13 czerwca Święty Antoni z Padwy, prezbiter i doktor Kościoła

 

0613-antoni_1Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 r. Pomiędzy 15. a 20. rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych św. Augustyna, którzy mieli swój klasztor na przedmieściu Lizbony. Spędził tam dwa lata, po czym przeniósł się do klasztoru w Coimbrze, które to miasto, obok Lizbony, było drugim, najważniejszym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego kraju. Tam zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne i w roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie.
W rok potem Ferdynand był świadkiem pogrzebu pięciu franciszkanów zamordowanych przez mahometan w Maroko. Przy tej okazji po raz pierwszy usłyszał o duchowych synach św. Franciszka z Asyżu i natychmiast wstąpił do nich w Olivanez, gdzie osiedlili się przy kościółku św. Antoniego Pustelnika. Z tej okazji Ferdynand zmienił swoje imię na Antoni. Zapalony duchem męczeńskiej ofiary, postanowił udać się do Afryki, by tam oddać swoje życie dla Chrystusa. Jednak plany Boże były inne. Antoni zachorował śmiertelnie i musiał wracać do ojczyzny. Jednakże na Morzu Śródziemnym zastała go burza i zapędziła jego statek na Sycylię. W roku 1221 odbywała się w Asyżu kapituła generalna nowego zakonu. Antoni udał się tam i spotkał się ze św. Franciszkiem (+ 1226). Po skończonej kapitule oddał się pod władzę brata Gracjana, prowincjała Emilii i Romanii, który mu wyznaczył erem w Montepaolo w pobliżu Forli. Czas tam spędzony Antoni wykorzystał na pogłębienie życia wewnętrznego i dla swoich studiów. Ze szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się w Pismo święte. Równocześnie udzielał pomocy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Sława jego kazań dotarła niebawem do brata Eliasza, następcy św. Franciszka. Ten ustanowił go generalnym kaznodzieją zakonu.
Odtąd Antoni przemierzał miasta i wioski, nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar wymowy, jego niezwykle obrazowy i plastyczny język, ascetyczna postawa, żar i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, że musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy. W latach 1225-1227 udał się z kazaniami do południowej Francji, gdzie z całą mocą zwalczał szerzącą się tam herezję katarów (albigensów). Kiedy powrócił do Italii, na kapitule generalnej został wybrany ministrem (prowincjałem) Emilii i Mediolanu. W tym czasie napisał Kazania niedzielne. W roku 1228 udał się do Rzymu, by załatwić pilne sprawy swojej prowincji. Z tej okazji papież Grzegorz IX zaprosił go z okolicznościowym kazaniem. Wywarło ono na papieżu tak silne wrażenie, że nazwał Antoniego “Arką Testamentu”. Papież polecił mu wówczas, by wygłaszał kazania do tłumów pielgrzymów, którzy przybywali do Rzymu. Na prośbę kardynała Ostii Antoni napisał Kazania na święta. Wygłosił tam także kazania wielkopostne.
Po powrocie do swojej prowincji udał się do Werony, gdzie władcą był znany z okrucieństw i tyranii książę Ezelin III. Był on zwolennikiem cesarza i w sposób szczególnie okrutny mścił się na zwolennikach papieża. Do niego wtedy należała także Padwa. Antoni wiedział, że naraża własne życie, miał jednak odwagę powiedzieć władcy prawdę. Ku zdumieniu wszystkich tyran nie śmiał go tknąć i wypuścił cało.
Antoni obdarzony był wieloma charyzmatami – miał dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie w Bolonii. W roku 1230 na kapitule generalnej zrzekł się urzędu prowincjała (ministra) i udał się do Padwy. Był zupełnie wycieńczony, zachorował na wodną puchlinę. Opadając z sił, zatrzymał się w klasztorku w Arcella, gdzie przy śpiewie O gloriosa Virginum wieczorem w piątek, 13 czerwca 1231 roku, oddał Bogu ducha mając zaledwie 36 lat.
Jego pogrzeb był wielką manifestacją. Pochowano go w Padwie w kościółku Matki Bożej. W niecały rok później, 30 maja 1232 roku, papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji zadecydowały rozliczne cuda i łaski, jakich wierni doznawali na grobie św. Antoniego. Komisja papieska stwierdziła w tak krótkim czasie 5 uzdrowień z paraliżu, 7 wypadków przywrócenia niewidomym wzroku, 3 głuchym słuchu, 2 niemym mowy, uzdrowienie 2 epileptyków i 2 wypadki wskrzeszenia umarłych. Kult św. Antoniego rozszedł się po całym świecie bardzo szybko. Grzegorz IX bullą Cum iudicat w 1233 roku wyznaczył dzień jego dorocznej pamiątki na 13 czerwca. Sykstus V w 1586 r. włączył jego święto do kalendarza powszechnego Kościoła. Na życzenie króla Hiszpanii Filipa V Innocenty XIII w roku 1722 ustanowił 13 czerwca świętem dla całej Hiszpanii i podległej jej wówczas Ameryki Południowej. W Padwie zainicjowano praktykę czczenia w każdy piątek śmierci św. Antoniego i we wtorek jego pogrzebu. W 1946 r. Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła.
Św. Antoni Padewski jest patronem zakonów: franciszkanów, antoninek oraz wielu bractw; Padwy, Lizbony, Padeborn, Splitu; dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych, ludzi i rzeczy zaginionych. Na miejscu grobu św. Antoniego – Il Santo – wznosi się potężna bazylika, jedno z najbardziej popularnych sanktuariów w Europie. Przeprowadzone w 1981 r. badania szczątków Świętego ustaliły, że miał 190 cm wzrostu, pociągłą twarz i ciemnobrązowe włosy. Na kolanach wykryto cienkie pęknięcia, spowodowane zapewne długim klęczeniem.

