wyszperane i otrzymane 28/09/13

„Na podstawie porównań przeprowadzonych do tej pory dzisiaj jestem przekonana, że ślady pisma zlokalizowane na lnianym płótnie całunu mogą należeć do tekstu pochodzącego bezpośrednio albo pośrednio z oryginalnych dokumentów, które zostały sporządzone z racji pogrzebu Yeshua Ben Yosef Nazarani, lepiej znanego jako Jezus z Nazaretu zwany Chrystusem” – zapewnia autorka. Pozostawia jednak otwartą furtkę dla wszystkich gotowych kontynuować prace naukowe, twierdząc, że „kilka lat badań nie wystarczy dla tak złożonego zagadnienia”.
http://www.pch24.pl/slady-pisma-na-calunie,18042,i.html#ixzz2gDqgdQcJCzy chrześcijanie, żydzi i muzułmanie wierzą w tego samego Boga?
http://gazetawarszawska.com/2013/09/26/czy-chrzescijanie-zydzi-muzulmanie-wierza-w-tego-samego-boga/

Ponieważ Sobór Watykański II, we­dle słów samych papieży, był soborem dusz­pasterskim, w jego dokumentach znajduje się wiele powtórzeń i kwestii nie związanych nawet z doktryną, ale z dyscypliną Kościoła. Jednak wielkie zmiany w życiu Kościoła, ja­kie spowodował w udzielaniu sakramentów, w narzucaniu nowych i obcych praktyk, ta­kich jak spotkania międzywyznaniowe itd., nie były rezultatem samych tylko ambicji duszpasterskich.
Nowe obrzędy sakramentów i nowy ry­tuał stanowią wyraz nowej wiary i nowych przekonań. Gdyby sobór był jedynie wyra­zem “odnowy”, zmiany nie musiałyby być aż tak radykalne. Za tymi zmianami kry­ją się jednak nowe zasady. Zmiany te są tak liczne, że w sposób oczywisty mamy do czy­nienia z czymś więcej, niż tylko z nowym wyrażeniem starych idei. Przyjęte zostały nowe zasady, różne od dotychczasowych. Przyjrzyjmy się więc głównym tematom czy też naukom soboru.
http://www.bibula.com/?p=70253Powinniśmy również mieć świadomość, że we wielu kościołach Ameryki i Europy, w których wprowadzono posługę ministrantek, rezultaty były katastrofalne. Po wprowadzeniu dziewcząt do służby liturgicznej liczba powołań kapłańskich w Stanach Zjednoczonych spadła o 90 procent. Nietrudno zrozumieć, czemu tak się stało. Już poprzez dopuszczenie dziewcząt do służby liturgicznej redukuje się liczbę chłopców w prezbiterium lub chętnych do ministrantury o 50 procent. Koedukacja w prezbiterium wywołuje również różnorakie, nieznane dotąd problemy – na przykład przypadki flirtowania nastolatków w prezbiterium
http://www.bibula.com/?p=70391

Międzynarodowa konferencja Fatima – ścieżka ku pokojowi z udziałem ks. Stehlina FSSPX
http://www.bibula.com/?p=70501
http://www.fatimathepathtopeace.org/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FQ-6j-ONZl4#t=1014Jedwabne – naoczny świadek   –   tekst bardzo ważny, a najważniejsze videodowiedz się wreszcie:   Jak było naprawdę!!!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sajQZyiGP7Y#t=726
http://vod.gazetapolska.pl/5187-jedwabne-swiadek-historii?fb_action_ids=591075590954978&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22591075590954978%22%3A591061220953677%7D&action_type_map=%7B%22591075590954978%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D


Emocjonującym przedmiotem obrad w Sejmie był dzisiaj obywatelski projekt ustawy podpisany przez ponad 400 tys. osób. Projekt dotyczył ograniczenia aborcji w kierunku wyłączenia istniejącej dzisiaj możliwości zabicia dziecka z powodu podejrzenia u niego ciężkiej choroby. Wniosek przedstawiała pani Kaja Godek, która mimo swojego młodego wieku uzasadniła projekt w sposób dojrzały i godny.
Dzisiejsze obrady wykazały chamstwo posłów lewej strony: Ruchu Palikota, SLD, jak również części posłów Platformy Obywatelskiej i PSL.
Pani Godek spotkała się z wyzwiskami, posłowie Ruchu Palikota i SLD przezywali ją i kazali jej „się wynosić z sali”. Niestety, pani marszałek Kopacz nie reagowała odpowiednio, czym doprowadziła do zachowań absolutnie naruszających godność wnioskodawców i powagę miejsca.
http://naszdziennik.pl/polska-kraj/55208,sejm-nie-darowal-dzis-zycia-chorym-dzieciom.html

Osoby zarządzające Zespołem Parlamentarnym, przyznając i wykazując wielokrotnie, że kopie „dokumentów” otrzymane z Rosji są sfałszowane – zdecydowały się jednak na wysnuwanie na ich podstawie wniosków o tym, co się stało.
Tymczasem tak logika, jak i praktyka badawcza wskazują, że na podstawie danych sfałszowanych można jedynie określić, co na pewno nie jest prawdą. A doświadczalne dopasowywania niepewnych parametrów spośród podrzucanych przez fałszerzy -– prowadzi np. do wspomnianego „słonia”.
Przykład: Analiza rozłożenia złomu na polanie i kształt plam błota wskazują, że wybuch/wybuchy nastąpiły w spoczynku (v = 0). Jest to oczywiste. Zaś grupy A i B za aksjomat przyjmują, że zderzenie OBIEKTU [utożsamianego z Tu154(101) ] nastąpiło przy v = ok. 270 km/h. Ta ślepota jest im narzucana.
Ci, którzy jak socjalizmu bronią wersji B, są uwikłani w sprzeczności: Podważają dane przekazywane z Centrali Dezinformacji – a jednocześnie na podstawie tych danych usiłują klecić kolejne wersje zdarzenia.
Zarządcy tak wersji A, jak wersji B, ignorują wspomniane powyżej żądania ujawnienia dowodów, rozszerzenia horyzontów poszukiwań.
O panice – a jednocześnie dziwacznej pysze obu tych Zarządów  (Wyżej ponad nimi są zapewne ci sami ludzie. Zarządca jest jeden a ma dwóch pod-wykonawców) świadczy fakt, że totalnie ignorują, przemilczają osiągnięcia i argumenty analityków wykazujących, jakie badania i ujawnienie których istniejących dowodów mogą do Prawdy doprowadzić.
[  …  ]
Tu chodzi o utrwalenie w ludziach mniemania, że sprawami Polski rządzą bezkarni bandyci – i że mamy do tego przywyknąć.
A gadanie, że oficjalnym ekspertem może być tylko członek zatwierdzony przez władzę, i jedynie jego wypowiedzi są prawdziwe i miarodajne – jest idiotyczne.
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=10524&Itemid=100

wielomiesięczny okres działania bez widocznych rezultatów miała PGE Energia Jądrowa 1. Powołana w 2010 r spółka po wielu miesiącach istnienia nie mogła się właściwie niczym konkretnym wykazać poza informacją, że zajmuje się poszukiwaniem lokalizacji na elektrownię. Jej związani z PO zarządcy Tomasz Zadroga i Witold Dróżdż zdążyli jednak wydać 11 mln zł na klub Trefl Sopot, oficjalnie na „budowanie i propagowanie pozytywnych emocji związanych ze strategicznymi inwestycjami na obszarze Pomorza w szczególności związanymi z energetyką jądrową”. Miliony publicznych pieniędzy poszły na znajomy klub, nie ich własne, więc łatwo wydawać.
http://wmeritum.pl/polskie-inwestycje-rozwojowe-pge-energia-jadrowa-slabe-wyniki-dobre-zarobki-zarzadow/

Otóż zasadniczym wyzwaniem przed którym stoimy jest zupełna niewydolność naszego państwa, sprowadzająca życie polityczne często jedynie do gry pozorów. Oprócz wielu jego słabości ustrojowych, państwo polskie cierpi na brak efektywnego przywództwa. Ten brak ma wiele przyczyn. Z pewnością jedyną z nich jest kryzys patriotyzmu, postkomunistyczne struktury państwowe i kryzys moralny naszego społeczeństwa. Ale także zasadniczą przyczyną kryzysu polskiej państwowości jest oligarchizacja systemu partyjnego. Obecny proporcjonalny system wyborczy oparty o ogromne okręgi niejako wymusza oligarchizację partii. Partie stały się nie tylko “wodzowskie”, ale same upodobniły się do formacji funkcjonujących na podobieństwo wojska, których głównym celem jest walka z konkurencją polityczną.
http://prawicarzeczypospolitej.org/aktualnosci,pokaz,1263?fb_action_ids=595413970497698&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22595413970497698%22%3A555501941133069%7D&action_type_map=%7B%22595413970497698%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D


Muzułmanie dyktują Holendrom, jak mają się ubierać i zachowywać. W haskiej dzielnicy Schilderswijk działa islamski patrol, który zwraca uwagę przechodniom, że ich zachowania lub stroje nie będą akceptowane. Z tego powodu dzielnica nazwana została już „szariackim trójkątem”.  Podobne sytuacje mają miejsce na ulicach innych europejskich miast, choćby Londynu.
Z pewnością nie wszystkich, którzy przeczytali powyższą informację, w równym stopniu oburzają praktyki “islamskiego patrolu”. Nie chodzi nawet o zwolenników utopijnej ideologii nowoczesnego społeczeństwa wielokulturowego, którzy są w stanie wybaczyć przybyszom z Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu każdy eksces, wierząc, że wcześniej  czy później włączą się oni w budowanie pokojowej mozaiki ras i kultur na naszym kontynencie. Ułomnych intelektualnie zostawmy ich własnym złudzeniom.
http://www.doerre.pch24.pl/nastepcy-attyli,15037,b.html

Amerykański Sekretarz Stanu, John Kerry na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych i dyplomatów z całego świata, odbywającym się przy okazji sesji ONZ w Nowym Jorku przyznał, że organizacja ta ma służyć do realizacji interesów politycznych homolobby.
http://marucha.wordpress.com/2013/09/28/sekretarz-stanu-usa-onz-ma-sluzyc-realizacji-programu-homoseksualnego/

– Traktat o Unii Europejskiej szczegółowo reguluje działanie banków centralnych – system monetarny jest niezależny od rządów i instytucji unijnych, a wszelki wpływ z ich strony jest zakazany. Bez wątpienia system finansowy, a raczej siły, które nim kierują, funkcjonuje ponad władzami narodowymi i unijnymi. Jednocześnie rządy sprawują pewien nadzór nad bankami, ale bardzo słabą ręką.
UE chce teraz tę słabą kontrolę zmienić w ten sposób, że zadanie to powierzy się Europejskiemu Bankowi Centralnemu, który jest niezależny od rządów. Jest to pierwszy krok do centralizacji, którą nazywa się też unią bankową. To oznacza, że w przyszłości europejski system bankowy będzie się sam regulował i kontrolował, a obywatele nie będą mieli na to żadnego wpływu. Z drugiej strony te banki do tego stopnia są połączone z parabankami i inwestorami z rajów podatkowych, że ich aktywa bardziej służą spekulacji niż gospodarce.
[  …  ]
– Kolonizacja Węgier jest bardziej intensywna niż innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Poprzednie rządy sprzedały w obce ręce wszystkie strategiczne branże przemysłu, usługi komunalne, sektor energetyczny, instytucje finansowe, poza tym zagraniczny kapitał przejął przeważającą większość małego handlu, sieci domów handlowych, mediów i telekomunikacji – wszystko, co w naszym życiu odgrywa jakąś rolę.
Węgry jeszcze nigdy w swojej historii nie były do tego stopnia zdane na innych jak teraz. Na przykład nasz kraj wyróżnia się warunkami dla rolnictwa wysokiej jakości. Tymczasem przemysł spożywczy został wyprzedany obcokrajowcom, a następnie rozmontowany. Dzisiaj importujemy wszystko, co moglibyśmy sami wytwarzać w najwyższej jakości i taniej. Na Węgrzech zlikwidowano fabryki wytwarzające ze zboża paszę dla zwierząt, teraz importujemy soję z Ameryki, żeby nią karmić zwierzęta.
http://marucha.wordpress.com/2013/09/28/jak-skolonizowano-wegry/


Rodzina Rockefellerów w latach 40. sponsorowała działalność Alfreda Kinseya, który przyznał, że celem jego badań była chęć kontroli nad ludźmi. Twarz Kinseya trafiła na okładkę magazynu „Time”, wówczas głównego organu amerykańskiego ministerstwa propagandy. Kinsey był wspierany przez CIA i wpływowe media, a jego badania zostały wykorzystane by zdeprawować moralnie Amerykanów i w ten sposób przejąć nad nimi kontrolę – mówi w rozmowie z PCh24.pl Eugene Michael Jones, autor wydanej w Polsce książki Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej.
[  …  ]
– Inżynieria społeczna była tworem białych Anglosasów wyznania protestanckiego (WASP), rządzących w Stanach Zjednoczonych. A konkretnie, została stworzona przez rodzinę Rockefellerów, poprzez założony przez nich Uniwersytet Chicago, który zatrudniał wielu sławnych praktyków i teoretyków, takich ludzi jak John B. Watson
http://www.bibula.com/?p=69919

O autorze: Jacek