Partyzanci Trzech Puszcz

W Powstaniu Warszawskim walczyło wiele oddziałów, był wśród nich oddział, który musiał ewakuować się przed zbliżającymi się do granic Rzeczypospolitej Polskiej oddziałami “wyzwolicieli sowieckich”.:

“1 grudnia 1943 r., podczas odprawy, na której miano ustalić zasady współdziałania na terenie Puszczy Nalibockiej i wspólnej walki z oddziałami niemieckimi i policji białoruskiej, Rosjanie zdradziecko aresztowali oficerów polskiej delegacji: dowódcę zgrupowania Wacława Pełkę ps. „Wacław”, ppor. Walentego Parchimowicza ps. „Waldan”, por. Ezechiela Łosia ps. „Ikwa”, ppor. Juliusza Borowickiego ps. „Klin” — odpowiedzialnego za propagandę, por. Kaspra Miłaszewskiego ps. „Lewald”, ks. kapelana Mieczysława Suwałę ps. „Oro”. Następnie rozbroili część oddziału stacjonującą w Drywieźnie (ok. 400 ludzi). Stawiających opór zastrzelono, pięciu oficerów przewieziono samolotem do Moskwy, a większość polskich partyzantów siłą wcielono do oddziałów radzieckich. Adolf Pilch ps. ‘Góra’, ‘Dolina’ utworzył z 40 ocalałych z pogromu akowców Polski Oddział Partyzancki pod swoim dowództwem. Wkrótce, zawiązał on taktyczny sojusz (rozejm i dozbrojenie) z okupantem niemieckim przeciwko kilkunastotysięcznym zgrupowaniom sowieckim, co początkowo zostało odebrane przez Komendę Główną AK jako rokosz…”

O skomplikowanych losach tego oddziału opowiada ten film oraz książka Adolfa Pilcha: “Partyzanci trzech puszcz“:

http://youtu.be/NCtRb8cODd4

 

Wczoraj w przeddzień 68 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, jedna z sanitariuszek tego oddziału, została odznaczona Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi poniesione w walce z bronią w ręku o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego w latach 1939-1956.

Dziękuję Ci Mamo…

O autorze: raven59

„Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!" Łk 12,24 . (...) Uwaga: informuję, że poglądy moje, wyrażane przeze mnie na blogu i we wszelkich komentarzach, na temat osób publicznych są moją prywatną opinią na temat osób publicznych i jako takie powinny być traktowane jako dopuszczalna krytyka osób publicznych.