20 maja 2013  Uroczystość Matki Kościoła – Orędzie Maryi przekazane Adamowi – Człowiekowi

 

(…)wkrótce upadnie cywilizacja śmierci poprzez objawienie Chwały mojego Boskiego Syna i moc szatana zostanie pokonana, moje matczyne, niepokalane Serce ukaże wam Tryumf i otworzy bramy nowego stworzenia.

 

 

 _____________________________________________

 

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.

 

Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej

 

____________________________________________

 

 

 

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze.

 

Moje kochane ziemskie dzieci, dzieci mojego Niepokalanego Serca! Przychodzę dzisiaj do was, aby umocnić was na drodze waszego powołania i dodać wam odwagi. Wszystkie moje kochane dzieci, które poświeciły się mojemu Niepokalanemu Sercu, które z odpowiedzialnością chcą wypełnić prośbę mojego Niepokalanego Serca, aby podjąć pokutę, zadośćuczynienie i modlitwę różańcową, pragnę zapewnić, że was nie opuszczę. Co więcej, będę was wspierać i chronić w tej duchowej walce przeciwko szatanowi oraz w dziele ratowania dusz. Pragnę, abyście z całą odpowiedzialnością stali się apostołami mojego Serca, których posyłam, by byli świadkami mojego Syna, a także świadkami Kościoła walczącego i zwyciężającego Jego mocą.

 

 

Teraz, moje kochane dzieci, gdy wkrótce upadnie cywilizacja śmierci poprzez objawienie Chwały mojego Boskiego Syna i moc szatana zostanie pokonana, moje matczyne, niepokalane Serce ukaże wam Tryumf i otworzy bramy nowego stworzenia. Przez moje Niepokalane Serce Bóg pragnie przywrócić utracony porządek, aby wprowadzić całe stworzenie na drogę miłości i pojednania z Bogiem. Porządek miłości przywróci harmonię i ład w stworzeniu, tak iż przykazanie miłości stanie się prawem. Pierwszy i podstawowy dar Ducha Świętego, który będzie udzielony odnowionej ludzkości, to miłość i adoracja Boga, a następnie miłość bliźniego. Teraz miłość jest słowem często nadużywanym przez ludzkość, ponieważ pozbawiona jest czynów, natomiast w królestwie miłości naszych Serc doświadczenie miłości będzie oparte na wypełnianiu Woli Bożej. W tym czasie zajaśnieje królestwo pokoju i miłości, a mój Boski Syn będzie panował w blasku chwały swojego Mistycznego Ciała, objawi pełnię swego Bóstwa w Eucharystii.

 

 

Moje kochane dzieci, musicie być jednak świadomi, że ten czas odnowienia związany jest także z czasem oczyszczenia ludzkości. Rok wiary dla Kościoła i dla wszystkich wierzących, moje kochane dzieci, jest znakiem poprzedzającym to wydarzenie, gdyż wyznając wiarę w Ducha Świętego [1] otwieracie wasze serca na Jego działanie w was. Bez pomocy Ducha Świętego, bez Jego mocy i światła, trudno jest wam dostrzec w waszym życiu grzech i zło. Kiedy wzywacie Ducha Świętego jako „światłość sumień”, wtedy udziela wam On swojej łaski, abyście w całej prawdzie mogli ujrzeć siebie. Działanie łaski Ducha Świętego oczyszcza i spala wszystko co złe, dlatego za Jego sprawą – po oczyszczeniu – osłabiona zostanie moc szatana.

 

 

Trwajcie zatem, moje kochane ziemskie dzieci, na modlitwie w wieczerniku mojego Niepokalanego Serca, pamiętając, że królestwo naszych Serc związane jest z walką i krzyżem, a źródło waszej mocy i przemiany tkwi w Eucharystii. Cześć i szacunek Jej oddawany są dziś celem szczególnie zawziętych ataków szatana. Z podobną zaciekłością przeciwstawia się on uznaniu królewskiego panowania mojego Boskiego Syna nad narodami. Szatan doskonale wie, że uznanie w świecie królewskiej władzy mojego Syna oznacza jego klęskę. Z całą swoją przewrotnością i zuchwalstwem wykorzystuje czas krzyżowania Mistycznego Ciała mojego Boskiego Syna, aby ogłaszać swój tryumf nad światem. Jego strategia polega na tym, aby już nie tylko historyczni wrogowie mojego Syna, ale cały świat zawołał: „Poza cezarem nie mamy króla!” W swej nienawiści do mojego Syna mobilizuje wszystkie dostępne mu środki, aby zniszczyć wiarę, nadzieję i miłość. Dlatego ta walka jest taka trudna.

 

 

Moje kochane dzieci, niektórzy dziwią się, że tak często przychodzę i przez te moje słowa napominam was, pouczam i wychowuję. Czynię tak właśnie dlatego, aby przybliżyć wam mojego Boskiego Syna, a także ukazać nadzieję i pewność Jego zwycięstwa w Kościele i na całym świecie. Pragnę w ten sposób wychowywać was, abyście stali się odważnymi świadkami i rycerzami mojego macierzyńskiego Serca, które wkrótce odniesie Tryumf. Moje Serce pragnie uczynić was moimi apostołami, abyście w swym życiu powtarzali za mną wasze fiat i wielbili Boga słowami mojego Magnificat.

 

 

Rozważajcie moje słowa i bądźcie wdzięczni Bogu za wszystko, co czyni dla was. Kocham was bardzo i błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.»

 

 

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________

opublikowano za zgodą Administratora strony

http://adam-czlowiek.blogspot.com/2013/06/245-20-maja-2013.html

 

O autorze: Judyta