W ikonografii św. Antoni przedstawiany jest w habicie franciszkańskim; nieraz głosi kazanie, czasami trzyma Dziecię Jezus, które mu się według legendy ukazało (podobnie jedynie legendą jest jego kazanie do ryb czy zniewolenie muła, żeby oddał cześć Najświętszemu Sakramentowi, by w ten sposób zawstydzić heretyka). Jego atrybutami są: księga, lilia, serce, ogień – symbol gorliwości, bochen chleba, osioł, ryba.

 

 

www.brewiarz.pl

Modlitwy św. Antoniego

 

 

O PRZYJMOWANIE SŁOWA BOŻEGO
Panie Jezu, prosimy Cię; abyś uczynił nas dobrą ziemią, która mogłaby przyjąć ziarno Twojej łaski i wydać „godny owoc pokuty” (Mt 3, 8), byśmy przy Twojej pomocy zasłużyli na wieczne życie w Twojej chwale, który jesteś błogosławiony na wieki wieków. Amen.

O ZBAWIENIE
Panie Jezu, prosimy, spraw, abyśmy z padołu nędzy wstąpili na górę świętego życia, abyśmy naznaczeni znakiem Twojej Męki, obdarzeni łaskawością miłosierdzia i przepojeni pragnieniem sprawiedliwości, zasłużyli w dniu sądu na osłonięcie świetlistym obłokiem i usłyszenie głosu radości, wesela i wywyższenia: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego” (Mt 25, 34), który pobłogosławił was na górze Tabor, “weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata”. Do tego królestwa niech nas raczy zaprowadzić Ten, któremu należy się honor i cześć, chwała i panowanie, majestat i wieczność na wieki wieków. Wszelki duch niech mówi. Amen.

O CZYSTOŚĆ I GORLIWOŚĆ
Panie Jezu, prosimy Cię więc, aby mocą Twojej potęgi nieczysty duch wyszedł z serc wierzących, oni zaś stali się miejscami suchymi i bezwodnymi, a czyste ich sumienie abyś uczynił żarliwym w Twojej świętej służbie i napełnił duchem siedmiorakiej łaski. Racz sprawić to Ty, któremu się należy cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

O OPIEKĘ MATKI BOŻEJ
Prosimy więc, Pani nasza, Nadziejo nasza, abyś nam, miotanym burzą na tym morzu, Ty, Gwiazdo Morska, świeciła, prowadziła do portu, obdarzyła twoją ubezpieczającą obecnością, byśmy zasłużyli na bezpieczne wyjście z więzienia i radosne dojście do niewypowiedzianej radości. Niech sprawi to Ten, którego nosiłaś w błogosławionym łonie i karmiłaś największymi piersiami. Jemu cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

O OPIEKĘ NAD NAMI
Prosimy Cię więc, Panie Jezu, abyś Ty; który jesteś dobry Pasterz, strzegł nas – Twoje owce, bronił przed najemnikiem i wilkiem i ukoronował nas w Twoim królestwie koroną wiecznego życia. Spraw to Ty, który jesteś błogosławiony, pełen chwały i godny czci na wieki wieków. Niech każda owieczka, każda dusza wierna mówi: Amen! Alleluja!

