ZAPROSZENIE NA MANIFESTACJĘ ŚRODOWISK NARODOWYCH 1.05.2013

Zapraszam wszystkich którym droga jest Ojczyzna na manifestację,

proszę o nagłośnienie tematu we własnych kręgach i liczne przybycie.

http://www.autonom.pl/?p=5217

http://www.autonom.pl/?p=5444

O autorze: wicher30