Wytłumaczę wam o czym jest dzisiejsze czytanie, bo czytacie a nie rozumiecie

Abyście byli jednego ducha

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa”. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

Oto słowo Boże.

Jest więc tak.

Spieramy się mimo że wszyscy wierzymy w naukę Kościoła i jedną prawdę.. Dlaczego? Bo każdy inaczej tę jedną prawdę i naukę o niej rozumie. Głosujemy np. na PIS, a PIS niweczy Chrystusowy krzyż. Jak to robi? Tak, że nakłada nam krzyż biedy podatkami i papierkami do wypełnienia, a potem obiecuje że  zdejmie krzyż biedy rozdając z tych podatków zapomogi i dotacje na sposób systemowy. Głosujemy więc na jednego diabła, bo inny nam dopiekł. Jak dopiecze nam PIS, zagłosujemy na liberała z  PO pod nową nazwą, i tak w kółko, ja jestem Dudowy, a ja Komorowy, ja za Rosją, ja za Ameryką. Nikt nie jest Chrystusowy. I tak jest na całym świecie, wierzymy że przyjdzie świecki zbawca i zdejmie nasz krzyż nie zakładając innego.

To jest wielkie kłamstwo i odstępstwo.

O autorze: circ

Iza Rostworowska