O RÓŻNE DARY
Prosimy Cię więc, Panie Jezu, abyś Ty, który z tego świata wstąpiłeś do Ojca jako wzór naszej natury ludzkiej, pociągnął nas za sobą nicią miłości, abyś nas nie karał z powodu grzechów, abyś sprawił, byśmy naśladowali sprawiedliwość świętych i obawiali się Twego sądu, abyś wlał w nas Ducha prawdy; który nauczy nas wszelkiej prawdy. Sprawy to Ty, który jesteś błogosławiony, pełen chwały i godny czci na wieki wieków. Niech każda dusza mówi: Amen! Alleluja!

O WŁAŚCIWĄ DROGĘ ŻYCIA
Prosimy Cię więc, Nauczycielu i Panie, dobry Jezu, abyś oświecał pogrążonych w ciemnościach, nauczał Twoich uczniów i ukazywał im drogę życia, którą mogliby dojść do Ciebie, który jesteś drogą i życiem. Racz to sprawić Ty, który jesteś błogosławiony na wieki wieków. Amen.

O POKORĘ
Panie Jezu, prosimy Cię więc, abyś wycisnął na nas pieczęć Twojej pokory i w ostatniej chwili naszego życia wywyższył nas po Twojej prawicy. Spraw to Ty, który jesteś błogosławiony na wieki wieków. Amen.

DO MATKI BOŻEJ
Pani nasza, jedyna nadziejo, błagamy Cię, abyś dusze nasze oświeciła blaskiem Twojej łaski, oczyściła niewinnością Twojej czystości, rozpaliła ogniem Twego narodzenia, pojednała nas z Twoim Synem, byśmy dzięki temu zasłużyli sobie na dojście do blasku Jego chwały. Niech to sprawi Ten, który dzisiaj za zwiastowaniem anioła zechciał wziąć z Ciebie chwalebne ciało i w Twoim łonie przebywać przez dziewięć miesięcy. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
Maryjo, dzięki Twoim modlitwom i zasługom niech rosa Ducha Świętego orzeźwi gorliwość naszej duszy, obmyje grzechy, udzieli łaski, abyśmy doszli do chwały wiecznego i nieśmiertelnego życia. Amen.
Pani nasza, wybrana Matko Boga, prosimy Cię więc, abyś oczyściła nas z krwi grzechów i zapaliła płonący ogień skruchy w czasie spowiedzi świętej i zadośćuczynienia, byśmy z tym światłem mogli dojść do światła i chwały niebiańskiej Jerozolimy. Niech sprawi to Ten, którego dzisiaj ofiarowałeś w świątyni. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
Pani nasza, wsławiona Matko Boga, nad chóry anielskie wywyższona, prosimy Cię więc, abyś naczynie naszego serca uzupełniła łaską niebieską, oświeciła złotem mądrości, wzmocniła siłą Twojej mocy, ozdobiła drogim kamieniem cnót, wylała na nas, Oliwko Błogosławiona, olejek Twego miłosierdzia, dzięki któremu zostaniemy oczyszczeni z wielu naszych grzechów. Uczyń, byśmy przez to wszystko zasłużyli na wyniesienie do chwały niebieskiej i dostąpili ze świętymi szczęścia. Niech ta sprawi Jezus Chrystus, Twój Syn, który dzisiaj wyniósł Cię ponad chóry anielskie, przyozdobił królewską koroną i umieścił na tronie wiecznego światła. Jemu cześć i chwała przez wieczne czasy. Niech cały Kościół mówi: Amen, Alleluja!

O MIŁOŚĆ
Panie Jezu; prosimy Cię, abyś nas związał więzami miłości Ciebie i bliźniego, byśmy się nie oderwali od Twojej miłości, lecz miłowali Ciebie „z całego serca”, tj. mocno, byśmy nie zostali oszukani, lecz miłowali Ciebie „z całej duszy”, tj. mądrze, byśmy nie dali się zwieść, lecz miłowali Ciebie „ze wszystkich sił i całym umysłem”, tj. w pełni słodyczy, a bliźniego byśmy mogli kochać jak siebie samych. Spraw to Ty, który jesteś błogosławiony na wieki wieków. Amen.

