Czyny Boga mają nas skłonić do wiary, nie same tylko słowa – Środa, 16 grudnia 2015 r.

Myśl dnia

Życie bez radości jest jak kwiat bez zapachu.

Maciej Pawłowski

Cytata dnia

Nie zdarzenia dręczą ludzi, lecz myśli, jakie te zdarzenia rodzą w ich głowach

Epiktet

 

_________________________________________________________________________________

Słowo Boże

__________________________________________________________________________________

25263

 

 

 

 

 

 

Panie, to Ty jesteś prawdziwym sprawcą dobra, które dokonuje się poprzez nas.

Proszę Cię o ducha pokory, abym swoją osobą nie przysłaniał prawdziwych dzieł Bożych.

 

ŚRODA III TYGODNIA ADWENTU


PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 45,6b-8.18.21b-25)

Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

„Ja jestem Pan, i nie ma innego.
Ja tworzę światło i stwarzam ciemności,
sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę.
Ja, Pan, czynię to wszystko.
Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość
i niech obłoki z deszczem ją wyleją!
Niechajże ziemia się otworzy,
niechaj zbawienie wyda owoc
i razem wzejdzie sprawiedliwość.
Ja, Pan, jestem tego Stwórcą”.
Albowiem tak mówi Pan,
Stworzyciel nieba, sam Bóg,
który ukształtował i wykończył ziemię,
który ją mocno osadził,
który nie stworzył jej bezładną,
lecz przysposobił na mieszkanie:
„Ja jestem Pan i nie ma innego.
Czyż nie Ja jestem Panem,
a nie ma innego boga prócz Mnie?
Bóg sprawiedliwy i zbawiający
nie istnieje poza Mną.
Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić,
wszystkie krańce świata,
bo Ja jestem Bogiem i nikt inny!
Przysięgam na Siebie samego,
z moich ust wychodzi sprawiedliwość,
słowo nieodwołalne.
Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano,
wszelki język na Mnie przysięgać będzie,
mówiąc: «Jedynie u Pana
jest sprawiedliwość i moc»!
Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy,
którzy się przeciw Niemu zżymali.
W Panu uzyska swe prawo i dostąpi chwały
całe plemię Izraela”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 85,9ab-10,11-12,13-14)

Refren: Sprawiedliwego spuśćcie nam niebiosa.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, +
którzy się Go boją, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim kroczyć będzie sprawiedliwość, *
a śladami Jego kroków zbawienie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Iz 40,9-10)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Podnieś mocno twój głos, zwiastunie dobrej nowiny,
oto Pan Bóg przyjdzie z mocą.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 7,18b-23)

Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: „Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”
W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc:
„Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.
Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Świadectwo czynów

Najlepszym potwierdzeniem, czy coś pochodzi od Boga, są dobre owoce. Gdy uczniowie Jana przyszli, aby zapytać się Jezusa, czy jest On prawdziwym mesjaszem, w odpowiedzi usłyszeli: „idźcie i opowiedzcie o tym, co widzieliście i słyszeliście”. A zobaczyli i usłyszeli rzeczy zadziwiające, takie jak uzdrowienia i wskrzeszenia. Nie zamartwiajmy się, że to, co czynimy dobrego, bywa niezauważone przez innych. Mamy czynić dobro i to ma nam wystarczyć. Jesteśmy tylko sługami w winnicy Pańskiej. Jeśli Bóg będzie chciał się posłużyć naszymi czynami, to uczyni je widoczne.

Panie, to Ty jesteś prawdziwym sprawcą dobra, które dokonuje się poprzez nas. Proszę Cię o ducha pokory, abym swoją osobą nie przysłaniał prawdziwych dzieł Bożych.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2015”
Autor: ks. Mariusz Krawiec SSP
Edycja Świętego Pawła

*******************

#Ewangelia: to sposób, w jaki mówi do nas Bóg

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: “Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: “Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”

 

W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: “Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.

 

Łk 7, 18b-23

 

 

Komentarz do Ewangelii

 

Jezus nie odpowiedział Janowi: “Tak, jestem Tym, który miał przyjść”. Bóg bowiem nie wymaga od nas, abyśmy Mu wierzyli na słowo. Dając Janowi odpowiedź, Jezus powiedział o swoich czynach i o owocach swego przyjścia. Po tym poznajemy Boga. I to właśnie czyny Boga mają nas skłonić do wiary, nie same tylko słowa.

 

Zapewne z tego samego powodu Jezus nie pozostawił po sobie żadnych pism, a słowa, które wypowiadał zawsze starał się poprzeć konkretnymi czynami i znakami.
Dużo piękniejszy byłby świat, gdybyśmy wszyscy potwierdzali swoje dobre słowa równie dobrymi czynami.

http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/pismo-swiete-rozwazania/art,2688,ewangelia-to-sposob-w-jaki-mowi-do-nas-bog.html

*******************

Dzień powszedni

0,13 / 12,34
Trudno niekiedy w czasie długiego zmagania nie zwątpić w sens wszystkiego. Często nie widzisz znaków, nie słyszysz podpowiedzi, błądzisz po omacku. Jezus swym słowem rozprasza wszystko, co trapi twoje serce. Wspiera cię, byś nie ustał w drodze, przywraca sens zmaganiu. Zechciej posłuchać, co ma ci dziś do powiedzenia.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
(Łk 7, 18b-23)

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: «Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».

Jezus Chrystus, Nasz Zbawiciel, który do nas przychodzi, jest tajemnicą tak bogatą w łaskę, że nie wystarczy jedno spojrzenie, aby tę tajemnicę objąć i zrozumieć. Dlatego też i Jan Chrzciciel, choć widział Ducha zstępującego na Jezusa podczas chrztu w Jordanie, posyła do Niego swych uczniów z zapytaniem: „Czy ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Dla Jana jest rzeczą ważną, by to sam Jezus wyznał prawdę o sobie.

Ty również ciągle sobie samemu, a nade wszystko Jezusowi, stawiasz pytanie: kim dla mnie jesteś, Jezu? Stawiasz to pytanie nie dlatego, że wątpisz, lecz dlatego, żeby odkryć prawdę o Nim i utwierdzić się w wierze. Pytaj więc nieustannie i uzyskuj odpowiedź.

„Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Próbuj rozpoznawać Boga w swoim życiu przez Jego cudowne działanie. Tak wiele Jego obecności znajdziesz w swoim życiu, tak wiele miłości i pokoju. Raz jeszcze posłuchaj i pytaj.

Czy umiesz dziękować za wiarę, która jest darem Boga dla ciebie? Spróbuj za nią dziś podziękować. Błogosławiony, kto nie zwątpi, a wytrwa w wierze.

http://modlitwawdrodze.pl/home/
*********************
__________________________________________________________________________________

Świętych obcowanie

__________________________________________________________________________________

16 grudnia

 

Święta Adelajda, cesarzowa
Błogosławiona Maria od Aniołów Błogosławiona Maria od Aniołów, dziewica
Błogosławiony Sebastian Maggi Błogosławiony Sebastian Maggi, prezbiter

 

 

Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Adona z Wiednia, biskupa (+ 875); św. Albiny, dziewicy i męczennicy (+ poł. III w.); św. Dawida, króla i proroka (+ X w. przed Chr.); św. Ireniona, biskupa (+ 391); świętych męczenników Walentego i jego syna Konkordiusza oraz Nawalisa i Agrykoli (+ III w.)

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-16.php3

__________________________________________________________________________________

Przebaczenie to cudowne doświadczenie!!!

O autorze: Słowo Boże na dziś