Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odebranie Orderów Virtuti Militari komunistycznym zbrodniarzom

Orlik1mjr Marian Bernaciak ps. Orlik

Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odebranie Orderów Virtuti Militari komunistycznym zbrodniarzom

Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

APEL

My, niżej podpisani zwracamy się z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzej Dudy o odebranie Orderów Virtuti Militari żołnierzom reżimu komunistycznego odznaczonym za udział w akcji przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowemu w wyniku której poniósł śmierć mjr Marian Bernaciak ps. Orlik.

Mjr Bernaciak był bohaterem walk z niemieckim najeźdźcą oraz komunistycznym okupantem. Kierował się zawsze honorem żołnierza polskiego oraz wiernością Ojczyźnie.  Przypadająca w tym roku 70-ta rocznica jego śmierci w sposób symboliczny zobowiązuje do weryfikacji wszystkich odznaczonych przez władze komunistyczne tym najwyższym polskim orderem bojowym.

[Apel można podpisać na stronie: http://www.petycjeonline.com/apel_do_prezydenta_rzeczypospolitej_polskiej]

O autorze: Andy-aandy

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... * Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...