Doktryna obronna – oko za ząb

Oko za ząb…

Ręka za oko…

Życie za rękę…

Naród za życie…

oko-za-zab

Źródło grafiki: The Independent

 

O autorze: Poruszyciel

Stworzony na podobieństwo. Rozum i Wiara. Prawda i Miłość. Wolność i Godność. Bóg, Honor, Ojczyzna! Sprawiedliwość.