Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa – dla wszystkich, których obraziłem

A zwłaszcza tych, pośród wspierających PiS, oraz członków tej partii, których nazwałem wrogami, ślepcami, głupcami lub zdrajcami. Mimo całego zła, jakie PiS wyrządziło Polsce, za żadne z tych twierdzeń, przypuszczeń, oskarżeń, sugestii nie oddałbym swojego życia, a zatem żadnego nie jestem pewien. Żadnego nie wypowiedziałbym, patrząc w oczy Pana Świętego. Jednocześnie są to słowa, za które co najmniej podpada się pod Wysoką Radę. Dlatego obrażonych proszę o wybaczenie i w ramach pokuty przepisuję tu dla nich:

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson.   Chryste elejson.   Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas.    Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże,                   zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,   zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,                   zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże,        zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,     zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Marki Dziewicyprzez Ducha Świętego utworzone,                zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym
istotowo zjednoczone,                                 zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,      zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga,                      zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,         zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo Niebios,   zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,         zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości
skarbnico,                                                  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,           zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna
głębino,                                                     zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały
najgodniejsze,                                            zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie
skarby mądrości i umiejętności,                   zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała
pełnia Bóstwa,                                           zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec,
bardzo upodobał,                                       zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni
wszyscyśmy otrzymali,                              zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie
świata,                                                      zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego
miłosierdzia,                                              zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich,
którzy Cię wzywają,                                  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,         zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy
nasze,                                                       zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,         zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych
starte,                                                       zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,        zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite,                 zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej,
pociechy,                                                  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie
nasze,                                                       zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie
nasze,                                                       zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro
grzeszników,                                             zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa zbawienie ufających
Tobie,                                                      zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie,
umierających,                                           zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusam rozkoszy wszystkich,
Świętych,                                                 zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,             przepuść nam, Panie.Baranku Boży, króry gładzisz grzechy świata,             wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,             zmiłuj się nad nami.

Jezu cichy i pokornego serca.
Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Módlmy się.  Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

O autorze: space