W 70 rocznicę Krwawej Niedzieli Wołyńskiej

10

W Muzeum AK w 70 rocznicę Krwawej Niedzieli Wołyńskiej
http://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/07/10/w-muzeum-ak-w-70-rocznice-krwawej-niedzieli-wolynskiej/
Otwarcie wystawy Rzeź Wołyńska i Konferencja  Zagłada ludności
wschodnich województw II RP w latach II wojny światowej  dokonana przez
ukraińskich nacjonalistów, Kraków. 10 lipca 2013 r.

Ks. Prof.Józef Marecki o genezie ludobójstwa na Wołyniu

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o męczeństwie Kościoła na Kresach

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.