa w tym dniu czuwania Kościoła, [ale także] w każdym czasie, gdy raduje się on ze zwycięstwa Boga nad szatanem i jego zwolennikami.

    Rozważajcie Moje słowa, a ja wam błogosławię z Mojego Niepokalanego Serca: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego». 

 

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________

www.adam-czlowiek.blogspot.com

O autorze: Judyta