wyszperane 02/07/13

„Latynoamerykański ruch kościelny i teologiczny, znany jako „teologia wyzwolenia”, który rozprzestrzenił się w innych częściach świata po drugim soborze watykańskim, powinien być moim zdaniem zaliczony do najważniejszych prądów w dwudziestowiecznej katolickiej teologii” – stwierdził Gerhard Ludwig Müller, od 2012 roku pełniący funkcje prefekta Kongregacji Doktryny Wiary. Tak problem ocenia aktualny strażnik katolickiej ortodoksji, chwalący się przy okazji przyjaźnią z o. Gustavo Gutiérrezem – ojcem teologii wyzwolenia.
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=9763&Itemid=46

Nowy doktor honoris causa KUL wybitnie zasłużył się dla dzieła nowej ewangelizacji i misji ad gentes, dla obrony życia, małżeństwa i rodziny (zwłaszcza wielodzietnej), a także dla nowej estetyki sakralnej oraz zbliżenia chrześcijaństwa i judaizmu. W uroczystości uczestniczyli duchowni różnych wyznań i religii z Polski, Włoch, Hiszpanii, Izraela (m.in. kantor Wielkiej Synagogi jerozolimskiej), Peru i Ukrainy oraz przedstawiciele wspólnot neokatechumenalnych z całego świata.
http://www.bibula.com/?p=69102
http://gazetawarszawska.com/2013/06/30/shema-israel-chrystus-wynocha/Są trzy sposoby ocalenia Polski i zemsty na jej katach
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=9769&Itemid=46

Jest rzeczą znamienną, iż w źródłowych dokumentach Soboru Watykańskiego II nie znalazły się zalecenia co do nowych form przyjmowania Komunii Świętej (czyli pozostał pierwowzór przyjmowania Ciała Chrystusa – na klęcząco i do ust). Zmiany, które dokonały się w wielu krajach, szczególnie w Europie Zachodniej, miały miejsce przede wszystkim przez zastosowanie metody faktów dokonanych, często z wykorzystaniem tzw. ruchów odnowy liturgicznej, którym niejako powierzono „misję” wprowadzania zmian w poszczególnych wspólnotach parafialnych.
http://www.bibula.com/?p=69068


Kościół zabraniał surowo tych praktyk, uważając za grzech śmiertelny wzbogacanie się bez pracy, dlatego pożyczaniem trud­nili się tylko Żydzi. Do niedawna pomagali im w tym Lombardczycy. Ci, jako dobrzy chrześcijanie, nie pobierali odsetek, natomiast naznaczali nieistotne, zbyt rychłe termina oddania, za każdy dzień opóźnienia dopi­sując wysokie sumy jako kary. Ten sposób zarobkowania ustał, odkąd bi­skup Gilbert obłożył zajmujących się nim klątwą, obłożył zaś dlatego, że, pożyczywszy wiosną pięćdziesiąt funtów srebra, ujrzał się po żniwach win­nym osiemdziesiąt funtów.
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=9767&Itemid=80


Siostra Pawlik spotyka postępową katoliczkę

http://www.youtube.com/watch?v=pxHF2d25iZw


Pokłosie informacji o skandalu w naszej Diecezji
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=9770&Itemid=46
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=9781&Itemid=46
http://pl.gloria.tv/?media=467563


Czy przez zapraszanie do siebie mnichów tybetańskich nie stracimy Ducha Bożego…czy dialog chrześcijan z poganami jest możliwy…???
Nastał czas, kiedy kultury innych narodów zaczęły pociągać Polaków bardziej, niż dotychczas.
http://www.ekspedyt.org/trybeus/2013/07/01/15617_adwokaci-diabla.html
http://pl.gloria.tv/?media=265827

Historyk Sławomir Cenckiewicz w swej książce pt. „Anna Solidarność” na stronie 437 zamieszcza list Anny Walentynowicz i Janiny Natusiewicz  skierowany do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. List ten jest datowany na 10 kwietnia 2010 roku w Warszawie.
List ten „niesamowity” – wg Cenckiewicza – jest faktycznie niesamowity, ale ze zgoła innych względów niż autor sugeruje.
Jest wysoce zastanawiające to, że list ten – korespondujący z uroczystościami w Katyniu – nie został tam do Katynia zabrany i wręczony Lechowi Kaczyńskiemu, a pozostawiony w hotelu.
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=9777&Itemid=100
http://gazetawarszawska.com/2013/06/30/zamach-warszawski-list-anny-walentynowicz

Zdaniem Chodakiewicza nie rozliczono w Polsce komunizmu bo USA tego sobie nie życzyły. Ekipa Busha seniora rozbiła wszystko by ZSRR przetrwał w niezmienionym kształcie. Amerykanie wymogli na Janie Pawle II by skłonił w 1988 roku Litwinów do czasowego ograniczenia dążeń niepodległościowych. W USA republikanie niszczyli wszystkich, którzy krytykowali wsparcie USA dla ZSRR. Establishment USA był zdemoralizowani rewolucją kulturalną lat sześćdziesiątych. Nie było więc amerykańskiego wsparcia dla upadku komunizmu, osamotnione narody będące ofiarami komunizmu nie wiedziały co zrobić by się w pełni wyzwolić. Wsparcie dla postkomunistycznych bezpiek monitorowała CIA w 80% opanowana przez lewaków i cyników.
http://jan.bodakowski.salon24.pl/517914,chodakiewicz-potwierdza-usa-zdecydowaly-o-braku-dekomunizacji

