Legion- stronka tradycyjnych katolików mieszających się do polityki.

Jesteśmy tradycyjni, bo posłuszni papieżowi i nauce Kościoła aż po oddanie życia.

Mieszamy się do polityki, bo mamy taki obowiązek.

Wydawałoby się do wszystko łatwe, ale już diabeł przydzielił nam strażników, by kusić do nieposłuszeństwa papieżom i by moderować nasze upodobania polityczne- miłować Rosję bardziej niż  łaciński Zachód,  PIS nad Ruch Narodowy i lewackie ideologie nad nauką katolicką o ustrojach politycznych.

 

Czy Polacy mogą mówić jednym głosem w pryncypiach? Mogą. Do tego będziemy dążyć .

Będziemy tu dążyć do jednomyślności w kwestiach zasadniczych, choćby po trupach.

O autorze: circ

Iza Rostworowska