wyszperane 12/10/13


Czy Bóg istnieje?
http://www.kazdystudent.pl/a/istnienieboga.html?gclid=CLzRrt-kkboCFcm23god-AsAMA


Ustalenia kongresu antymasońskiego w Trydencie (1896r.)

“1. Wolnomularstwo jest sektą religijna manichejską, a ostatnim słowem ich tajemnic i ich misteriów jest kult Lucyfera, czyli szatana, adorowanego w lożach jako “Bóg-Dobro”, w przeciwstawieniu do Boga katolików, którego inicjujący się bluźniercy nazywają “Bóg-Zło”.
2. Diabeł, inspirator sekt masońskich, wiedząc, że nigdy nie będzie adorowany przez ogół ludzi, próbuje nasycać dusze ludzkie za pośrednictwem masonerii naturalizmem, który nie jest niczym innym, jak kompletnym wyzwoleniem się człowieka od Boga.
3. Aby zaszczepić w świecie ten bezbożny naturalizm wolnomularstwo dąży do przyzwyczajenia ludzi do stawiania wszystkich religii na jednym poziomie, zarówno jedynie prawdziwej jak i fałszywych, a także do zastąpienia atmosfery katolickiej atmosferą masońską za pomocą prasy i szkoły bez Boga.
4. Środkiem specjalnym, którym się posługuje masoneria, aby dusze gorliwe nieprzygotowane jeszcze do przyjęcia lucyferskiego manicheizmu pozbawić tego co nadprzyrodzone, jest zachęcenie ich do uprawiania przewrotnych praktyk spirytystycznych.
5. Masoneria jest także sektą polityczną, która stara się opanować wszystkie rządy, aby uczynić z nich ślepe instrumenty swojej przewrotnej działalności i stara się także siać wszędzie rebelię.
http://www.wsercupolska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6243:w-imi-boga-w-trojcy-jedynego&catid=6:warto-przeczytac&Itemid=6

Ojciec wielodzietnej rodziny, dziadek licznej gromadki wnuków,  od  dziesiątków  lat  wspierający  ze  swoich  skromnych  dochodów  KUL,  z goryczą pytał, gdzie są dziś absolwenci tej najstarszej uczelni katolickiej w Polsce?  Gdzie  – w polskich szkołach, środowiskach akademickich, w urzędach, sądach, sejmikach i parlamentach kolejnych kadencji –  widoczna jest katolicka  inteligencja?
Ludzie nadający ton, kształtujący atmosferę, wyróżniający się sposobem traktowania drugiego człowieka – po katolicku. Bezkompromisowi, odważni, jednoznaczni, gdy chodzi o obronę czci  Boga.
Gdzie realizują ci dawni studenci KUL, uczestnicy słynnych spotkań z Janem Pawłem II, których jest przecież cała armia, swoje wielkie ideały?  W jaki sposób tworzą katolicką Polskę?
[  …  ]
„Obecnie młodym ludziom ukazuje się nierealną wizję życia jako pasma radości, gdyż mylona jest radość nadziei, która krzepi człowieka podczas jego ziemskiej wędrówki (in via), z pełnią radości, jaka czeka wędrowca na końcu drogi (in termino) – zauważa Romano Amerio w „Iota unum” – Nie jest dziś w dobrym tonie, aby mówić o trudach egzystencji człowieka, który musi się zmagać z wieloma przeciwnościami na tym – jak często wspominano w dawnym kazaniach łez padole. Ponieważ w tym pomieszaniu pojęć szczęście przedstawiane jest jako normalny stan człowieka – jako coś, co się człowiekowi należy – ideałem staje się przygotowanie młodym ludziom drogi >wolnej od wszelkich przeszkód i barier < (Dante, Czyściec, XXXIII). Każda przeszkoda czy bariera, jaką trzeba pokonać, zaczyna być traktowana przez młodych ludzi nie jako okazja do podjęcia wysiłku i zmierzenia się z duchowym wyzwaniem, lecz jako niesprawiedliwość”.
[  …  ]
Lęk przed odrzuceniem to potężna siła. Być może festiwal pochlebstw wobec młodych ludzi zebranych na plaży w Rio miał właśnie przyczynę w lęku przed odtrąceniem, gdy będzie się bardziej poważnym, gdy nie będzie się wznosiło efektownych haseł wśród kanonady okrzyków. Gdy będzie się mówiło o Bogu, a nie o uczuciach i nastrojach. Gdy będzie się przypominało o grzechu, karze i słabości natury ludzkiej. Ów brazylijski festyn przypominał jednak rozdawanie czeków bez pokrycia. Traktowanie młodzieży jakby była bóstwem, rozdawanie  z estrad gwiazdorskich uśmiechów i sztuczne pompowanie do głów„radości”, wywarło wrażenie przeciwne do zamierzonego. Przygnębiające. Zamiast napełnić umysły młodych ludzi nadzieją chrześcijańską upewniło ją, że liczy się tylko chwila dzisiejsza. O ile, rzecz jasna, jest przeżyta radośnie. Że nie trzeba wymagać od siebie specjalnie wiele, gdy jest się młodym. Właściwie, wystarczy być młodym. Papież kocha młodych! Pan Bóg też naturalnie kocha młodych!
To karykatura chrześcijaństwa. To festiwal umizgów i podlizywania się ludziom uprzywilejowanym ze względu na wiek..
[  …  ]
Z powodu wiary, powagi, zdecydowania, bohaterstwa, hojności Powstańców – a to wszystko składa się na pojęcie ofiary z samego siebie – Rosjanie, którzy mieli opanować całą zachodnią Europę, musieli się podzielić z Amerykanami swym militarnym zwycięstwem nad armią Hitlera – najbardziej prestiżowym w ich historii. Zwycięstwem, które miało się stać symbolem siły Związku Radzieckiego. Niestety, wielka feta nie udała się. Niemcy zostały przepołowione. Utworzono dwie strefy okupacyjne: amerykańską i sowiecką. To dzięki Powstańcom, młodym bohaterom Warszawy, niemieckie kobiety z Bawarii i Nadrenii, uniknęły losu swoich rodaczek ze wschodnich landów, które sowieccy żołdacy traktowali jak zwierzęta, a kościoły niemieckie nie zostały zamienione na kina i baseny. Niemieckie landy zachodnie zawdzięczają swoją wolność po 1945 roku Warszawie, płonącej jak żertwa ofiarna w sierpniu i wrześniu, dopalającej się w październiku 1944 roku. Powstańcy warszawscy „przytrzymali” Armię Czerwoną, która czekała cierpliwie za Wisłą – o, jak wielka była cierpliwość stalinowskich dowódców! – aż Warszawa się wykrwawi. Walcząc w nierównym boju na ulicznych barykadach z nowocześnie wyposażoną armią niemiecką, nie mając czołgów ani samolotów, opóźnili o całe dwa miesiące zwycięski marsz wojsk sowieckich w kierunku Zachodu, który w planach Stalina miał być jego łupem wojennym.
[  …  ]
Rzadko wspomina się dziś, że w roku 1944 prace nad bombą atomową w Niemczech były bardzo zaawansowane. Warszawa walcząca samotnie z okupantem przez dwa miesiące umożliwiła przejęcie tych laboratoriów przez Amerykanów. Gdyby przejęli je Sowieci – a zrobiliby to, gdyby nie było Powstania Warszawskiego! – los Europy i Ameryki mógłby nie różnić się od losu Hiroszimy. Technologia produkcji bomby jądrowo – wodorowej została później wykradziona Stanom przez żydowskie małżeństwo Rosenbergów i zaoferowana Rosji.
http://ewapolak-palkiewicz.pl/rio-de-janeiro-czyli-jak-zostac-bohaterem/

Przyszła wojna będzie WOJNĄ NIEWIDZIALNĄ – już w 1947 roku przepowiadał Fryderyk Joliot-Curie.
„Przyszła wojna będzie wojną niewidzialną. Dopiero, gdy dany kraj zauważy, że jego plony uległy zniszczeniu, jego przemysł jest sparaliżowany, a jego siły zbrojne są niezdolne do działania, zrozumie nagle, że brał udział w wojnie i że tę wojnę przegrywa.”
Fryderyk Joliot-Curie
Przeanalizujmy w dużym uproszczeniu, czy działania przeciw Polsce wyczerpują definicję WOJNY.
Celem agresji jednej grupy ludzi przeciw drugiej jest:
1.    Przejęcie owoców pracy napadniętego (rabunek mienia ruchomego, własności intelektualnej, dóbr kultury)
2 .   Zmuszenie napadniętej ludności do pracy niewolniczej (porywanie „w jasyr”, wywóz do obozów pracy lub praca przymusowa na rzecz agresora w dotychczasowym miejscu).
3.    Zagarnięcie ziemi należącej do grupy napadniętej, jeśli jest ona cenna rolniczo, kryje w sobie bogactwa naturalne lub jeśli agresor potrzebuje nowej przestrzeni życiowej (Lebensraum) Ten warunek nie zawsze musi być spełniony.
Aby zapewnić długotrwałość czerpania powyższych korzyści konieczne jest:
4.    Zlikwidowanie własnych form organizacji napadniętej społeczności (likwidacja państwa) i zastąpienie ich systemem władzy agresora z założenia totalitarnym, w tym również wprowadzenie nowej waluty w obszarze okupowanym.
http://www.wsercupolska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6237:mk&catid=8:komentarz-polityczny&Itemid=3


