Tajny wyrok ws blogera Kuli Lisa za publikacje. Co na to Strasburg?

 

Bloger Kula Lis został oskarżony w grudniu 2012 r. przez Prokuraturę Opolską z art. 212, 226, 256 i 257 kk. Nie uczestniczył z powodu choroby w rozprawach, a już we wrześniu 2013 r. skazano go nie doręczając mu wyroku.

 

W Opolu znowu dzieją się niezrozumiałe rzeczy. Jeszcze pamiętamy tragedię historyka Ratajczaka, prześladowanego i wyrzuconego z uczelni za książkę „Tematy niebezpieczne” – zbiór esejów historyczno-politycznych, zawierających m.in. omówienie poglądów rewizjonistów Holokaustu i zmarłego w tragicznych i niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach w czerwcu 2010 r. w Opolu w swoim samochodzie pod Centrum Handlowym „Karolinka”, a już prokuratura wzięła się za kolejnego publicystę, tym razem blogera – Kulę Lisa.

 

O co oskarżono Kulę Lisa?

 

Został on oskarżony w grudniu 2012 r. przez prokurator Lidię Frątczak z Prokuratury Rejonowej w Opolu, pod nadzorem miejscowej Prokuratury Okręgowej, o pomówienie i znieważenie na forum internetowym w 2011 r. Macieja Milewskiego – rzecznika prasowego Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i innych policjantów, m.in. w związku z manifestacją w dniu 10 września 2011 r., dotyczącą obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Ponadto z zawiadomienia Wydziału Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy oskarżono Kulę Lisa o nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i znieważanie osób z powodu ich przynależności narodowej – na własnym blogu w latach 2007-2008.

 

Wyrok nakazowy i sprzeciw

 

W ciągu miesiąca od skierowania aktu oskarżenia przeciwko Kuli Lisowi do Sądu Rejonowego w Opolu, został on skazany przez Prezesa Sądu Sędziego Huberta Frankowskiego wyrokiem nakazowym na zapłacenie 1000 zł grzywny oraz 640 zł kosztów sądowych. Kula Lis wniósł sprzeciw od wyroku nakazowego i rozprawa miała się toczyć na zasadach ogólnych. Do jej rozpoznania wyznaczono sędziego Adama Szokalskiego.

 

Wyrok z dnia 4.09.2013 r.

 

Jak podaje bloger Kula Lis, nie uczestniczył on w rozprawie z powodu choroby, doręczając zwolnienia lekarskie. Mimo to wydano wyrok, i to z „pomyłkami pisarskimi”, gdzie jak wynika z Postanowienia z dnia 2.10.2013 r., pomylono się zarówno co nazwiska osoby skazanej, jak i wysokości kary.

 

Kula Lis otrzymał tylko Postanowienie o sprostowaniu wyroku, ale nie otrzymał samego wyroku.

 

Pytania prasowe

 

W związku z wątpliwościami co do przebiegu procesu, jak i treści wydanego wyroku, skierowałam w dniu 8.10.2013 r. następujące pytania prasowe do Prezesa Sądu w Opolu:

 

  1. Jaki wyrok został wydany w sprawie Sądu Rejonowego w Opolu sygn. akt VII K 1444/12?
  2. Czy wyrok został doręczony panu Wiesławowi Piłatowi? Jeśli tak, to z jaką datą?
  3. Czy pan Wiesław Piłat, będący osobą niepełnosprawną, został w niniejszej sprawie przesłuchany?
  4. Jakie czynności procesowe wykonano w niniejszej sprawie? Czy uwzględniono wnioski dowodowe oskarżonego?
  5. Czy pan Wiesław Piłat miał adwokata?
  6. Czy pan Wiesław Piłat uczestniczył w posiedzeniach rozprawy, a jeżeli nie, to czy uwzględniono jego niepełnosprawność i zwolnienia lekarskie?

 

Odpowiedź Prezesa Sądu

 

Wczoraj otrzymałam pismo Prezesa Sądu w Opolu – sędziego Huberta Frankowskiego. Pan Sędzia w piśmie tym uchyla się od odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania, zasłaniając się: „znacznym nakładem sil i środków na przetworzenie posiadanych przez tut. jednostkę informacji oraz ich anonimizację”, a także na fakt, iż zdaniem Sądu „nie są one tak doniosłe z punktu widzenia interesu publicznego, aby uzasadniało to nakłady na ich przetworzenie”.

 

Nie podzielam stanowiska Sędziego Frankowskiego, iż ewentualne łamanie procedur sądowych w tej sprawie, nie jest kwestią doniosłą. W związku z tym ponowiłam pytania o treść wyroku i o to, czy wyrok został blogerowi doręczony oraz z jaką datą.

 

Gdyby łamanie procedur prawa karnego miało miejsce i to w stosunku do niepełnosprawnego blogera, sprawa powinna być zbadana przez RPO i ETPCz w Strasburgu.

 

O autorze: Rebeliantka

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga. Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym).