Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Krakowie – Główne uroczystości 1 marca 2014 r.

BP

 

Patronat Honorowy

Biskup Polowy Wojska Polskiego

Ks. Dr Józef Guzdek

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Krakowie – Główne uroczystości 1 marca 2014 r.

Program obchodów Narodowego Dnia Pamięci

Żołnierzy Wyklętych” w Krakowie

Sobota 1 marca 2014 r. od godz. 14:30

Uroczystość 1 marca rozpocznie się mszą św. w Bazylice Mariackiej o godz. 14 :30

Powitanie – Ks. dr Dariusz Raś Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej

Msza św. z ceremoniałem wojskowym pod przewodnictwem ks. Prałata płk dr Stanisława Gulaka Proboszcza Parafii Wojskowej p. w. Św. Agnieszki, Dziekana Dekanatu Wojsk Specjalnych. Homilię wygłosi Kapelan Żołnierzy Armii Krajowej i środowisk niepodległościowych o. Jerzy Pająk OFM Cap, strofy poezji patriotycznej – aktor Wojciech Habela.

Po mszy św. ok. godz.15:30 przemarsz uczestników uroczystości na czele ze Szwadronem Ułanów im . Marszałka J. Piłsudskiego, Kompanią Honorową WP i Orkiestrą Wojskową z Rynku, ulicą Szewską, Podwale, ul. Piłsudskiego, Al. 3-Maja do Parku im. H. Jordana

Uroczystość w plenerze Parku:

W oprawie uroczystości uczestniczą: Poczty Sztandarowe, Kombatanci, Harcerze, Orkiestra Wojskowa, Dowódca 2 KORPUSU ZMECHANIZOWANEGO IM IM. GEN. W. ANDERSA Dowódca 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ IM. GEN. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO, Dowódca JEDNOSTKI WOJSKOWEJ ,, NIL”. Delegacje innych jednostek wojskowych, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, Szwadron Ułanów im. Marszałka J. Piłsudskiego pod dowództwem rtm. H. Bugajskiego, Ks. Prałat płk dr Stanisław Gulak , Dziekan Dekanatu Wojsk Specjalnych, Kapelan Żołnierzy Armii Krajowej i środowiskniepodległościowych o. Jerzy Pająk OFM Cap, Mjr Włodzimierz Wowa Brodecki, Franciszek Makuch – solista Opery Krakowskiej, aktor – Wojciech Habela

15:40 – wystawienie honorowych posterunków WP przy dziewięciu pomnikach

16:00 – uczestnicy marszu przechodzą aleją główną i zajmują wyznaczone miejsca wprowadzenie sztandarów organizacji środowisk kombatanckich

i niepodległościowych, uczelni, szkół i innych partnerów społecznych (pocztysztandarowe zajmują wyznaczone miejscaprzy pomnikach).

16:10 – ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI

– Uroczystość prowadzi –Tadeusz Polkowski

– Sygnał – „Baczność” (sygnalista)

marsz na powitanie – (orkiestra)

raport dowódcy kompanii

prowadzący rozpoczyna ceremonię uroczystości i zapowiada podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu

podniesienie flagi państwowej RP na maszt

– Odegranie Hymnu Narodowego – orkiestra (flagowy podnosi flagę na maszt)

– powitanie uczestników –Tadeusz Polkowski – Przesłanie Biskupa Polowego WP ks. dr Józefa Guzdka – ks. prałat płk Stanisław Gulak

– przemówienie – przedstawiciel Wojska Polskiego

– przemówienie – dr Marek Lasota – Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie

wystąpienie – dr Zuzanna Kurtyka

modlitwa – O. Jerzy Pająk Kapelan Żołnierzy AK i środowisk niepodległościowych

– Hymn Polski Podziemnej – „Naprzód do boju żołnierze” (orkiestra + Franciszek Makuch )

– Apel Pamięci

– salwa honorowa

– sygnał WP (trębacz)

– złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod dziewięcioma pomnikami (werble)

(główne delegacjezapowiada narrator)

– sygnał „śpij kolego” (sygnalista)

Po złożeniu kwiatów– strofy poezji patriotycznej – aktor Wojciech Habela

– Pieśń „Modlitwa Żołnierza Polskiego „ gra orkiestra śpiewa Franciszek Makuch – podziękowanie uczestnikom uroczystości – Kazimierz Cholewa (prezes Towarzystwa Parku)

Narrator zapowiada – Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego „LEGIONY ”(orkiestra)

Dowódca Kompanii Honorowej wydaje komendy do odprowadzenia Oddziału

Po wydaniu komendy orkiestra graMarsz Kozietulskiego

Wyprowadzenie pocztów sztandarowych i oddanie honorów przez poczty sztandarowe, kombatantów, szkoły, stowarzyszenia i ułanów.

Po oddaniu honorów przez poczty sztandarowe i defiladzie Szwadronu Ułanów

następuje wymarsz orkiestry WP

ok. godz.17:15 zakończenieuroczystości w Parku.

Główny organizator uroczystości

Prezes TOWARZYSTWA PARKU im. dr Henryka Jordana 

Kazimierz Cholewa

Park Jordana

współpraca

Patronat medialny  nad uroczystością: portal http://wkrakowie2014.wordpress.com/

Kontakt z głównym organizatorem uroczystości:

Kazimierz Cholewa

tel. 609 157 418

kazimierz.cholewa@gmail.com

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.