Adam Człowiek. Orędzie z 23 lutego

http://adam-czlowiek.blogspot.com/search/label/Luty%202014

MATKA BOŻA: «W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz, człowiecze.
   Moje kochane ziemskie dzieci, pozdrawiam was w ten trudny czas i przynoszę wam słowa matczynej otuchy i miłości.
   Szatan planuje jeszcze większy rozlew krwi w Europie: podobnie, jak apokaliptyczna nierządnica, chce upić się krwią świadków Prawdy, pragnących wolności i sprawiedliwości. Coraz większe zamieszanie i niepewność panuje w ludzkich sercach, ponieważ ciemności, jak gęsta mgła,  ogarnęły stworzenie. I chociaż przebijają się przez nią promienie, to ludzkość kroczy w ciemnościach. Szatan chce wywołać chaos, aby w zamieszaniu posadzić na tronie antychrysta, jako jedynego wyzwoliciela ludzkości, przynoszącego upragniony pokój. To, co dzieje się teraz na waszych oczach, moje dzieci,  jest przygotowaniem do tego wydarzenia. Świat znalazł się pod wpływem działania dwóch bestii, które dzięki swej przebiegłości wniknęły w świat duchowy i materialny, szerząc bluźnierstwa przeciwko Bogu. Szatan, wróg ludzkości, wielki zwodziciel i kłamca, chce z całą mocą ukazać daną sobie władzę. Gdybyście, moje kochane dzieci, nie ulegali jego wpływom, gdybyście odpowiedzieli na mój matczyny apel i wezwanie do modlitwy, pokuty i zadośćuczynienia Bogu, jego działanie byłoby o wiele mniej skuteczne. A tak, wasze uporczywe trwanie w grzechu, rozwiązłość i obojętność, pomagają szatanowi i wszystkim jego zwolennikom spełniać jego zamiary niszczenia, burzenia i sprzeciwiania się wszystkiemu, co należy do Boga.
   Moje kochane dzieci, jesteście teraz świadkami, jak pozornie sprzeczne ideologie zniewolenia i fałszywie rozumianej wolności  realizują swoje plany wobec narodów. W rzeczywistości – jednoczą swoje siły, aby ludy i narody oddały pokłon obrazowi bestii.   Prawda i wolność leżą jedynie w zwycięstwie krzyża, w uznaniu praw Bożych, które wynikają z naturalnego porządku rzeczy.
    Moje dzieci, w świecie nienawiści i brutalności, w rzeczywistości, nad którą panuje duch zniewolenia i zamieszania, nie może przyjść prawdziwy i długo wyczekiwany pokój. Jeśli narody nie powrócą na drogę chrześcijańskiej prawdy i sprawiedliwości,  to nie zaznają pokoju ani wytchnienia. Tym bardziej, jeśli nie powrócą do praw Chrystusa, mojego Syna, to nie będą w stanie przeciwstawić się atakom ducha antychrysta. Natomiast narody, które uznają królewskie panowanie Boskiego Syna, doświadczą Tryumfu mojego Niepokalanego Serca i odniosą zwycięstwo w krzyżu,  mocą jego blasku zmartwychwstania.
   Kochane dzieci, potrzeba jest wiele modlitwy. Pamiętajcie, że stajecie się prawdziwie wolni, gdy opowiadacie się za Prawdą, która wyzwala, to znaczy za tymi wszystkimi cnotami i wartościami, które umacniają wasze dusze i sprowadzają do serc pokój i harmonię. Dążcie do takiej wolności i trwajcie w niej, ponieważ – gdy zostaną pokonane bestie i na pewien czas zapanuje pokój – nie będzie demokracji ani innych rządów czy zwierzchnictw, stworzonych przez umysł ludzki pod namową i strategią szatana, gdyż będzie on związany. Powrót do utraconego porządku rzeczy, do harmonii i jedności z Bogiem, wiąże się z podjęciem przez was zdecydowanej duchowej walki, dla dawania świadectwa i wykazania się odwagą. Boży Plan, który jest doskonały, prowadzi do tego celu i wy wszystkie, moje kochane dzieci, jesteście zaproszone, aby odpowiedzieć na Boże wezwanie. W osiągnięciu tego celu towarzyszy wam moje matczyne Serce. Dlatego Bóg objawił Tryumf mojego Niepokalanego Serca i moje posłannictwo w tym czasie, abyście plan Jego miłosiernej miłości mogli wykorzystać dla wynagrodzenia za grzechy ludzkości i dla własnego uświęcenia.
   Otrzymaliście tyle łask, tyle sposobności i możliwości – wystarczy, abyście mogli odpowiedzieć na apel miłości Ojca, czekającego na powrót marnotrawnych synów. Nie upadajcie na duchu, lecz podążajcie odważnie oraz pełni nadziei na wypełnienie się obietnic Bożych. Módlcie się za narody Europy, aby zrozumiały, jak poważny czas nadszedł dla wypełnienia się proroctw.
   Rozważajcie moje słowa i przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.«
Maryja ujawnia plany szatana: upić się krwią świadków Prawdy, a następnie zaprowadzić pokój na warunkach Antychrysta. Maryja nawiązuje do obrazów apokaliptycznych: Ap 17 i 13. Nasza modlitwa połączona z pokutą i zadośćuczynieniem ogranicza działanie szatana, zaś uporczywe trwanie w grzechu – wzmacnia je. Bez uznania praw Bożych i królewskiego panowania Chrystusa nie ma wolności ani pokoju. Trwa duchowa walka i modlitwa za narody Europy.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________

O autorze: Asadow

Marek Sas-Kulczycki (konto do admistracji)