wyszperane 22/04/13

Pokora i niepozorność Najświętszego Sakramentu. Pokora i niepozorność Syna Bożego, który wybrał ubóstwo skromnej, białej, milczącej Hostii. Jak łatwo przejść obojętnie w zaaferowanym pośpiechu obok niepozornej tajemnicy Najświętszego Sakramentu – Sanctissimum Sacramentum. A przecież tutaj Bóg jest!
http://signum-dei.blogspot.com/search/label/Komunia%20na%20kl%C4%99cz%C4%85co

– Wątpliwości co do konieczności łaski do zbawienia, powodujące niedocenianie chrztu i jego odraczanie oraz rezygnację z [przystępowania do] sakramentu pokuty. Co więcej, dotyczy to szczególnie nastawienia kapłanów, a nie wiernych. To samo odnosi się do Rzeczywistej Obecności – to kapłani działają tak, jakby już w nią nie wierzyli: ukrywają Najświętszy Sakrament, tłumią wszelkie oznaki szacunku wobec niego i wszelkie ceremonie na jego cześć.
[  …  ]
Jest czymś oczywistym, że w tych i innych podobnych wypadkach każdy kapłan i wierny katolik ma obowiązek opierać się i odmówić posłuszeństwa. Ślepe posłuszeństwo to nonsens i nikt nie jest zwolniony z odpowiedzialności w razie, gdyby słuchał raczej ludzi niż Boga (DS 3115). Jeżeli zło ma charakter publiczny i stanowi przedmiot zgorszenia dla dusz, opór również powinien być jawny (św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, IIa-IIae, q. 33, a. 4). Są to podstawowe zasady moralne regulujące stosunki poddanych z każdą prawowitą władzą.
Słuszność tego oporu znajduje dodatkowe potwierdzenie w fakcie, że obecnie karze się tych, którzy mocno trwają przy Tradycji i wierze katolickiej, tych zaś, którzy głoszą różne heterodoksyjne doktryny i popełniają prawdziwe świętokradztwa, zostawia się w spokoju. Oto logiczne następstwo nadużycia władzy.
http://news.fsspx.pl/?p=2641

– Jesteśmy traktowani bardzo źle. Nasi współbracia, których zadanie jest bardzo delikatnej natury, traktowani są jak szaleńcy, jak fanatycy. Mówiąc ogólnie, są oni zaledwie tolerowani przez biskupów, którzy ich wyznaczyli [na egzorcystów].
Nurt „naukowy”, negatywnie odnoszący się do możliwości realnego istnienia szatana i widzący w nim jedynie personifikację bezosobowego zła (a więc „coś”, a nie „kogoś”), opiera się na naturalizmie. Skoro jednak demony mają być tylko formami „negatywnej energii”, to wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, by uznać, że z kolei aniołowie są li tylko formami „energii pozytywnej”. Stąd już tylko jeden krok do stwierdzenia, że i Pan Bóg nie jest Osobą, ale czymś nieokreślonym – „energią”, „siłą kosmiczną” etc. Jest to więc nurt prowadzący powoli, ale nieubłaganie, do ateizmu.
http://signum-dei.blogspot.com/2013/04/czy-jest-roznica-miedzy-woda-swiecona.html

Święta Inkwizycja kojarzy się powszechnie ze stosami i prześladowaniem. Nic bardziej mylnego! Było całkiem odwrotnie! W krajach katolickich nie było polowania na czarownice i masowych płonących stosów! U katolików nie było tortur! To wszystko działo się na terenach protestanckich! Na terenach katolickich do takich tragedii nie doszło właśnie dlatego, że istniała Święta Inkwizycja
http://www.pch24.pl/czarna-legenda-swietej-inkwizycji,3922,i.html

Czy Jamał II był zasłoną dymną dla przejęcia przez Rosjan (z izraelskim paszportem) Azotów?
http://kuzmiuk.blog.onet.pl/2013/04/22/czy-jamal-ii-byl-zaslona-dymna-dla-przejecia-przez-rosjan-azotow/

Podczas gdy marszałek Senatu Bogdan Borusewicz kpi z polskiej historii, dyrektor Szwajcarskiej Biblioteki Wojskowej wspomina, że doświadczenia Powstania Styczniowego ukształtowały doktrynę obronną tego państwa.
http://www.pch24.pl/szwajcarzy–powstanie-styczniowe-uksztaltowalo-nasza-doktryne,14303,i.html

Historię trzeba napisać na nowo. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie historii najnowszej, ale całych, tysiącletnich dziejów naszego kraju. By poprawnie czytać historię musimy cofnąć się do czasów Mieszka I i odkryć dzieje na nowo. Zważmy bowiem na to, kto dotychczas uczył nas historii Polski
http://www.pch24.pl/historie-trzeba-napisac-na-nowo,3723,i.html

To jest interes geopolityczny imperium rosyjskiego: Polska ma być przekształcona w marchię zachodnią, taki przyczółek strategiczny dla tej imperialnej ekspansji  w Europie centralnej. I tak samo widział to Stalin. Ale – jak ujmie to twórca nowego programu Polski sowieckiej Alfred Lampe, zapomniany twórca Związku Patriotów Polskich (nazwę zresztą wymyślił osobiście Józef Stalin) – otóż Lampe przedstawiając zasadę tego przyczółka sowieckiego w Polsce w memoriale dla Stalina napisał (łamaną polszczyzną – łamaną ruszczyzną), że stara Polska nie może przeorientować się – w sensie przeorientować się geopolitycznie – na prosowieckie stanowisko, bez łomki społecznych struktur wsierioz i na dołgo.” To znaczy trzeba zmienić społeczny charakter Polski, trzeba uciąć tę głowę (Lampe nie wiedział oczywiście o Katyniu, Stalin nie dzielił się takimi informacjami ze swoimi komunistycznymi wykonawcami jego planów w Polsce) – trzeba więc uciąć tę głowę społeczeństwa polskiego, złamać struktury społeczne  Polsce, żeby Polska mogła stać się naprawdę geopolitycznie prorosyjska.
http://solidarni2010.pl/13002-profesor-andrzej-nowak-o-katynskim-ludobojstwie.html?PHPSESSID=c8f556a73ac34ab7457d95995f4c68f7

Wszyscy_lecimy


LOT podzieli los polskich stoczni
http://www.naszapolska.pl/index.php/component/content/article/42-gowne/3725-lot-podzieli-los-polskich-stoczni

Wystarczy jednak spojrzeć na nagłówki prasowe, żeby przekonać się, że nie mówimy tu o leku – cudzie, tylko o środku, który wyrządza kobiecie krzywdę.
Głośna była w swoim czasie sprawa młodej Francuzki, która złożyła skargę przeciwko grupie farmaceutycznej Bayer o nieumyślne spowodowanie choroby. Uważała, że przyczyną jej problemów zdrowotnych jest właśnie pigułka trzeciej generacji. I tak oto w 2012 roku regionalna komisja ds. wypadków medycznych w Bordeaux uznała roszczenia kobiety  argumentując, że przyjmowanie pigułek trzeciej i czwartej generacji często powoduje ryzyko zakrzepicy żylnej i może prowadzić do zatorów płucnych.
Następny dowód na niebezpieczeństwo antykoncepcji to zażywanie tabletek Yasmin. Amerykański Urząd Zdrowia stwierdził, że w wyniku ich stosowania na całym świecie zmarło aż 190 kobiet! 
http://www.pch24.pl/kobiety-ofiara-magicznej-tabletki,14280,i.html

Poniżej prezentujemy pełny tekst protestu autorstwa Zofii Kossak (1889-1968), działaczki Frontu Odrodzenia Polski, wybitnej pisarki katolickiej, autorki “Krzyżowców”. Został on napisany w obliczu zagłady Żydów polskich. W formie ulotki był kolportowany na terenie Warszawy. Dokument ten jest jednym z najbardziej znaczących świadectw postawy polskiej inteligencji w czasie wojny.
http://marucha.wordpress.com/2013/04/22/wobec-zbrodni-nie-mozna-pozostawac-biernym/#more-32171

Jeden z liderów Alternatywy dla Niemiec, naukowiec i pisarz Conrad Adam uważa, że w społeczeństwie dojrzała potrzeba otwartej dyskusji na temat środków uratowania gospodarek krajów unijnych. Powiedział on w wywiadzie dla Głosu Rosji:
„Jesteśmy przekonani, że dalsza obecność Niemiec w unii walutowej kosztuje zbyt drogo. Drożej, niż decyzja odnośnie położenia kresu temu nieudanemu eksperymentowi. Drogo zapłacić trzeba będzie w każdym przypadku, lecz jeśli teraz nie zboczymy z tej fałszywej drogi, cena ta jedynie wyrośnie. Wystąpienie ze strefy euro będzie dla Niemiec nie przegraną, lecz wygraną”.
http://marucha.wordpress.com/2013/04/22/tesknota-za-deutsche-mark/#more-32168


Uroczystość 70  rocznicy powstania w gettcie w Warszawie.
http://gazetawarszawska.com/2013/04/19/okupacja-zydowska-ludobojstwo-na-polakach-w-polsce-zbliza-sie/
http://www.wykop.pl/link/1484603/roznica-miedzy-smiercia-polaka-a-zyda-prof-barbara-engelking-boni/

O autorze: Jacek