Seks jako narzędzie społecznej kontroli

2

http://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/12/15/dr-michael-jones-i-prof-ryszard-legutko-libido-dominandi/
Dr Michael Jones i Prof. Ryszard Legutko Libido Dominandi.
Seks jako narzędzie społecznej kontroli
Spotkanie w Krakowie — 14 grudnia 2013 r.
Krzysztofory
Organizatorzy — Wydawnictwo Wektory, Polonia Christiana,
Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im ks. Piotra Skargi

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.