Archiwum 1 marca 2015

 • Przed godziną 11:00 w dniu 1 marca 2015 poszłam na pl. Zamkowy, by obejrzeć wyjazd Masy Krytycznej.  Warszawska Masa Krytyczna, to ugrupowanie rowerzystów, organizujące różne imprezy.  Teraz zaplanowało ono przejazd o długości […]

  Pamięć o Żołnierzach Wyklętych – Warszawa, pl. Zamkowy

  Przed godziną 11:00 w dniu 1 marca 2015 poszłam na pl. Zamkowy, by obejrzeć wyjazd Masy Krytycznej.  Warszawska Masa Krytyczna, to ugrupowanie rowerzystów, organizujące różne imprezy.  Teraz zaplanowało ono przejazd o długości […]
 • Dziś o 12-stej  poszlim z Pacyfikiem o tu; https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2015/01/10/pamieci-wykletych-niezlomnych-1-marca-2015-r-w-krakowie/   W ubiegłym roku na mszy za Wyklętych było ok tysiaca ludzi którzy zmieścili się w ławkach w Nawie Głównej przy […]

  Sprawa jest taka- widziałam dziś cud

  Dziś o 12-stej  poszlim z Pacyfikiem o tu; https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2015/01/10/pamieci-wykletych-niezlomnych-1-marca-2015-r-w-krakowie/   W ubiegłym roku na mszy za Wyklętych było ok tysiaca ludzi którzy zmieścili się w ławkach w Nawie Głównej przy […]
 •   http://www.fronda.pl/a/dokad-zmierza-ludzkosc-eksperyment-calhouna-1,48096.html   John Calhoun stworzył mysi odpowiednik rozwiniętej cywilizacji ludzkiej. Eksperyment został przeprowadzony na myszach w roku 1968 i trwał 4 lata. Mimo wielokrotnych prób efekt końcowy był zawsze […]

  Eksperyment Calhouna

    http://www.fronda.pl/a/dokad-zmierza-ludzkosc-eksperyment-calhouna-1,48096.html   John Calhoun stworzył mysi odpowiednik rozwiniętej cywilizacji ludzkiej. Eksperyment został przeprowadzony na myszach w roku 1968 i trwał 4 lata. Mimo wielokrotnych prób efekt końcowy był zawsze […]
 • Warszawska Gazeta 26 lutego – 3 marca 2015 r. KOMENTARZ TYGODNIA   Ks. Stanisław Małkowski KU WIERZE, ODWADZE I WIERNOŚCI ABRAHAMA   W drugą niedzielę Wielkiego Postu 1 marca wspominamy […]

  KOMENTARZ TYGODNIA Ks. Stanisław Małkowski KU WIERZE, ODWADZE I WIERNOŚCI ABRAHAMA

  Warszawska Gazeta 26 lutego – 3 marca 2015 r. KOMENTARZ TYGODNIA   Ks. Stanisław Małkowski KU WIERZE, ODWADZE I WIERNOŚCI ABRAHAMA   W drugą niedzielę Wielkiego Postu 1 marca wspominamy […]
 • W Hołdzie Żołnierzom Wyklętym Koncert PASSIONART w Audytorium Maximum UJ w Wigilię Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 28 lutego 2015 r. (zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek) https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/03/01/w-holdzie-zolnierzom-wykletym-koncert-passionart-w-wigilie-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych-a-d-2015/

  W Hołdzie Żołnierzom Wyklętym

  W Hołdzie Żołnierzom Wyklętym Koncert PASSIONART w Audytorium Maximum UJ w Wigilię Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 28 lutego 2015 r. (zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek) https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/03/01/w-holdzie-zolnierzom-wykletym-koncert-passionart-w-wigilie-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych-a-d-2015/
 • Myśl dnia Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego już w zamian nie oczekuje. A. de Saint-Exupery   Kiedy otwieramy nasze serca, to zgadzamy się na to, aby ktoś miał […]

  Słowo Boże na dziś – 1 marca 2015r. – Niedziela – “Ad Gentes”

  Myśl dnia Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego już w zamian nie oczekuje. A. de Saint-Exupery   Kiedy otwieramy nasze serca, to zgadzamy się na to, aby ktoś miał […]
 •     Zostań członkiem Komisji Wyborczej Nie mamy zaufania do systemu wyborczego i dlatego musimy jako obywatele przypilnować wyborów na każdym etapie oddawania i liczenia głosów ! Wybory w naszym […]

  Ruch Kontroli Wyborów

      Zostań członkiem Komisji Wyborczej Nie mamy zaufania do systemu wyborczego i dlatego musimy jako obywatele przypilnować wyborów na każdym etapie oddawania i liczenia głosów ! Wybory w naszym […]
style="float: left margin-right: 100px" class="subsec psalm">

Psalm responsoryjny

Ps 16
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 5a) Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, * mówię do Pana: «Tyś jest Panem moim». Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * To On mój los zabezpiecza. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, * bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, * On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, * a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz * i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, * pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz * po Twojej prawicy. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Psalm responsoryjny

Ps 16
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 5a) Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, * mówię do Pana: «Tyś jest Panem moim». Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * To On mój los zabezpiecza. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, * bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, * On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, * a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz * i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, * pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz * po Twojej prawicy. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Drugie czytanie

Ga 5, 1. 13-18
Bracia:Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

Śpiew przed Ewangelią

1 Sm 3, 9d; J 6, 68c
Alleluja, Alleluja, AllelujaMów, Panie, bo sługa Twój słucha;Ty masz słowa życia wiecznego.Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia

Łk 9, 51-62
Słowa Ewangelii według Świętego ŁukaszaGdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».