Nie możecie służyć Bogu i mamonie. – Sobota, 07 listopada 2015r.

Myśl dnia

Znajdź czas, aby być wesołym – jest to droga szczęścia.

przysłowie irlandzkie

Cytat dnia

W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie,

jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku.

Jan Paweł II

d14802590

Proszę Cię, Panie, abyś otworzył moje serce na Twoje słowo. Aby ono przeniknęło moje sumienie

i przemieniło mój sposób myślenia.

________________________________________________________________________________________________________

SŁOWO BOŻE

________________________________________________________________________________________________________

plakat pierwsze soboty miesiaca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II

PIERWSZE CZYTANIE  (Rz 16,3-9.16.22-27)

Pozdrowienie i zakończenie listu

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, którzy za moje życie nadstawiali swe głowy i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły nawróconych pogan. Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu.
Pozdrówcie mojego umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin złożonych Chrystusowi przez Azję. Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów dla waszego dobra. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną przystali do Chrystusa. Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata. Pozdrówcie współpracownika naszego w Chrystusie Urbana i umiłowanego mego Stachysa.
Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie Kościoły Chrystusa.
Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który pisałem ten list. Pozdrawia was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego Kościoła. Pozdrawia was Erast, skarbnik miasta, i Kwartus, brat.
Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 145,2-3.4-5.10-11)

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twoje potężny czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (2 Kor 8,9)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 16,9-15)

Nie można służyć Bogu i mamonie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.
Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego.
Powiedział więc do nich: „To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

 

 

 

Zmienić życie?

Gdy nasze sumienie nie jest czyste, to najczęściej reakcją na słowo prawdy jest albo drwina, czyli obronny atak, albo odwrócenie się na pięcie i po prostu niesłuchanie tego, co ktoś do nas mówi. Tak też jest ze słowem Bożym. Jest wielu ludzi, którzy je ignorują i go nie słuchają. Nie chcą zmienić swojego życia. To, co czynił Jezus, poruszyło serca wielu ludzi. Dokonywał On na ich oczach cuda i głosił z taką mocą, której dotychczas nikt nie posiadał. Ale faryzeusze i tak pozostali niewrażliwi i zamknięci w swoim świecie. Warto zapytać się samego siebie: Czy ja jestem otwarty na to, co proponuje mi Jezus? Czy chcę rzeczywiście zmienić swoje życie?Proszę Cię, Panie, abyś otworzył moje serce na Twoje słowo. Aby ono przeniknęło moje sumienie i przemieniło mój sposób myślenia.

 

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2015”
Autor: ks. Mariusz Krawiec SSP
Edycja Świętego Pawła
http://www.paulus.org.pl/czytania.html
*************

Dzień powszedni

0,15 / 11,48
Jezus stawia przed nami kolejny paradoks. Jak zdobywać sobie przyjaciół „niegodziwą mamoną”? To już nie brzmi nawet jak przekupstwo, a jak jawna demoralizacja. Gdzie radykalizm słów „niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie”? Czy Bóg może być aż tak przewrotny?Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 16, 9-15
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie». Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. Powiedział więc do nich: «To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych».Mamona ze swojej natury jest niegodziwa. Dzisiaj mówi się, że „pieniądze nie śmierdzą”, choć wiemy, że nie sposób bez nich żyć, a ludzie są w stanie posunąć się do wielu rzeczy, byle je zdobyć. Niegodziwa mamona nie musi być wcale niewłaściwie zdobyta. Nawet ta ciężko zapracowana staje się często przyczyną zła, zazdrości, pożądania, pychy. Jezus w ten sposób podkreśla, jaka siła destrukcyjna, jeśli ją rozbudzić, drzemie w pieniądzu.Pieniądz jest przydatny, jeśli stoi w naszej hierarchii na właściwym miejscu. Powinniśmy z niego tak korzystać, by osiągnąć królestwo Boże. Bóg, bliźni, a potem cała reszta. Jeśli naszym bożkiem staje się chęć zysku, nawet uczciwie zarobione pieniądze stają się  „niegodziwe”  i są przyczyną zła.

Dlaczego Jezus jest taki kategoryczny? Pieniądz zawsze niesie ze sobą władzę, siłę nacisku, poczucie zaspokojenia i niezależności. Człowiek syty pieniądza nie jest otwarty na Boga ani na bliźnich. Pieniądz zamyka go i trzyma skupionym na samym sobie.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie». Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. Powiedział więc do nich: «To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych».
Jezus miał wielu bogatych i wpływowych przyjaciół. Nigdy jednak nie usłyszeliśmy o nich słowa potępienia. Nawet bogaty młodzieniec nie otrzymuje od Jezusa nagany, ale spojrzenie pełne miłości. Proś, by twoje przywiązania do przyjemności nie stały na przeszkodzie do zbawienia.
http://modlitwawdrodze.pl/home/
**************
***************

O autorze: Słowo Boże na dziś