Święto kobiet, w świecie mężczyzn

baby-165067_640

Święto Kobiet w świecie mężczyzn …

 

Zanim z pobłażliwym uśmieszkiem panowie złożą nam życzenia…

Chciałabym poinformować, że:

Cyt:

Około 10 000 lat temu, pod koniec epoki kamienia dokonała się na Bliskim Wschodzie istotna przemiana kultury, gospodarki, ustroju społecznego i religii. Doszło wtedy do przewagi i ugruntowania się matriarchatu. W nowej epoce pojawiło się rolnictwo zbóż uprawnych, hodowla zwierząt, ceramika naczyniowa i stałe osady. Matriarchat przejawiał się w ideologicznym systemie rządzenia, który nosił charakter religijny i wyrażał się w kulcie bogiń i codziennym życiu. System ten nie wyrażał się w przemocy. Jego celem było podtrzymywanie życia, płodzenie i trwanie. Pojawiła się wtedy idea Wielkiej Bogini, która była Bogiem naczelnym. Bogini młodszej epoki kamiennej panowała nad wszechświatem, w którym ludzkość i wszelkie życie były jej dziećmi. Jako Magna Mater – Wielka matka rządziła całością, była boginią życia, śmierci i odrodzenia. Obejmowała swoim panowaniem życie roślin, zwierząt i ludzi. Zarządzała wegetacją, naturą, a jej macica tkwiła w ziemi, która – co zaobserwowali ludzie pierwotni – rodzi bez przerwy wszelkie formy życia. W neolicie widziano podobieństwo między wzrastaniem ludzi i roślin, przy czym chodziło o cykl narodzin, życia, śmierci i odrodzenia. Nie było widoczne źródło życia. W paleolicie ciemna, ukryta macica odpowiadała sanktuariom jaskiniowym, a w neolicie utożsamiana była z ziemią – wieczną rodzicielką. O znaczeniu bogini w religii zadecydowało duże znaczenie kobiet w gospodarce. Przyjmuje się, że to kobiety wynalazły rolnictwo

We wczesnym neolicie cały kontynent europejski porastały puszcze. Około 7000 lat temu zaczęli tutaj przybywać rolnicy z Bliskiego Wschodu. Wykarczowali oni lasy, które zamieniali w pola uprawne. Skutki okazały się poważne. Nastąpiło wylesienie i pojawiło się wiele otwartych terenów, na których zaistniały warunki do hodowli i pasterstwa. Była to dziedzina gospodarki, która wymagała dużej siły i sprawności, dlatego zajmowali się nią mężczyźni. Z czasem opanowali gospodarkę, pojawiła się nowa religia. Druga epoka – patriarchat po raz pierwszy pojawił się na stepach nadwołżańskich i zaczął się rozprzestrzeniać i pogłębiać coraz dalej. Około 5000 lat temu w Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie zapanował patriarchat

http://wiedzaiedukacja.eu/archives/32289

Ale już w Wikipedii, wiedzę tę podaje się jako teorię.

Uczeni…oczywiście… oni…. poddają te badania, oczywiście w wątpliwość.

Takie niby nie zaprzeczenie, aleeee….

No cóż, w końcu od 5000 lat panuje patriarchat.

 

Wielu teoretyków matriarchatu, m.in. Robert Graves, Marija Gimbutas, John Ferguson McLennan, Heide Göttner-Abendroth, przyjęło, że społeczności prehistoryczne były skoncentrowane wokół kobiety i prawdopodobnie w tym też okresie panował matriarchat. Badacze wiążą rozwój matriarchatu z powstaniem społeczności kopieniaczych. W społecznościach takich znaczenie przypisywane pierwotnie mężczyznom-żywicielom (myśliwi) przechodziłoby na kobiety-żywicielki, o których sądzi się, że wynalazły pierwsze narzędzia rolnicze[potrzebne źródło].

http://pl.wikipedia.org/wiki/Matriarchat

 

W tej samej Wikipedi czytamy:

 

Patriarchat –1.(z łac.)pater, patris -ojciec, oraz greckiego arche, czyli władza. Jest to typ rodowej organizacji społecznej bazującej na dominującej roli mężczyzn, podkreślanej i wyrażającej się w patrylokalnym małżeństwie i patrylinearnych grupach krewniaczo–pochodzeniowych, w których dziedziczenie następuje po linii męskiej. 2.Ostatni okres ustroju wspólnoty pierwotnej, w którym dominujące stanowisko zajmuje mężczyzna stojący na czele rodu[1],.
U starożytnych Latynów nazwa systemu funkcjonowania rodziny, w której ojciec jest głową oraz właścicielem rodziny, ma prawo decydować o życiu i śmierci pozostałych członków rodziny. Taki model rodziny i społeczeństwa (społeczeństwo patriarchalne) obowiązywał w starożytnym Rzymie w okresie królestwa i wczesnej republiki. W późniejszym okresie patriarchat jako model funkcjonowania rodziny występował w wielu społeczeństwach Europy i świata

 

W jakim późniejszym okresie? co? nie wiadomo? Oczywiście, że tak!

 patriarchat panuje do dnia dzisiejszego.

