Deklaracja Forum Obywatelskich Ruchów – Polska

Dnia 29.09.2013 w warszawskiej siedzibie NOT odbyło się spotkanie przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji społecznych, które zawiązały Federację Obywatelskich Ruchów – Polska (FORP). Powodem zwołania tego spotkania i utworzenia FORP było przekonanie jego uczestników o konieczności zmiany systemu państwa i przywrócenia władzy zwierzchniej narodu w państwie, co jest zagwarantowane przez, obecnie całkowicie pusty, 4 Artykuł Konstytucji RP. W przekonaniu uczestników FORP, droga do tego celu ma wieść przez zmianę ordynacji wyborczej i radykalną zmianę ustroju polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Co istotne, FORP przyjął charakter sieciowy, co znaczy, że nie ma centrów decyzyjnych, które mogą zostać opanowane przez jakieś wąskie grupy interesu, mogące w ten sposób narzucić podporządkować tym interesom całą strukturę, lecz jest czymś w rodzaju pospolitego ruszenia, czyli luźną federacją, wspierających się wzajemnie równoprawnych podmiotów, które łączy dobro wspólne.
Na swoim blogu będę publikował informacje o działaniach podejmowanych w ramach FORP.

Deklaracja Forum Obywatelskich Ruchów – Polska
Zebrani w Warszawie w dniu 29 września 2013 r. przedstawiciele organizacji społecznych, stowarzyszeń – obywatele Rzeczpospolitej zdecydowanie stwierdzamy, iż obecny system polityczny państwa polskiego nie gwarantuje przestrzegania podstawowych praw obywatelskich i zasady suwerenności Narodu.
Zapisana w 4 art. Konstytucji zasada zwierzchnictwa Narodu nie jest przestrzegana. Jest to źródłem wielu patologii w życiu publicznym, fatalnego funkcjonowania Sejmu, instytucji wymiaru sprawiedliwości, niekontrolowanego rozrostu biurokracji i wzrostu obciążeń podatkowych co w konsekwencji prowadzi do bezrobocia i zmarnowania energii Polaków.
Będziemy dążyć do przywrócenia fundamentalnej zasady suwerenności Narodu i zmiany obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenia wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych (JOW), tak by umożliwić Polakom realną kontrolę nad wybranym posłem i przywrócić obywatelom bierne prawo wyborcze. Obecnie na skutek patologicznej ordynacji wyborczej pełną kontrolę nad posłami sprawują wodzowie partii.
Będziemy dążyć do ustanowienia społecznej kontroli nad działalnością wymiaru sprawiedliwości przez wprowadzenie zasady wybieralności sędziów i prokuratorów, wprowadzenie instytucji ław przysięgłych, kontroli senatu nad działalnością sądów i przywrócenia instytucji rewizji nadzwyczajnej, a także pełne nagrywanie wszystkich rozpraw sadowych, oraz dopuszczenie do udziału w procesach stowarzyszeń obywatelskich.
Nie ufamy partiom politycznym, które ukształtowane w patologicznym systemie wyborczym nie reprezentują wyborców.
Zapraszamy wszystkich do tworzenia z nami Niepartyjnej Niezależnej Listy Wyborczej w wyborach parlamentarnych, tak by umożliwić realizację niezbędnych dla Polski zmian.

Deklaracja został przyjęta w dniu 29.09.2013 r. w Warszawie przez 132 przedstawicieli organizacji społecznych na spotkaniu w Sali NOT.

