Ruch Kontroli Wyborów

 

images

 

Zostań członkiem Komisji Wyborczej
Nie mamy zaufania do systemu wyborczego i dlatego musimy jako obywatele przypilnować wyborów na każdym etapie oddawania i liczenia głosów !
Wybory w naszym kraju są fałszowane, ale położymy temu kres!

Akt założycielski RKW
W dniu 21 lutego 2015 roku, u tronu Matki Boskiej Jasnogórskiej Królowej Polski, powołujemy obywatelski Ruch Kontroli Wyborów, oparty na idei dobrowolności i wolontariatu.
Wywodzimy się z różnych organizacji, stowarzyszeń i grup społecznych.
Łączy nas wola obrony prawa w Polsce i suwerenności Narodu wobec zagrożeń, jakie stwarzają nierzetelnie przeprowadzane wybory.[…]
Celem Ruchu Kontroli Wyborów jest zapewnienie uczciwego przebiegu wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, rzetelne policzenie głosów i opublikowanie prawdziwych wyników wyborów. […]
Apelujemy do Polaków o udział w głosowaniu, o aktywność i ofiarną pomoc Ruchowi Kontroli Wyborów!
Kontakty:
informacje o RKW : www.stopfalszowaniuwyborow.pl
rejestracja do RKW : www.ruchkontroliwyborow.pl
kontakt : sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl
Facebook : www.facebook.com/rkw2015

O autorze: Piotr Marzec