Ks. Kazimierz Jancarz jako patron szkoły

ks-kazimierz-jancarz

Szkoła Podstawowa nr 85 

im. Księdza Kazimierza Jancarza  w Krakowie.

 POKiN za ks. Kazimierzem Jancarzem

jako patronem szkoły w Krakowie 

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie w pełni popiera decyzję o nadaniu Szkole Podstawowej nr 85 w Krakowie (której patronem był poprzednio Jan Kochanowski) imienia księdza Kazimierza Jancarza i wyraża zdumienie, że sprzeciwił się temu przewodniczący Rady Rodziców, a zarazem naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie komisarz Dariusz Juchacz.

Śp. ks. Jancarz to jeden z najbardziej znanych duszpasterzy, wspierających modlitwą i czynem antykomunistyczny opór społeczny na terenie Nowej Huty w latach 80., postać powszechnie szanowana przez wszystkie nurty opozycji, wielce zasłużona w kultywowaniu tradycji niepodległościowej.

Właśnie takie osoby powinny stanowić wzór do naśladowania dla polskiej młodzieży, co realizuje się m.in. przez nadawanie ich imion szkołom oraz innym placówkom oświatowo-wychowawczym.

Zaproponowana przez dyrekcję i nauczycieli zmiana patrona w niczym nie uwłacza pamięci wielkiego polskiego poety, którego imię nosi szereg szkół w całej Polsce, a jego twórczość jest w nich szeroko omawiana. Uważamy jednak, że słuszne jest branie za patronów wybitnych przedstawicieli społeczności lokalnych, których działalność nabrała ogólnopolskiego znaczenia.

Taką osobą był właśnie śp. ks. Jancarz, który stworzył po 13 grudnia 1981 roku w mistrzejowickim kościele pw. Świętego Maksymiliana Kolbego enklawę wolności, do której przybywali opozycjoniści z całego kraju.

Dziwi nas również, że komisarz Dariusz Juchacz domaga się usunięcia z tej szkoły pamiątek po jej nowym patronie (m.in. krzyży i świeczników), które przywoziły do Mistrzejowic na czwartkowe msze święte za ojczyznę delegacje zakładów pracy z wielu miejscowości.

Skargę na niego złożył już w tej sprawie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poseł, historyk i aktywny działacz opozycyjny z lat 80. profesor Ryszard Terlecki, który z wielką przykrością przyjął fakt, „że zasługi dla niepodległości polskiego państwa i demokracji są kwestionowane przez funkcjonariusza Policji”, a jego zachowanie można potraktować jako „niszczenie patriotycznych tradycji szkoły i ograniczenie patriotycznego wychowania”.

Nasze Porozumienie podziela ten pogląd i wyraża nadzieję, że przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 85 im. ks. Kazimierza Jancarza w Krakowie zaprzestanie nierozsądnych protestów.

Kraków, 25 lipca 2013

rzecznik POKiN

dr Jerzy Bukowski

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.