1. „Federacja Obywatelskich Ruchów – Polska” – Paweł Kukiz;
2. Demokracja Bezpośrednia – Waldemar Fydrych – „Major”; Dominik Hernik;
3. Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Jacek Kozłowski;
4. Federacja Stowarzyszeń „Solidarności” – Warszawa – Dariusz Komorowski;
5. Forum-Z „Naprawmy Wymiar Sprawiedliwości” – Michał Ziebiński;
6. Jesteśmy zmianą – Izabela Litwin;
7. Klub Inteligencji Polskiej – Marek Toczek, Dariusz Grabowski;
8. Komitet Obywateli III RP za granicą – Kazimierz Iwanowski, Gr. Miernicka;
9. Komitet Społeczny „ Wspólna Sprawa” Wołomin – Ryszard Tomczyk;
10. Komitet Społeczny „Wspólna Sprawa” – Wołomin – Ryszard Tomczyk;
11. KPN „Niezłomni” – Adam Słomka;
12. Krajowe Stowarzyszenie Spółdzielców „Nasze Mieszkania” – Warszawa – Jaromir Gazy;
13. Liga Nyska – Piotr Smoter.
14. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa – Konrad Rydel, Andrzej Szczurowski;
15. Niepokonani – Łódź – Ryszard Gasparski;
16. Niepokonani 2012 – Jerzy Książek;
17. Niezłomni – Warszawa – Rafał Mossakowski ;
18. Ogólnop. Stow. Osób Wykluczonych – Łódź – Marek Ludwikiewicz, Mirosław Chandrała;
19. Ogólnopolski Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją – Poznań –
Renata Ramos;
20. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach – Przemysław Cuske;
21. Porozumienie Społeczne „Revocatio” – Kraków – Andrzej Fatyga, Jarosław Medyński, Antoni Gromadzki;
22. Ruch JOW – Lublin – Krzysztof Kowalczyk;
23. Ruch JOW Czerwonka – Henryk Kozłowski;
24. Ruch Obrony Bezrobotnych – Katowice – Zygmunt Miernik;
25. Ruch Polaków krzywdzonych przez Władze – Sławomir Kropisz;
26. Ruch Społeczny „Nowa Polska” – Częstochowa – Andrzej Dziąba;
27. Ruch Społeczny „Stop Bezprawiu” – Lublin – Jerzy Pietrzyk;
28. Ruch Społeczny Poszkodowanych Przedsiębiorców „Stop Ekranom”;
29. Społeczny Komitet Obrony Praw Człowieka w Wieluniu – Jan Derbis;
30. Stow. Obrony Praw Ojców – Warszawa -Zenon Nowak;
31. Stow. Patriotyczne Ziemi Grajewskiej – Andrzej Kochanowski;
32. Stowarzyszenie „Demokracja Bezpośrednia” – Krzysztof Szewczyk;
33. Stowarzyszenie „Kochamy Błonie” – Grzegorz Stępniewski;
34. Stowarzyszenie „Kochamy Warmię” – Jacek Adamus;
35. Stowarzyszenie „Krajowe Porozumienie Samorządowe” – Tadeusz Bartold
36. Stowarzyszenie „Niepokonani 20132” Ostrołęka – Jerzy Nowakowski;
37. Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu” – Opole, Nysa – Janusz Sanocki;
38. Stowarzyszenie „OMNI” – Jan Herman – Grodzisk Maz.;
39. Stowarzyszenie „Polska mój dom” – Paulina Szewczuk;
40. Stowarzyszenie „Polska wolna od GMO” – Gliwice – Anna Szmelcer;
41. Stowarzyszenie „Polska Wolności” Gliwice;
42. Stowarzyszenie „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratur” – Bielsko-Biała – Jerzy Jachnik;
43. Stowarzyszenie „Przeciw Bezprawiu” Toruń – Barbara Bączkowska;
44. Stowarzyszenie „Solidarni w działaniu” – Kepno – Piotr Adamski, Jolanta Jędrecka;
45. Stowarzyszenie Centrum Zrównoważonego Rozwoju – Łódź – Zbigniew Tyneński;
46. Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej – Ryszard Kobiela;
47. Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski – Tadeusz Chołda, Lucyna Podgórska;
48. Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski – Zwoleń – Krzysztof Skrzypczak;
49. Stowarzyszenie Obywatelskie „Samorządność” – Włocawek – Dariusz Grudziecki,
50. Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych – Ireneusz Jarząbek, Marek Odlanicki-Poczobutt;
51. Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu – Katowice – Krzysztof Musialski;
52. Stowarzyszenie Radogost – Gałków Duży – Jerzy Surowiecki;
53. Stowarzyszenie Represjonowanych w stanie wojennym – Bydgoszcz – Andrzej Ikert;
54. Stowarzyszenie Rozwoju „Geotermia w Polsce im. św. Jadwigi”- Marek Kaźmierczak;
55. Stowarzyszenie Ruch Społeczny – PN – Ryszard Opara, Zbigniew Wrzesiński;
56. Stowarzyszenie Społeczne – Lublin – Andrzej Jędrzejewski, Marzena Jędrzejewska;
57. Stowarzyszenie „Uczciwość” – Tarnów – dr Marek Ciesielczyk;
58. Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej – Kielce – Bogdan Migas, Bogusław Moskal;
59. Warszawska Wspólnota Samorządowa – Maciej Białecki;
60. Zieloni Nowa Generacja Łódź – Dariusz Łaska;
61. Zmieleni.pl – Brodnica – Paweł Szramka;
62. Zmieleni.pl – Kraków – Paweł Koppko;
63. Zmieleni.pl – Warszawa – Paweł Olewiński;
64. Zmieleni.pl – Włocławek – Marcin Sadowski;
65. Zmieleni.pl Grójec – Paweł Maciak;