Chorągwie polskie wkroczyły na Kreml
http://wirtualnapolonia.com/2013/10/09/choragwie-polskie-wkroczyly-na-kreml/


7000 złotych kary za odmowę przeprosin za Jedwabne
http://naszeblogi.pl/41487-7000-zlotych-kary-za-odmowe-przeprosin-za-jedwabne

Kiedy biegający za filozofa profesor Jan Hartman dowiedział się, iż ojciec Rydzyk zamierza urządzić kaplicę w której upamiętnione zostałyby nazwiska Polaków, którzy w czasie niemieckiej okupacji Polski ponieśli śmierć próbując ratować Żydów, wpadł we wściekłość i na swoim blogu po chamsku nabluzgał inicjatorowi, nazywając go „cynicznym hipokrytą”, któremu „wara” – i tak dalej. Z obfitości serca usta mówią i oto mamy dowód trafności francuskiego przysłowia, że kto raz był królem, ten zawsze zachowa majestat. Bo to działa też i w drugą stronę i chamstwo zawsze da o sobie znać, nawet jeśli cham udrapuje się w profesorską togę.
Pretekstem, który wzbudził taka wściekłość prof. Jana Hartmana było nazwanie przez ojca Rydzyka Żydów „braćmi”.
[  …  ]
Wprawdzie wściekłość prof. Hartmana pokazuje, że Żydzi, przynajmniej niektórzy, do żadnego braterstwa z „gojami” się nie poczuwają, ogarnięci mania rasowej wyższości, ale ważniejsze wydaje mi się co innego. Otóż podejrzewam, że prawdziwa przyczyną wybuchu wściekłości prof. Hartmana był sam pomysł utworzenia kaplicy – pomnika Polaków ratujących Żydów. Taki pomnik zadaje kłam zarówno niemieckiej, jak i żydowskiej polityce historycznej, nakierowanej na to, by w miarę zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę światową, odpowiedzialność tę przyrzucać na Polskę i Polaków.
http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=2926


Indie otworzyły pierwszą na świecie fabrykę do produkcji dzieci
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/indie-otworzyly-pierwsza-swiecie-fabryke-produkcji-dzieci

Węgierski polityk został zaproszony do Chatham House, jednego z najważniejszych brytyjskich think-tanków, zajmującego się analizą spraw międzynarodowych. 9 października zaprezentował tam wizję przyszłości swojego kraju i Europy z punktu widzenia pragmatycznego polityka. Podkreślił, że jego rząd cieszy się powszechnym poparciem społecznym, dlatego znacznie łatwiej jest mu przeprowadzać głębokie reformy strukturalne, które mają się przyczynić do odnowy kraju. Jednocześnie dawał sugestie, jak mogłaby się zmienić Unia Europejska.
Orban zauważył, że jeszcze w czasach, kiedy jego kraj starał się o akcesję do UE „obserwował strukturę pełną optymizmu i wiary w siebie”. Teraz widzi coś przeciwnego: „niepewną Unię Europejską bez jasnej wizji na temat swojej przyszłości”.
http://www.pch24.pl/orban–europa-powinna-wrocic-do-tradycyjnych-wartosci-i-zdrowego-rozsadku,18355,i.html#ixzz2hXl8XN78

Fukushima – nieustanny ciąg nieszczęść  [ a może po prostu konsekwencji niedbalstwa i arogancji projektantów i  zarządu elektrowni ???????????????????]
http://archiwum-y.neon24.pl/post/100098,fukushima-nieustanny-ciag-nieszczesc


Polska ukarana za nadprodukcję mleka
http://www.pch24.pl/polska-ukarana-za-nadprodukcje-mleka,18134,i.html

Włoski adwokat, Alfonso Luigi Marra zwrócił się do rzymskiej prokuratury z wnioskiem, aby zbadać, czym właściwie jest tak zwana Grupa Bilderberg. Włoski prawnik w swoim zgłoszeniu zwrócił uwagę, że ta nieformalna organizacja międzynarodowa, w której spotkaniach regularnie uczestniczy włoski premier Mario Monti.
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wloska-prokuratura-dostala-zawiadomienie-w-sprawie-nielegalnej-dzialalnosci-grupy-bilderbe

TW Bolek

O autorze: Jacek