O OCZYSZCZENIE Z GRZECHÓW
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, abyś nas oczyścił z trądu grzechu i byśmy oczyszczeni zasłużyli na wejście do grana świętych i na wstąpienie z Tobą do niebiańskiego Jeruzalem. Spraw to Ty, który jesteś błogosławiony na wieki wieków. Amen.

O RÓŻNE CNOTY
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, abyś zakłamanie naszej pychy poniżył pokorą, naszą chciwość wyrzucił ubóstwem, gniew złamał cierpliwością, nieposłuszeństwo Twojej męce powstrzymał posłuszeństwem, byśmy przez to zasłużyli na odpuszczenie grzechów, stawienie się przed Tobą, i radowanie się z Tobą bez końca. Spraw to Ty, który jesteś błogosławiony na wieki wieków. Amen.
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, abyś nas zachował w jedności, abyś nas strzegł w pokorze i ubóstwie, byśmy przez to zerwali duchowy owoc z drzewa pokuty, a w niebiańskiej chwale żywili się owocami z Drzewa Życia. Spraw to Ty, który jesteś błogosławiony na wieki wieków. Amen.

DO JEZUSA CHRYSTUSA
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię więc, abyś wszedł do domu naszego sumienia i wyrzucił księcia faryzeuszy, tj. poruszenia złych myśli, które się nawzajem rozdzierają, a rozdzierając rozpraszają serce, abyś przywrócił szabatowy odpoczynek i pokój naszej duszy, abyś karmił nas chlebem Twojej woli, zanim nie zasłużymy sobie na dojście do Ciebie, który jesteś chlebem aniołów. Spraw to Ty, który jesteś błogosławiony na wieki wieków. Amen.

 

 

http://greccio.franciszkanie.pl/readarticle.php?article_id=70

 

 

 

Modlitwy do Św. Antoniego z Padwy

 

 

 

***

 

MODLITWA DO ŚW. ANTONIEGO

 

Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie,
abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.
Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę.
Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach.
Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu
rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi
w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki
twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski
uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz
szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy,
wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy.
Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu.
Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach.
Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy,
wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

***

 

LITANIA DO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

 

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

 

Święty Antoni, chwało miasta Padwy, módl się za nami.

 

Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami.

 

Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka, módl się za nami.

 

Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, módl się za nami.

 

Święty Antoni, perło ubóstwa świętego, módl się za nami.

 

Święty Antoni, lilio czystości; módl się za nami.

 

Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa, módl się za nami.

 

Święty Antoni, zwierciadło cnoty, módl się za nami.

 

Święty Antoni, miłujący życie ukryte, módl się za nami.

 

Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, módl się za nami.

 

Święty Antoni, żarliwy apostole, módl się za nami.

 

Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę, módl się za nami.

 

Święty Antoni, filarze Kościoła świętego, módl się za nami.

 

Święty Antoni, przewodniku dusz, módl się za nami.

 

Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary, módl się za nami.

 

Święty Antoni, nauczycielu prawdy, módl się za nami.

 

Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego, módl się za nami.

 

Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii, módl się za nami.

 

Święty Antoni, nawracający grzeszników, módl się za nami.

 

Święty Antoni, zwalczający występki, módl się za nami.

 

Święty Antoni, aniele pokoju, módl się za nami.

 

Święty Antoni, odnowicielu obyczajów, módl się za nami.

 

Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa, módl się za nami.

 

Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, módl się za nami.

 

Święty Antoni, postrachu złych duchów, módl się za nami.

 

Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, módl się za nami.

 

Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione, módl się za nami.

 

Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, módl się za nami.

 

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego, módl się za nami.

 

Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju, módl się za nami.

 

Święty Antoni, Święty całego świata, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

V: Módl się za nami, święty Antoni,

 

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa

 

przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, świętego Antoniego, i niech nas uczyni

 

godnymi Twej łaski na tym świecie,* a w przyszłym obdarzy wieczną radością.

 

Przez Chrystusa, Pana naszego. R.: Amen.

 

***

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI

 

W UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY

 

Pieśń: “Kiedyś o Jezu” lub psalm: “Chwalcie o dziatki”.

 

V. Pan z wami.

 

R. I z duchem twoim.

 

   Słowa Ewangelii według świętego Marka (10,13-16)

 

W owym czasie przynosili do Jezusa dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie zabraniali im tego.

 

A Jezus, widząc to; oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie;

 

nie przeszkadzajcie im, do takich, bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam:,

 

Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia

 

kładł na nie ręce i błogosławił je.

 

Oto Słowo Pańskie.

 

V. Wspomożenie      nasze w imieniu Pana.

 

R. Który stworzył niebo i ziemię.

 

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

 

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

V. Pan z wami.

 

R. I z duchem twoim.

 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który zrodzony przed wiekami;

 

chciałeś jednak w doczesności być dzieckiem i miłujesz niewinność tego wieku;

 

Ty z miłością tuliłeś i błogosławiłeś przyniesione Ci dzieci, oraz sam jako dziecię

 

zstąpiłeś w objęcia świętego Antoniego: racz, więc te dzieci zawczasu

 

otoczyć słodyczą swego błogosławieństwa i spraw, aby złość nie odmieniła ich umysłu,

 

oraz dozwól, aby za przyczyną tegoż świętego Antoniego, którego opiece i obronie je polecamy,

 

wzrastając w latach; mądrości i łasce, mogły zawsze Tobie się podobać.

 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. R.: Amen.

 

(Kapłan kropi dzieci wodą święconą następnie udziela, błogosławieństwa):

 

Niech was błogosławi i niech strzeże serc waszych

 

Wszechmogący Bóg Ojciec,      i Syn, i Duch Święty. Amen.

 

***

 

MODLITWY DO ŚW. ANTONIEGO

 

Wspomnij sobie, św. Antoni, na ów wielki zaszczyt, jaki Ci Pan Jezus okazał,

 

gdy tylu tysiącom do Ciebie się udającym, za przyczyną Twoją swej pomocy udzielił.

 

Wspomnij, ilu kończących życie, błądzących zbawienną radę, strapionych pociechę,

 

opętanych uwolnienie, trędowatych oczyszczenie, chorych zdrowie, żeglujących bezpieczny port,

 

uwięzionych wolność, okradzionych swe dobro, w ogóle ilu nędznych przez Ciebie pociechę i pomoc

 

otrzymało, i po dziś dzień otrzymuje. Uciekam się, więc do Ciebie i błagam Cię o pomoc i radę,

 

w tej wielkiej mej potrzebie… Ojcze uciśnionych, ulituj się nad mą nędzą,

 

gdy Pan Bóg karząc mnie za grzechy lub chcąc mnie doświadczyć, tak ciężko mnie nawiedził.

 

Wejrzyj na moją nędzę i trudne położenie, w jakim się znajduję.

 

O wyzwól mnie z mej obecnej potrzeby i okaż mi dobroć swojego serca. Wysłuchaj próśb moich.

 

Udziel mi pociechy, wybłagaj mi siłę i poddanie się woli Bożej, abym cierpliwie wytrwał i nie utracił

 

zasługi, jaką przez należyte znoszenie cierpień uzyskać mogę. Ufam, że mnie wysłuchasz, lecz nie moja,

 

ale Boża wola niech się stanie. R.: Amen.

 

***

 

Przedziwny, św. Antoni, znany z wielkości cudów, które zdziałałeś. Tyś doznał wie1kiego szczęścia,

 

piastując na swych rękach Chrystusa Pana, pod postacią małej Dzieciny. – Uproś mi teraz u Jego dobroci

 

łaskę, której pragnę całym sercem. Ty byłeś miłosierny dla biednych grzeszników,

 

nie zważaj na brak moich zasług, lecz na chwałę Bożą, która będzie wsławiona w Tobie oraz na zbawienie

 

mej duszy. Dowodem mojej wdzięczności niech będzie przyrzeczenie prowadzenia życia zgodnego

 

z zasadami Ewangelii i poświęcenia się wspieraniu ubogich, których tak za życia umiłowałeś i obecnie

 

miłujesz

 

. Amen.

 

Św. Antoni Padewski

 

– Przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,           módl się za nami.
– wierny synu św. Franciszka,                             módl się za nami.
– ozdobo Zakonu Serafickiego,                             módl się za nami.
– miłością Boga gorejący,                                      módl się za nami.
– w czystości nieskalany,                                     módl się za nami.
– miłośniku ubóstwa świętego,                             módl się za nami.
– potężny kaznodziejo Ewangelii,                        módl się za nami.
– opiekunie ubogich i uciśnionych,                       módl się za nami.
– nawracający grzeszników,                                 módl się za nami.
– przywracający rzeczy zgubione,                       módl się za nami.
– chwalebny Cudotwórco,                                    módl się za nami.
– możny u Boga Orędowniku,                              módl się za nami.

