Czy mniejszości moralne w Polsce są dyskryminowane? Kontrowersyjny raport Komisji Kieleckiej

Raport_ Komisja Kielecka

Nie tylko Komisja Europejska, ale także Komisja Kielecka włączyła się w proces oceny stanu demokracji i praworządności w Polsce.

Czym jest Komisja Kielecka? Komisja jest organem doradczym do spraw prawa konstytucyjnego i jego nadużyć w formie prostytucji politycznej. Komisja zwana jest również „Komisją Kielecką”. Miejscem obrad jest Pałac na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach. O jakości opinii wydawanej przez Komisję Kielecką niech świadczą porównania do słynnego Majonezu Kieleckiego, którego smak jest rozpoznawalny w całej Europie. Szczególnym obszarem zainteresowania Komisji jest aspekt subtelnej relacji pomiędzy prawem a moralnością. Ogłoszony w tej kwestii raport nie pozostawia złudzeń. Jest źle.

Autorzy raportu zauważają zbyt duży poziom tolerancji w stosunku do mniejszości moralnych w Polsce. Według ich oceny inne „orientacje” – przyzwoici inaczej, myślący inaczej, nowocześni inaczej, kochający inaczej  wpływają destrukcyjnie na poziom jakości życia społecznego i uprawianej polityki. Komisja w konkluzji zaleca aktywną nietolerancję i zaostrzenie prawa.

Raport wzbudził ogromne kontrowersje w środowisku „obrońców demokracji”. Lewicowi krytycy zwracają uwagę na skandaliczne kryteria, które przyjęła Komisja Kielecka, odwołując się do etyki, potraktowanej jako punkt odniesienia.

Stosowanie kryteriów moralnych do oceny polityków nie powinno mieć miejsca

– grzmią oponenci.

Publikacja raportu zbiegła się nieszczęśliwie z okresem poprzedzającym 1 kwietnia, co niektórym daje złudną nadzieję na primaaprilisowy żart. Od przyszłego tygodnia raport ma być rozesłany do głównych ośrodków moralnej destrukcji: Gazety Wyborczej, TVN, KOD, Nieowoczesnej i PO z zaleceniem wydrukowania.

_____________________________________________________________________________________________________________

Foto: Pixabay

O autorze: CzarnaLimuzyna

Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". "Tylko prawda jest ciekawa". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.