Kościół, Żydzi, Polska – x.prof. W.Chrostowski w Poznaniu

x Waldemar Chrostowski

Ks. prof. Waldemar Chrostowski będzie gościł w Poznaniu w księgarni Sursum Corda

w dniu 7 listopada (czwartek) o godz. 18:00.

Wygłosi prelekcję w temacie “Kościół, Żydzi, Polska”.

 Księgarnia im. Jana Pawła II “SURSUM CORDA”

Poznań, ul. Rynek Łazarski 1

www.sursumcorda.com.pl

surcum corda poznan

O autorze: Poruszyciel

Stworzony na podobieństwo. Rozum i Wiara. Prawda i Miłość. Wolność i Godność. Bóg, Honor, Ojczyzna! Sprawiedliwość.