W Wikipedi jest również, a jakże, podana teoria feministek, które zamiast podkreślić rolę ustroju matriarchalnego, cechującego się brakiem przemocy, stwierdzają, że płeć w ogóle nie ma znaczenia.

Cyt:

Istnieje powszechna opinia, że różnice psychospołeczne płci człowieka uwarunkowana są przez naturę. Zaś kultura patriarchalna jest jedynie zwierciadłem odbijającym prawa natury. Millet uważa te przekonanie za błędne, gdyż różnice pomiędzy kobiecością i męskością nie wyrastają jedynie z ludzkiej natury, są wytworem patriarchatu. Autorka wyróżnia słowo płeć i rodzaj (z ang. gender). Płeć odnosi się wyłącznie do czynników fizjologicznych i anatomicznych, które przesądzają o tym, że ktoś jest osobnikiem płci męskiej lub żeńskiej. Rodzaj natomiast obejmuje sferę zachowań, odczuć, myśli i fantazji, które wiążą się z płcią, ale nie mają charakteru biologicznego

http://pl.wikipedia.org/wiki/Patriarchat_(ustr%C3%B3j)

 

No więc pani Kate Millet.. jakby to powiedzieć… Jestem wściekła czytając takie bzdury. Jedynym wytłumaczeniem, jest to, że moimi przodkami byli Adam i Ewa, a pani chyba faktycznie wywodzi się od małpy.

 

Historia ludzkości, matriarchat a potem patriarchat … Można by powiedzieć, że ona kołem się toczy. Ale, od kiedy panowie zapanowali ok. 5000 lat temu, to tylko, w ostatnich stu latach w wyniku 2 wojen światowych śmierć poniosło od 70-100 mln ludzi, w większości cywili.

 

Miałam to szczęście i wychowałam się wśród „patriarchatu”, który zawsze mnie i mojej Matce dawał odczuć, że jesteśmy wyjątkowe. Słyszałyśmy od nich niejednokrotnie, że kobiety są inne, lepsze, są stworzone do miłości i dawania życia, a nie jego odbierania. Dlatego, może na wyrost, ale twierdzę, że w Polsce, nawet tej kulawej, niepełnosprawnej, czyli po prostu za „komuny” jak to się dzisiaj mówi, kobiety były w wielu polskich domach szanowane za to, że tymi kobietami zwyczajnie były.

 Ale w skali świata wygląda to wszystko już przerażająco:

Cyt:

Przemoc wobec kobiet jest jednym z najbardziej uderzających przejawów dyskryminacji kobiet
i łamania praw człowieka we współczesnym świecie. Na poziomie globalnym epidemia przemocy dotyka 35% kobiet. Większość doświadcza przemocy fizycznej bądź seksualnej ze strony swoich partnerów – blisko 30%, w niektórych regionach wskaźnik ten sięga nawet 38%. Warto zaznaczyć, że blisko 40% zabitych na świecie kobiet zostało zamordowanych właśnie przez swojego partnera. Przemocy seksualnej ze strony osób, z którymi nie są związane doświadcza 7% kobiet na świecie.

Przemoc ma destrukcyjny wpływ na życie kobiety i niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji dla jej stanu zdrowia. Prawdopodobieństwo niskiej wagi urodzeniowej dziecka wzrasta o 16%
w przypadku kobiet, które doświadczyły przemocy, ponad dwa razy częściej dokonują one aborcji, prawie dwa razy częściej cierpią z powodu depresji, często nadużywają też alkoholu i przeżywają stany lękowe.

http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=119&wid=12&wai=&year=&back=%2F

 

Te dane są ogólnoświatowe, bez uwzględnienia krajów, religii, ustrojów …

Nie chcę tego analizować, po co? Nie dzisiaj.

Spieszmy się

Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny

spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza.

ks Jan Twardowski

 

Dzisiaj drodzy panowie jest Międzynarodowy Dzień Kobiet.

W związku z powyższym dedykuję tą piosenkę autorstwa mężczyzny, w wykonaniu kobiety wszystkim LUDZIOM:

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZwXmji7TBnk

 

 

 

 

O autorze: Patria