Sąd nad naszymi słowami

Z każdego bezużytecznego słowa… (Mt 12,36-37)

Ksiądz dr M. Kaszowski:

Sąd nad naszymi słowami                                                                                

Nie tylko czyny, ale również nasze słowa są wyrazem miłości lub jej zaprzeczeniem. Dlatego też Jezus zapowiada sąd, na którym będziemy musieli się rozliczyć z każdego naszego słowa. “A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. (Mt 12,36-37). To groźne ostrzeżenie Jezusa znajdujemy w następującej formie w Poemacie Boga-człowieka:

“Zapewniam was, że za każde słowo wypowiedziane niepotrzebnie zażąda się od ludzi wytłumaczenia się w dniu Sądu. I mówię wam, że ludzie będą usprawiedliwieni dzięki słowom, jakie wypowiedzieli, a także przez [same] swe słowa zostaną potępieni. Uważajcie więc wy, którzy tak wiele ich wypowiadacie, a są one więcej niż zbędne, gdyż nie tylko są niepotrzebne, lecz powodują zło i mają za cel oddalenie serc od Prawdy, która do was mówi.» (M. Valtorta, Poemat Boga-Człowieka, Księga trzecia, część czwarta, Katowice 1999, Wyd. Vox Domini, s. 30). Lepiej więc milczeć niż wypowiadać się niepotrzebnie i złośliwie. Chociaż milczenie może być lenistwem, lepiej je praktykować niż grzeszyć językiem (por. M. Valtorta, jak wyżej).

Bezużyteczne słowa                                                                                                                        

Bezużyteczne słowo to takie, które szkodzi bliźniemu lub nie ubogaca go i nie rozwija duchowo, bo nie zostało wypowiedziane z miłości. Ileż to słów wypowiada się tylko dla własnej przyjemności mówienia, a może nawet dla krzywdzenia innych obmową, krytyką, oszczerstwem!

Często też zdarza się, że jeden człowiek przez swoje gadulstwo okrada drugiego z czasu, który mógłby poświęcić na jakieś dobro, np. na cenną lekturę, na modlitwę, na rozmowę z kimś osamotnionym, kto rzeczywiście potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem Za stroną: teologia.pl

Życie jest rzeczą poważną i wielką. Musimy zdać rachunek z każdej chwili, z każdego gestu, z każdego słowa, z każdej myśli: na tym polega wielkość życia. Gdybyśmy byli mięczakami, albo innym rodzajem zwierząt, nie musielibyśmy zdać rachunku. Tymczasem kiedyś zdamy sprawę z każdej myśli, nawet najbardziej ukrytej (cl.opoka.org)

Pierwszym powodem, który przemawia za tym, aby ostrożnie posługiwać się językiem — a niekiedy nawet zamilknąć — jest nasza bezsilność i ubóstwo. Często lepiej jest zachować milczenie, gdyż mówiąc, podejmujemy pewne ryzyko. Sam Jezus powiedział, że zdamy sprawę z każdego niepotrzebnego słowa (por. Mt 12, 37), co świadczy zarówno o wartości słowa, jak i o jego niejednoznaczności. Takie milczenie (unikanie niepotrzebnych słów) nie wydaje się czymś pozytywnym. A jednak pomaga nam ono częściej, niż nam się wydaje. Powinniśmy żyć jak istoty zranione, które znają własne rany i całą swą postawą pokazują, że pragną uzdrowienia skupienie-i-milczenie.html

 

O autorze: Asadow

Marek Kulczycki - współzałożyciel Legionu Św. Ekspedyta, członek Konfederacji Blogerów Kontakt w sprawach administracyjnych, technicznych i redakcyjnych: legion.piorunujacy@gmail.com