Dzień bez cudu, dzień stracony

https://www.youtube.com/watch?v=__EsptvUNRk#t=1742

 

To jest nauka która dziś jest bardzo potrzebna Kościołowi.

To jest wylanie Ducha Świętego na świat, jak w dzień pięćdziesiątnicy. Kto przyjmie, ten będzie uratowany.

 

17 3 W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało,
i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze,
młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
a starcy – sny.
18 Nawet na niewolników i niewolnice moje
wyleję w owych dniach Ducha mego,
i będą prorokowali.

 

O autorze: circ

Iza Rostworowska