Ukraina – powtarzanie błędów

Nie widzę jakoś poparcia dla Ukrainy. Nie widać tego w socjal mediach, królują za to trolle i pudła rezonansowe. Nie ma polsko-ukraińskich flag, jak były w czasie, gdy Węgrzy przepychali się z UE. Choć to bardzo fajnie, że lubimy się z Węgrami, to strategicznie nie ma to dla nas wielkiego znaczenia, tak jak podstawowe ma Ukraina. Podobna sytuacja miała już miejsce w historii ubiegłego wieku.

Tu sama rozsądna postawa PiS nie wystarczy.

Jerzy Łojek napisał wiele lat temu, w artykule“ Idea federacyjna Józefa Piłsudskiego”, że Piłsudski rozumiał to, że na wschodzie Polska nie graniczy z Rosją a z wieloma innymi krajami. PPS już wcześniej chciała odbudowy Polski w granicach przedrozbiorowych, jako federację narodów. Endecy chcieli państwa narodowego. Początkowo nawet małego państwa pod protektoratem Rosji, by zapobiec wpływom Niemiec, gdy nikt nie przewidywał powstania ZSRR. Gdy powstało, też nie wyciągnęli z tego wniosków.

Program Związku Ludowo Narodowego uchwalony w w Warszawie 27 X 1919 mówił ”odstępowanie jakichkolwiek z tych” – o tradycji polskiej – “ziem innym narodom, by za tę cenę pozyskać ich przyjaźń, jest niedopuszczalne” ZLN pracować będzie stale, by Rzeczypospolita jako całość miała wyraźnie polski charakter” Jak pisze Łojek “ten program w końcu zwyciężył” w II RP.

Jednak zanim to nastąpiło, Piłsudski próbował utworzyć państwo ukraińskie. 8 IV 1920 zerwano negocjacje z Rosją Sowiecką, podpisano układ z Petlurą, Ruszyła potem ofensywa polska. Niestety Ukraińcy nie odnieśli się z entuzjazmem do tej szansy. Walczyło ich wtedy po polskiej stronie może 5 tys, pod koniec, w wyniku mobilizacji 20 tys. O tyle wyprawa kijowska Kaczyńskiego była skuteczniejsza, jemu “dziękujemy” krzyczało 500 tys Ukraińców w Kijowie. Wtedy, gdy go zdobywało polskie wojsko, witali je głównie Polacy. Potem Piłsudski obwiniany był za sprowokowanie najazdu sowieckiego, przez próbę dania wolności Ukrainie. „Sprawa przeszła w ręce delegacji pokojowej w Rydze – w tym momencie klęska Polski za 20 lat była już przesądzona – pisze Łojek. Decyzje podejmowano w tej delegacji przez głosowanie, to dawało przewagę endecji. Delegacja ta zgodziła się rozmawiać też z delegacją Ukrainy sowieckiej, wycofując tym samym poparcie dla rządu Petlury. Jeśli chodzi o Ukrainę “Możliwe było wytargowanie granicy ok 50 km na wschód” Jeśli chodzi o Białoruś, Sowiety były gotowe zostawić jej większość po naszej stronie. Polska delegacja przesunęła granicę o 100 km na ……..zachód. Straciliśmy “w rejonie Białorusi 120 tys km kwadratowych”. Jak ujawnił potem Grabski – wynikało to z zasady inkorporacyjnej a nie federacyjnej, byłoby wtedy więcej niż 1/3 mniejszości narodowych, które endecy uważali za możliwe do spolonizowania. Po tym traktacie Hołówko napisał, że niepodległość Polski nie da się utrzymać bez niepodległości krajów na wschód od nas – “smutna czeka ją przyszłość”. Niesamowita przenikliwość w momencie, gdy cała Polska cieszyła się z uzyskania niepodległości po ponad 100 latach niewoli.

Myślę, że jeśli teraz Ukraina się nie wybije na niezależność od Rosji, to Polskę też czeka smutna przyszłość. Oczywiście obecnie wszyscy zafascynowani są NATO, UE – których za 10 lat może nie być, nie przejmują się Ukrainą, która obok nas będzie zawsze. Jeśli obok nas będzie Rosja, a nie Ukraina, to to “obok” szybko zmieni się na “w”. Rozumieli za to, tę wagę Ukrainy – już dawno temu inni.

Amputacja Ukrainy byłaby dla Rosji śmiertelna” Bismarck

Stracić Ukrainę, to stracić głowę” Lenin

“Bez Ukrainy rosyjskie imperium byłoby niemożliwe” Brzeziński

Rozpad ZSRR to największa katastrofa XXgo stulecia” Putin

Los Rosji, jako Imperium Zła, decyduje się teraz na Majdanie w Kijowie. Pisze Oleś Szewczenko, jeden z głównych aktywistów Majdanu, od którego skopiowałem powyższe sentencje. “Teraz tworzy się tam historia Europy, nie tylko Ukrainy”. Majdan to “państwo w państwie, i tylko do niego należy przyszłość…. jeśli władza mogłaby sobie zdać sprawę, przed jakimi zmianami teraz stoi ukraińska i światowa społeczność, to by jej odebrało mowę.”

Wam też.

Foto. Wikipedia: Piłsudski i Petlura w Kijowie

SPOTKANIA W LONDYNIE i UK

W najbliższy piątek o godzinie 19:00 w POSK (sala multimedialna PON) spotkanie z byłym wiceministrem spraw zagranicznych, obecnym posłem Prawa i Sprawiedliwości, wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim dr hab. Krzysztofem Szczerskim. „Prawa Polaków w UK…”

Organizator PogLond

Wykład dr Rafała Brzeskiego pod tytułem: “Wojna informacyjna: być albo nie być Polski”

Organizator Patriae Fidelis

Wykład będzie miał miejsce w trzech miastach: … 1. Aberystwyth – 17.01.2014 godz. 18:00 Eastgate, Mid Wales, SY23 2AR 2. Bristol – 18.01.2014 godz. 16:00 Sala SPK, 50 St. Pauls’s Road, Clifton, BS8 1LP 3. Londyn – 19.01.2014 godz. 19:15 Windsor Hall, 2 Windsor Road, Ealing, W5 5PD

O autorze: R.Zaleski

Członek Konfederacji Blogerów