Rzepliński, Biernat i Tuleja MUSZĄ zostać wyrzuceni z TK

recht_streit

Dyscyplinarnie i tak szybko, jak to możliwe [chyba, że zdążą podać się do dymisji]. Możliwość postępowania dyscyplinarnego wobec prezesa TK, Rzeplińskiego sugerował wczoraj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro:

“Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że wystąpi o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego. Według niego wypowiedzi Rzeplińskiego w mediach kwalifikują się do niego, ponieważ są stronnicze.” {TUTAJ}.

Nie medialne wyczyny są tu jednak ważne, ale fakt, że ci trzej sędziowie złamali ślubowanie , jakie składali wobec Prezydenta RP. Według portalu Infor.pl {TUTAJ} rota ślubowania brzmi:

“Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie Narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.”.

Rzepliński, Biernat i Tuleja NIE stali na straży Konstytucji, tylko skłonili Sejm do jej złamania w sprawie wyboru dwóch sędziów [patrz – wyrok TK {TUTAJ}].. W czasie spotkania w Domu Dziennikarza prof. Krystyna Pawłowicz mówiła, jak doszlo do tego:

“Sprawa Trybunału Konstytucyjnego zdominowała dyskusję. Prof. Pawłowicz opisała dokładnie, jak przebiegało uchwalanie owej ustawy o TK z czerwca 2015. Jej właściwymi autorami byli: prezes TK, sędzia Rzeplinski, jego zastepca – sędzia Biernat i członek TK, sędzia Tuleja. Można to łatwo sprawdzić, przeglądając stenogramy i nagrania wideo z obrad komisji sejmowej. ” {TUTAJ}.

Wyżej cytowany portal Infor.pl wyjaśnia, jakie są przesłanki do usunięcia sędziego TK – m.in:

“Zgodnie z artykułem 11 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału stwierdza Zgromadzenie Ogólne na skutek:
(…) prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o skazaniu na karę usunięcia ze stanowiska sędziego Trybunału.”.

Prezydent Andrzej Duda w swym dzisiejszym [3.12.2015] orędziu zapowiedział:

“Dlatego też w ramach Narodowej Rady Rozwoju zamierzam powołać zespół, którego celem będzie wypracowanie zasad wyboru sędziów oraz funkcjonowania Trybunału. Tak, by w przyszłości nie pojawiły się żadne wątpliwości co do jego bezstronności.” {TUTAJ}.

To słuszne posunięcie, ale prestiż TK trzeba ratować już dziś. Postępowania dyscyplinarne wobec wyżej wymienionych trzech sędziów [lub ich dymisja] przyczynią się do tego.

O autorze: elig