Informacja od Notariusza Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej

 

W sprawie: książki wydanej przez Instytut Wydawniczy Św. Jakuba autora Adam Człowiek pt. „Anioł Stróż Polski. Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”

 

W związku z niejasnościami dotyczącymi informacji podawanych przez Pokutującego Łotra zwróciłam się z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości do Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej. Otrzymałam następującą odpowiedź Księdza Notariusza:

 

 

Szczęść Boże !!!

 

Odpowiadając na zapytanie Szanownej Pani uprzejmie informuję, iż Ksiądz Arcybiskup wyraził zgodę na druk powyższej pozycji książkowej jako publikacji przeznaczonej  do studiowania i medytacji prywatnej. Tym samym ksiądz Arcybiskup nie rozstrzyga ani nie przesądza o “prawdziwości objawień” zawartych w tej książce.

 

z wyrazami należnego szacunku

ks. Robert Kaszak – notariusz kurii

 

 

Mój komentarz:

 

W związku z powyższym nieuzasadnione są supozycje Pokutującego Łotra o rozstrzygnięciu przez Kościół kwestii prawdziwości  objawień wizjonera Adama-Człowieka, zawarte w poniższym fragmencie notki zatytułowanej „Adam Człowiek – niezwykle ważne Orędzia dla Polski!:

 

Nihil Obstat, udzielone Orędziom Anioła Stróża Polski z lat 2009-1014 przez Abp. Andrzeja Dzięgę pozwala sądzić, iż ten wybitny Pasterz również należał do grona duchowych opiekunów Adama Człowieka. To, i wszystkie inne wiarygodne okoliczności zamykają dyskusję nad tym, czy mamy do czynienia z „prawdziwymi objawieniami, czy nie”.

 

Źródło: http://www.ekspedyt.org/pokutujacy-lotr/2015/07/30/38481_adam-czlowiek-niezwykle-wazne-oredzia-dla-polski.html

 

 

O autorze: Rebeliantka

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga. Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym).