J. Kaczyński: „Każda ręka podniesiona na Kościół, to ręka podniesiona na Polskę”

Kościół Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w ToruniuKościół Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu

J. Kaczyński: „Każda ręka podniesiona na Kościół, to ręka podniesiona na Polskę”

Jarosław Kaczyński na urodzinach Radia Maryja: „Bez Ciebie ojcze dyrektorze nie byłoby tego zwycięstwa! Zwycięstwa ludzi, którzy służą Polsce”

Trwają obchody 24. rocznicy powstania Radia Maryja. Wśród tysięcy gości, którzy przybyli do Torunia, jest wielu polityków PiS, w tym Jarosław Kaczyński. Podczas przemówienia prezes partii rządzącej podkreślił, że „każda ręka podniesiona na Kościół, to ręka podniesiona na Polskę”.

Gdy Jarosław Kaczyński pojawił się na obchodach – jak pisze „Wyborcza..pl”- słuchacze przerwali program słowno-muzyczny Jerzego Zelnika i Haliny Łabonarskiej i przez kilka minut skandowali:

Jarosław! Jarosław!

Oraz:

Tu jest Polska!

Ojciec Rydzyk przywitał prezesa PiS tuż po biskupach. Premier Beaty Szydło – podobnie jest prezydenta Andrzeja Dudy – w Toruniu nie ma. Reprezentują ich szefowa KPRM Beata Kempa i prezydencki minister Adam Kwiatkowski.

Obecni są także m.in. Antoni Macierewicz, Zbigniew Ziobro, Joachim Brudziński, Stanisław Karczewski, Krystyna Pawłowicz, Mariusz Błaszczak, Jan Szyszko, Krzysztof Jurgiel czy Stanisław Piotrowicz.

Bez Ciebie Ojcze Dyrektorze, nie byłoby tego zwycięstwa

— zaznaczył prezes PiS, zwracając się do założyciela Radia Maryja.

Każda ręka podniesiona na Kościół, to ręka podniesiona na Polskę, my to wiemy! Przed nami trudna droga pod górę. Musimy ją przejść razem. I przejdziemy ją, wbrew wszystkiemu. Przejdziemy wiedząc, że służymy Polsce. Wiedząc, że nie ma Polski bez Kościoła. Wiedząc, że każdy, choćby nie miał łaski wiary, musi to przyjąć

— dodał. Dziękował także biskupom.

Nisko się kłaniam księżom biskupom. Są następcami apostołów, prowadzą polski kościół ku temu, co powinno być celem każdego z nas i porządku, który mam nadzieję, zbudujemy. Bóg zapłać

— mówił.

Ryb, TV Trwam, Wyborcza.pl

O autorze: Andy-aandy

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... * Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...

1 komentarz

 1. trybeus

  a czy każda ręka podniesiona na Kapłana Kościoła Katolickiego też ?

  Jarosław Kaczyński powinien przypomnieć sobie rękę podniesioną na abp Wielgusa…jego rękę i śp. brata

  http://niepoprawni.pl/blog/trybeus/patriotyzm-wedlug-pis-u-a-sprawa-arcybiskupa-wielgusa

 2. Andy-aandy

  Lista agentów w Kościele, których ujawnia ks. Zaleski

  Bartłomiej Bajerski

  Ta książka wywołała sensację, zanim się ukazała. W publikacji „Księża wobec bezpieki” ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ujawnia nazwiska duchownych, którzy poszli na współpracę z komunistyczną bezpieką. Książka trafi do księgarń w środę, ale już dziś dostali ją dziennikarze. Publikujemy listę tych, którzy – jak wynika z badań ks. Zaleskiego – zdradzili Kościół, donosząc SB.
  (…)
  Cytat za: http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/202067,lista-agentow-w-kosciele-ktorych-ujawnia-ks-zaleski.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Pierwsze czytanie

Dn 3, 14-20. 91-92. 95
Czytanie z Księgi proroka Daniela

Król Nabuchodonozor powiedział: «Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi – w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych – upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?»

Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: «Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś».

Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca.

Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: «Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?» Oni zaś odpowiedzieli królowi: «Oczywiście, królu». On zaś w odpowiedzi rzekł: «Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie dzieje się im nic złego; czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego».

Nabuchodonozor powiedział na to: «Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W Nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim».

Psalm responsoryjny

Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b)
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest imię Twoje †
pełne chwały i świętości, *
uwielbione i wywyższone na wieki.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *
uwielbiony i przesławny na wieki.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, †
który zasiadasz na Cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Śpiew przed Ewangelią

Łk 8, 15
Chwała Tobie, Słowo Boże

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia

J 8, 31-42
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».

Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»

Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».

W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham».

Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego».

Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».

Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».
więcej Słowa Bożego...