Konkurs dziennikarski — z nagrodami pieniężnymi — dla Blogerów

UncleSamBlog1-phm7h6.jpg

Konkurs dziennikarski — z nagrodami pieniężnymi — dla Blogerów

   Drodzy Blogerzy!

   Prowadząc Blog na Pl. Wolności uczestniczycie w konkursie dziennikarskim. W każdy dzień roboczy jury pod przewodnictwem Redaktora Naczelnego wybiera jeden z Waszych artykułów, który wyróżnia się warsztatem dziennikarskim. Laureatowi przyznajemy nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł za jeden wyróżniony artykuł oraz publikujemy nagrodzony artykuł na stronie głównej ze wzmianką o wygraniu konkursu.

   Powiadomienie o wygraniu konkursu dostaniecie ponadto bezpośrednio od Administratora Blogosfery. Zasady konkursu dziennikarskiego znajdują się w Regulaminie konkursu dziennikarskiego.

   Zapraszamy do wymiany myśli na Pl. Wolności i życzymy powodzenia w konkursie!

   Redakcja

 

Regulamin konkursu dziennikarskiego Pl. Wolności – Portal wymiany myśli

1. Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu dziennikarskiego, dalej „Konkurs”, jest Wydawca dziennika „Pl. Wolności – Portal wymiany myśli”: BON MOT MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /00-613/ ul. Chałubińskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000441718, NIP7010361275, dalej: „Wydawca”.

Całość na stronie: http://www.plwolnosci.pl/konkurs_dla_blogerow

i_love_blogging1

O autorze: Andy-aandy

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... * Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...