Oraz osoby obecne na spotkaniu:
Lucyna Szczucka – Kielce, Andrzej Czachor – Warszawa; Marcin Masny – Warszawa; Mieczysław Debski – Piastów; Józef Drogoń ; Bogdan Goczyński – Nadarzyn; Robert Fondaliński – Warszawa, Piotr Paczuski – Warszawa; Andrzej Weselski; Tadeusz Polelejew – Osów; Ireneusz Piekarski, Anna Wach – Niepokonani – Skierniewice; Grzegorz Swoa; Irena Bordzio-Berus – zmieleni.pl – Radom; Joanna Gniewek – Warszawa; Ryszard Michalak; Maciej Rysiewicz –portal „3-obieg”; Zambrzycka Ewa – „Niepokonani 2012” Białystok; Rusaczek Janusz – Białystok; Porowski Krzysztof – zmieleni.pl Warszawa; Maria Bzura – Niepokonani 2012 Podlasie; Krzysztof Więckowski – Warszawa; Kacper „Rebel” – „Pospolite Ruszenie”; Stanisław Rabczuk – „3obieg”; Paweł J. – „Zniszcz system”; Janusz Gajewski; Czesław Przystawa; Lech Ciciała; Andrzej Żuromski – „Stop pomówieniom”; Romuald Batorski Kodzko; Wacław Szymonik – Lublin; Małgorzata Todd – Wydawnictwo „Twins”; Krystyna Górzyńska – „Rebeliantka”; Teresa Nowak –Wołomin; Eric A. Kaminski – „Niepokonani Warszawa; Anna Niedziałkowska – Stow. JOW; Jan Szymański – Warszawa; Barbara i Henryk Filipowicz – Legionowo; Marek Głogowski – Klub Ronina; Ludwik Wasiak, Adam Bednarczyk; Norbert Tomczyk; Andrzej Zieliński Kozienice; Paweł Tanajno; Jerzy Piórecki; Andrzej Łączny – Kraków; Zbigniew Jacek Puchniowski; Jan Kowalski – PON; Beata Dróżdż; Łukasz Perzyński Warszawa; Joanna Karłowicz-Wilan; Dariusz Kociuba – Olsztyn; Jarosław Dziwiński; Leopold Żurowski – Piotrków Tryb.; Janusz Mikulak; Mieczysław Szwagrzyk, Renata Ziemba; Ryszard Świtoń; Damian Wolczyk; Marek Frankiewicz; Paweł Dąbrowski, Jakub Krawiec; Rafał Zawadzki, Andrzej Baranowski; Krzysztof Szczotka; Zdzisław Jankowski – Konin; Piotr Marzec; Roman Łambucki – Kłodzko; Barbara Berecka – Lublin; Remigiusz Zarzycki – Ruch JOW; Alfred Zioło – Pracownia Badań Społecznych; Longin Wawrzonek Zwoleń; Dominik Nycz; Alina Dobrowolska-Segit; Władysław Wiatrowski – Brzeg; Roman Mieczysław Gaweł.

Za zgodność:
Przewodniczący obrad – Janusz Sanocki
Koordynator Krajowy FORP – Paweł Kukiz

O autorze: Piotr Marzec