Żeby było jasne jestem za realizacją kolejnych bloków węglowych w polskich elektrowniach, ponieważ zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce będzie jednak rosło, a energia oparta o węgiel jest ciągle najtańsza, ale w sprawie tej inwestycji premier Tusk zachowuje się jak słoń w składzie porcelany.
Jak można bowiem dopuścić do tego, żeby prezes spółki skarbu obecnej na giełdzie najpierw publicznie ogłaszał nieopłacalność inwestycji wartej 11,5 mld zł, żeby po kilkudziesięciu dniach w ciągle niejasny sposób udowadniać, że to przedsięwzięcie będzie jednak opłacalne.
http://zbigniewkuzmiuk.energo24.pl/1951,tusk-kaze-budowac-elektrownie-opole-i-juz

Zapraszam do obejrzenia mojej rozmowy z Konradem Szymańskim, eurodeputowanym PiS o m.in. absurdach polityki klimatycznej, a zwłaszcza tzw. backloadingu. O tym, ile nas to pokosztuje. A także budżecie unijnym i  nadmiernych ambicjach niektórych polityków.
http://dominikacosic.salon24.pl/515463,salon-24-tv-szymanski-absurdy-polityki-klimatycznej

Otóż wszystko zaczęło się dla nas w marcu 2007 roku, kiedy to prezydent Kaczyński podpisał tak zwane Konkluzje Rady Europejskiej”, które zawierały cele(tzw. Cele 3×20) oraz postanowienia ogólne pakietu, czyli coś w rodzaju wytycznych do późniejszych negocjacji i ostatecznych ustaleń. To właśnie podpisał prezydent Kaczyński.
Jedną z tych konkluzji było oparcie się przyszłego pakietu o rok bazowy 1990, od którego liczono redukcje emisji gazów, co było niezwykle korzystne dla Polski i co potwierdzono w owych Konkluzjach Rady Europejskiej. A było to dla nas korzystne z tego prostego powodu, że wyznaczona przez Komisję redukcja o 20 procent była dla naszego kraju bezpieczna, gdyż od roku 1990 w Polsce upadło wiele zakładów i gałęzi gospodarki, co powodowało, że liczona od tegoż roku redukcja gazów cieplarnianych wynosiła u nas w roku 2007 ponad 30 procent. Zatem z nadwyżką spełnialiśmy założone kryterium 20 procent, czyli żyć nie umierać, nie groziły nam żadne koszty redukcji CO2. Tak to właśnie było.
Ale, jak to w życiu bywa, pod koniec 2007 roku z wiadomych przyczyn odszedł rząd Jarosława Kaczyńskiego i negocjować konkretne postanowienia pakietu przyszło następnemu rządowi, czyli Donaldowi Tuskowi i jego wesołej kompanii. Jedyne, co zdążył wynegocjować rząd PiS w 2007 roku, to było zmniejszenie polskiego celu energii odnawialnej z 20 do 15 procent. I wtedy stało się najgorsze, czyli do akcji wkroczyła olsenowska ekipa naszego szczerego przywódcy.
Otóż dzisiaj skrzętnie to przemilcza Tusk i jego medialni sponsorzy, a tymczasem w ostatecznym kształcie pakietu klimatyczno-energetycznego, który Tusk podpisał w grudniu 2008 roku, zmieniono rok bazowy do obliczeń redukcji gazów. Został ustalony nowy rok bazowy, a mianowicie 2005, co było dla Polski katastrofalne nawet przy zmniejszonym do 14 procent celu redukcyjnym. I tu właśnie leży pies pogrzebany, czyli premier Tusk zakopany po uszy w swoich politykierskich kombinacjach. Bo zmiana roku bazowego, czyli kluczowego terminu została podpisana przez Tuska i na nikogo już za to winy nie zrzuci. To jego wyłączny osobisty wkład w katastrofę zwaną pakietem energetyczno-klimatycznym.
http://seaman.salon24.pl/517882,klimatyczno-energetyczny-problem-donalda-tuska


Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć

http://genderexperts.files.wordpress.com/2012/10/rownosciowe_przedszkole_program.pdf

Pani prof. Alina Kacperska wspomina, jak to w 1956 roku egzaminował ją z genetyki właśnie prof. Petrusewicz i zażądał, by skrytykowała prawa Mendla. Powtórzyła tedy wszystkie zarzuty łysenkowców – co przez ścianę usłyszał dr Gajewski, który w ramach kontynuowania egzaminu zażądał z kolei, by słuszność praw Mendla potwierdziła. I to potrafiła, więc dr Gajewski zapytał: a pani sama co myśli? – na co magistrantka Kacperska odparła, że ona nigdy nic nie myśli, tylko zdaje egzamin.
Toteż kiedy JE bp Mering wyraził zainteresowanie przyczynami uruchomienia genderowych studiów na KUL, rektor uczelni wyjaśnił, że nie uruchomiono takiego kierunku, a tylko studia nad zjawiskiem, w czym niezwykle pomocny okazał się lubelski Ośrodek Brama Grodzka.
http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=2859

Generalnym zamierzeniem tych trzech osrodków decyzyjnych spoleczenstwa zydowskiego jest:
1. opanowac calkowicie ster wladzy w Polsce,
2. odzyskac z terenów aktualnej Polski 40 miliardów dolarów USA, jakie dostaly sie w rece polskie w okresie likwidacji przez Hitlera 4 milionów Zydów oraz wypedzenie z Polski 40 tys. Zydów przez Gomólke. Te 40 miliardów dolarów USA, to majatki ziemskie, kamienice, wartosciowe nieruchomosci, lokaty bankowe i oszczednosciowe, które dostaly sie w rece polskie w czasie okupacji i po jej zakonczeniu. Ekonomisci zydowscy dokonali oszacowania tego majatku na najnowszych komputerach i ocenili sredni majatek jednego Zyda na 10.000 dolarów USA.
http://www.jvlradio.com/wwwboard/messages/62.html

Tagi: , , ,

O autorze: Jacek