Dziękujmy Bogu za Żydów :)

I módlmy się za nich!

O autorze: space