Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce_ Czwartek, 7 kwietnia 2016r.

zegar życia

Myśl dnia

 „Mieć jest o tyle istotne, o ile wzbogaca twoje być.

Jan Paweł II

_____________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Posłuchaj

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
J 3, 31-36

Jezus powiedział do Nikodema: «Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży».

Im bardziej jesteś uwikłany w codzienne problemy, te „ziemskie sprawy” – pieniądze, karierę – tym trudniej będzie ci się spotkać ze Słowem Jezusa. Nie chodzi o to, że te codzienne zmagania czy troski o byt są czymś złym. Mogą jednak opanować całe twoje myślenie i zapomnisz, że jest też rzeczywistość poza tym życiem, i że ona jest ważniejsza.

Niebezpieczne są iluzje szczęścia, rzeczy, które, jak ci się wydaje, „musisz mieć”. Kiedy myślisz: będę szczęśliwy, kiedy zrealizuję taki plan, osiągnę taki cel albo kupię taki samochód czy dom, to niestety sam się oszukujesz. To jest to, co, jak mówi tekst Ewangelii, „pochodzi z ziemi i należy do ziemi”. Nie ma w tym ostatecznej prawdy.

Bóg jest prawdomówny. Jego obietnice są prawdziwe. Tylko On daje prawdziwe szczęście i pokój. Musisz jednak uwierzyć w Jezusa, Syna Bożego – zaufać Jego słowom.

Największym darem jest Duch Święty. Z Nim wszystko jest możliwe. Nawet oderwanie od ziemi i spojrzenie w niebo. Proś o wsparcie Ducha Świętego, byś mógł to osiągnąć.

____________________________________________________________________________________________________________

Wierzmy Jezusowi na słowo – J 3, 31-36

(fot. Paweł Król/DEON.pl)

Rozważanie do Ewangelii

Warto się zdecydować, czy uznaję Jezusa za prawdomównego. Połowiczność w uwierzeniu Jezusowi niewiele daje. To tak, jakby ktoś brał tylko część leków przepisanych przez lekarza i dziwił się, że terapia nie skutkuje.

Każdy grzech, jako świadome uczynienie tego, co Jezus nazywa złem, jest przejawem kwestionowania Jego prawdomówności. Jakże często o tym, że warto Mu wierzyć, przekonujemy się dopiero po fakcie – gdy pojawiają się złe skutki naszego grzechu. Lepiej byłoby dla nas, gdyby nasz grzech i jego skutki nie przekonywały nas o prawdomówności Jezusa, ale same Jego słowa i to, co zrobił dla nas, zwłaszcza śmierć i zmartwychwstanie.

Ufajmy Jezusowi! On naprawdę nas kocha, to znaczy chce naszego dobra.

_____________________________________________________________________________________________________________

Liturgia słowa na dziś

CZWARTEK II TYGODNIA WIELKANOCNEGO

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 5,27-33)

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Gdy słudzy przyprowadziwszy apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: „Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka”.
Odpowiedział Piotr i apostołowie: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni”.
Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i chcieli ich zabić.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 34,2 i 9.17-18.19-20)

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 20,29)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 3,31-36)

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do Nikodema:
„Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Lęk przed Chrystusem
Słowo Jezusa jest ponad wszystkim, dlatego że mówi On o tym, co widział i słyszał. Jezus nie jest jedynie nauczycielem czy głosicielem woli Bożej. On jest świadkiem prawdomównym. Jednak Jego słowa (=świadectwo) nie były przyjmowane. Tak jest do dziś. Skąd się bierze ta niechęć wobec Chrystusa? We wczorajszej Ewangelii powiedział wprost: Kto dopuszcza się nieprawości… nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Chrystus jest prawdą (J 14, 6) i światłością, która w ciemności świeci (J 1, 5; 8, 12). Stąd rodzi się lęk przed Nim. Prawda ma moc osądzającą, a światłość sprawia, że złe czyny zostaną ujawnione. Bóg jednak nie posłał Syna, by nas potępił, lecz abyśmy byli zbawieni. Wierząc w to, mamy życie.

Chryste, Twoje słowo jest prawdą, która ma wyzwalającą moc. Uświęć mnie Twoim słowem, bym idąc wiernie za Tobą, mógł się uwolnić z tego, co grzeszne, i żył już tylko dla Ciebie i Ojca.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła.

_____________________________________________________________________________________________________________

Dlaczego nie warto grzeszyć?

Drahma

(…) Trzeci sekret zdradził mi Sługa Boży Stefan Kard. Wyszyński. Ten sekret to prawda o podłości grzechu, którego ulubionym siedliskiem jest, niezależna od naszej woli, pamięć. W niej zamieszkując, grzech potrafi być, nawet po latach, okrutnie mściwy. W „Zapiskach więziennych” pod datą 20 i 30 IV 1954 r., Prymas Tysiąclecia zapisał: „Nie znajduję w sobie ani jednego grzechu, z którego byłbym dziś zadowolony; wolałbym, aby nie istniały. Złudzeniem jest więc grzech, skoro pociąga tylko przed swoim istnieniem, a zaraz po tym przestaje radować. Nie masz ani jednej złudnej radości, której bym dziś pragnął; każda jest kłamstwem… Gdybym ujrzał naraz skutki jednego tylko grzechu, choćby naj­bardziej nieudanego, w jego dziejach życia całego, odwróciłbym się odeń zwycięsko. Gdybym pomyślał, jak grzech odpuszczony umie być jeszcze dokuczliwy, jak umie odżyć we wspomnieniach, jak umie udrę­czyć wyobraźnię, jak ciągle jeszcze upomina się o swoje miejsce w czasie, w myślach, w walce… Gdybym przewidział frontalny atak wszystkich odpuszczonych już grzechów na pozycje zda się nie do zdobycia… Jeśli jeden grzech umie zaniepokoić, to cóż dopiero cały dorobek grzesznego życia… Wniosek: strzeż się grzechu, gdyż może on wzmocnić atak frontalny.”

Ryszard Andrzejewski CSMA/ Któż jak Bóg?/.

_____________________________________________________________________________________________________________

Czy wiesz, co to znaczy być pokornym?

___________________________________________________________________________________________________________

Potęga modlitwy do św. Michała

Należymy do Liturgicznej Służby Ołtarza przy parafii WNMP w Złotowie i jesteśmy z tego DUMNI :)

_____________________________________________________________________________________________________________

 

O autorze: Słowo Boże na dziś