 

V. Módl się za nami św. Antoni.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Chwalebny Cudotwórco, św. Antoni, ojcze ubogich i pocieszycielu strapionych, składam Bogu

 

dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które mi wyjednałeś. Roztaczaj dalej twoją troskliwą

 

opiekę nade mną, pomagaj we wszystkich czynnościach, zapisz sobie moje imię głęboko w twym sercu

 

i pozwól mi należeć do liczby tych, których szczególniej, miłujesz i ochraniasz. Wyjednaj mi łaskę

 

ostateczną, abym mógł wejść do nieba i uwielbiać razem z tobą miłosierdzie Boże. R.: Amen.

 

***

 

Najchwalebniejszy Ojcze, święty Antoni, światło Pisma świętego, między ludźmi roznoszący,

 

prawdziwa wszystkich utrapionych ludzi ucieczko, skłoń proszę miłosierdzie najwyższego Pana,

 

aby moje modły wysłuchać raczył, o co proszę przez niewinne Dziecięctwo Twoje. R.: Amen

 

***

 

Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecam się Tobie, św. Antoni, i proszę Cię,

 

wejrzyj na mają wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione.

 

Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych,

 

których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować

 

w Tobie ucieczkę.

 

R.: Amen.

 

***

 

POŚWIĘCENIE LILII KU CZCI ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

 

V. Wspomożenie      nasze w imieniu Pana.

 

R., Który stworzył niebo i ziemię.

 

V. Pan z wami.

 

R. I z duchem Twoim.

 

Módlmy się: Boże, od którego wszelkie dobro bierze początek i zawsze ku

 

swemu powiększeniu zdążając otrzymuje wzrost, spraw, prosimy pokornie,

 

aby to, co ku chwale imienia Twojego rozpoczynamy, za sprawą

 

Twojej wiekuistej mądrości zostało doprowadzone do końca.

 

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

R.: Amen.

 

V. Pan z wami.

 

R. I z duchem twoim.

 

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (6,24-33).

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom panom służyć.

 

Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z jednym będzie trzymał,

 

a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

 

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić;

 

ani o swoje ciało, czym macie się przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm,

 

a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do

 

spichrzów, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej

 

swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?

 

A o odzienie, czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani

 

przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.

 

Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa,

 

to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?

 

Nie troszczcie się, więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy, jeść? Co będziemy pić?

 

Czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski

 

wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość,

 

a to wszystko będzie wam dodane!!!

 

Oto słowo Pańskie.

 

Módlmy się: Boże, Stwórco, który zachowujesz rodzaj ludzki, miłośniku świętej niewinności,

 

Dawco łaski i Sprawco wiecznego zbawienia; obdarz te lilie Twoim świętym błogosławieństwem   ;

 

przedstawiamy Ci je jako wyraz wdzięczności i ku uczczeniu świętego Antoniego, Twego Wyznawcy,

 

pokornie prosząc o Twoje błogosławieństwo. Niech przez zbawienny znak      Krzyża świętego

 

spłynie na nie rosa Twego niebieskiego poświęcenia. Tyś sprawił najłaskawiej, że kwiaty te wydają

 

przemiłą woń i służą człowiekowi ku zdrowiu. Daj, więc i utwierdź w nich tę moc, aby użyte

 

w przeróżnych dolegliwościach za wstawiennictwem Twego sługi świętego Antoniego, przechowywane

 

w naszych domostwach lub nabożnie noszone, odpędzały od nas siły nieczyste, sprowadzały

 

zbawienną wstrzemięźliwość, oddalały choroby i wyjednały dla wszystkich, którzy Ci służą, łaskę i pokój.

 

przez Chrystusa, Pana naszego.

 

R.: Amen.

 

 

http://www.bernardyni.ofm.pl/klasztor/radecznica/ramka_n/modl_itw/modlitwy.htm

 

A na zakończenie dnia polecam dla całej rodziny, piękny film o Św. Antonim.

Antoni Boży wojownik cz.1.

http://http://www.youtube.com/watch?v=BgQRabbISVM

Antoni Boży wojownik cz.2.

http://http://www.youtube.com/watch?v=J9zmblCpzzQ

 

O autorze: Judyta