Protest Jana Jączka pod siedzibą Getin Noble Bank w Warszawie

W środę 24 lipca 2013 r. pod siedzibą Getin Noble Bank SA w Warszawie na ul. Domaniewskiej 39 odbędzie się protest Jana Jączka i innych pokrzywdzonych przeciwko działaniom Getin Banku – Getin Noble Banku na szkodę wielu klientów.

 

Dlaczego Jan Jączek protestuje?

 

Jan Jączek od 4 lat walczy o prowadzenie rzetelnego śledztwa w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa oszustwa przez kierownictwo i pracowników Getin Banku SA na szkodę inwestorów giełdowych, kupujących akcje LC Corp SA. Oszustwo miało polegać na udzieleniu przez Getin Bank SA blisko 10 mld zł kredytów bez pokrycia w środkach pieniężnych banku w celu wywołania sztucznego popytu na zakup akcji LC Corp, co doprowadziło do nieadekwatnego – względem rzeczywistej wartości – wywindowania ceny emisyjnej akcji. Podczas kredytowania zakupu tych papierów wartościowych stosowano tzw. lewar (relacja wysokości kredytu do wysokości środków klienta na rachunku inwestycyjnym w domu maklerskim) sięgający nawet  liczby 99, a kredytów udzielano – wbrew prawu bankowemu – osobom nie posiadającym możliwości ich obsługi. Ponieważ cena akcji – po ich wejściu na giełdę – systematycznie spadała, inwestorzy tracili oszczędnosci życia i popadali w niespłacalne zadłużenia w związku z zaciągniętymi kredytami. Akcjonariuszem większościowym Getin Banku i LC Corp SA jest Leszek Czarnecki, czwarty na liście najbogatszych ludzi w Polsce.

 

 

Dziwna bezczynność organów państwa

 

W niniejszej sprawie organa państwa wydają się stosować celową obstrukcję. Czynności śledcze prowadzone są niezwykle powoli lub nawet wcale, a organa sądowe nie reagują na przewlekłość postępowań prokuratorskich. Janowi Jączkowi, gdy podnosił publicznie, że sędziowie bezzasadnie usprawiedliwiają przewlekłe działania prokuratury, wytoczono właśnie proces o pomówienie sędziów. Pisałam o tym tutaj: http://www.ekspedyt.org/rebeliantka/2013/06/12/14665_jan-jaczek-zatrzymany-dzisiaj-z-art-212-kk.htmlhttp://www.ekspedyt.org/rebeliantka/2013/06/24/15317_huzia-na-janka-czyli-jak-zadreczyc-pokrzywdzonego-sztygara-jaczka.htmltutaj i tutaj.

 

W Prokuraturze Generalnej nie sposób dowiedzieć się, czy i jakie czynności śledcze prowadzone są w związku z bezprawnymi działaniami Getin Banku w 2007 roku.

 

Rzecznik Prasowy Prokuratury Generalnej Mateusz Martyniuk milczy jak zaklęty, pytany o to, jaki bieg został nadany sprawie zawiadomienia złożonego w mojej obecności w dniu 26 kwietnia 2013 roku w Oddziale CBA w Katowicach, dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę klientów Getin Banku. Uchyla się też od udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy ustalenia zawarte w Protokole  z dnia 14 grudnia 2007 r. z inspekcji kompleksowej przeprowadzonej przez UKNF w Getin Banku S.A. w Katowicach., wg stanu na dzień 30 września 2007 r., dotyczące kredytowania zakupu akcji firmy LC Corp SA, były przedmiotem oceny właściwych organów państwowych, pod kątem tego, czy nie nastąpiło podczas akcji kredytowej celowe wprowadzanie w błąd klientów Getin Banku SA.

 

To jest niedopuszczalne. Trudno zatem dziwić się, że Jan Jączek i inni pokrzywdzeni zaczynają sięgać do akcji społecznych w celu poinformowania opinii publicznej o wątpliwych działaniach Getin Banku SA. Taka akcja odbędzie się w najbliższą środę w Warszawie.

 

Termin i miejsce zgromadzenia

 

Organizatorem zgromadzenia są pokrzywdzeni przez Getin Bank – Getin Noble Bank SA, którzy wybrali pana Jana Jączka, na przewodniczącego zgromadzenia.

 

Miejscem zgromadzenia jest ul. Domaniewska 39 w Warszawie, przed siedzibą Zarządu Getin Noble Banku SA.

 

Termin: 24 lipca 2013 r. (środa).

 

Godzina rozpoczęcia pikiety: 13.00, przewidywany czas trwania – do godziny 16.00.

 

Program zgromadzenia (zgodnie ze zgłoszeniem do władz Warszawy):

 

  • Publiczne zwrócenie uwagi władzom ustawodawczym i wykonawczym na bezprawne i masowe ograbianie z pieniędzy klientów Getin Banku – Getin Noble Banku SA przez pracowników tego banku,
  • Publiczne przedstawienie przez pokrzywdzonych rzeczywistego stanu bezprawnych działań Getin Banku – Getin Noble Banku SA na szkodę wielu klientów, co jest działaniem podważającym zaufanie do instytucji banku, jako instytucji zaufania publicznego, a tym samym godzi w podstawy funkcjonowania Państwa,
  • Nawiązanie rozmowy z Zarządem Getin Banku – Getin Noble Banku SA, celem podjęcia mediacji i zawarcia porozumienia między bankiem a pokrzywdzonymi.

 

Organizatorzy zapraszają pokrzywdzonych i przedstawicieli mediów do obecności podczas pikiety.

 

O autorze: Rebeliantka

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga. Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym).