Życzenia pod znakiem Świętej Rodziny

Radości podczas Świąt Bożego Narodzenia i pokoju w Nowym 2015 Roku.

 

HolyFamilybyGutierrez

Franciszek Karpiński

Pieśń adwentowa

Grzechem Adama ludzie uwikłani,
Wygnance z raju, wołali z otchłani:
„Spuśćcie, niebiosa, deszcz na ziemskie niwy,
I niech z obłoków stąpi sprawiedliwy”.

Błąkał się człowiek wśrzód okropnej nocy,
Bolał i nikt go nie wspomógł w niemocy,
Póki nie przyszła wiekami żądana
Z judzkiej krainy Panna zawołana.

Ona pokorą i oczy skromnemi
Boga samego ściągnęła ku ziemi;
Że którego świat nie objął wielkości,
Tego panieńskie zamknęły wnętrzności.

Kiedy z obłoków Pań do nas zstępował,
Świat jak rozległy człeka poszanował;
Człeka, przed którym na potym zginano
Niebieskie, ziemskie, piekielne kolano.

Nie naszą jaką zasługą ściągniony,
Miłość Go sama wiodła w ziemskie strony;
Wziął ciało ludzkie, z nim ból, niedostatki;
Zbratał się z nami, był Synem u Matki.

Dajmyż Mu za to dzięki, zborze wierny,
Że kochając nas, był miłosierny.
I wznosząc ręce ku niebu jasnemu,
Śpiewajmy chwałę Bogu najwyższemu.

 

I jeszcze dedykacja od Senatora Czesława Ryszki z małżonką

Gilbert Keith Chesterton w jednym z esejów napisał: „Rodzina może słusznie uchodzić za zwieńczenie ludzkich instytucji. Każdy przyzna, że niemal we wszystkich społeczeństwach rodzina była zasadniczą i centralną komórką.

OCALIĆ POLSKĄ RODZINĘ

Chrześcijaństwo, przynosząc olbrzymią rewolucję, nie wprowadziło zmian w tej pradawnej i groźnej świętości, tyle, że postawiło ją niejako na głowie. Nie zaprzeczyło istnieniu Trójcy, na którą składają się ojciec, matka i dziecko, lecz odczytało ją wspak: dziecko, matka, ojciec. Nie jest to już rodzina, lecz Święta Rodzina, bo też i świętość nieraz bywa skutkiem obrócenia czegoś do góry nogami”.

Rodzina, małżeństwo, dziecko, życie ludzkie są dzisiaj coraz częściej poza prawem. Dopasowuje się prawa do ludzkich odmienności, zamiast uchwalać prawa służące powszechnie szanowanym i wyznawanym wartościom.

Kryzys rodziny zaczął się od upadku prawa i moralności. Pamiętając jednak o tym, że prawo ustanawiają ludzie, należy widzieć w tym „zaplanowanym” kryzysie świadomą akcję zniszczenia ludzkiej rodziny.

Jan Paweł II w „Liście do rodzin” (p. 23) napisał, że „poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości”.

Niech więc ta radosna tajemnica o Świętej Rodzinie „obróci do góry nogami” nowe prawa, czyli przywróci te, które prowadzą do zbawienia.
 
Niech nowonarodzony Jezus zaprowadzi moralny ład w naszych sumieniach.
 
Niech w ogłoszonym przez Sejm Roku św. Jana Pawła II, rządzący Polską kierują się Jego społecznym nauczaniem, aby zapanował pokój w Ojczyźnie, miłość i dostatek w rodzinach oraz wzajemna życzliwość.

Elżbieta i Czesław Ryszkowie

O autorze: Rebeliantka

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga. Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym).