PiS uchwalił swoją wersję ustawy o „bratniej pomocy”

Obce wojska w Polsce

Krytycy ustawy wskazują, że została utworzona bardzo niebezpieczna furtka, przez którą w przyszłości na teren Polski mogą dostać się obce wojska, realizujące cele niekoniecznie zbieżne z polską racją stanu. „Władza” w Polsce może się zmienić i wykorzystać tę możliwość w celu ochrony „demokracji”, obcych interesów lub przeciwdziałać militarnie przeciw narodowym aspiracjom odzyskania pełnej niepodległości. To, czego się bała wprowadzić PO ze względu na społeczny opór, PiS wprowadza bez najmniejszego sprzeciwu swojego elektoratu.

Zwolennicy /uzasadnienie premier Szydło/ wskazują na konieczność wprowadzenia tej regulacji w celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom.

Wprowadzenie niniejszych regulacji jest niezbędne w celu umożliwienia obcym komponentom wojskowym szybkiego udzielenia pomocy RP lub innemu sojusznikowi, w sytuacji konieczności użycia polskiego terytorium lub przestrzeni powietrznej do podjęcia działań (zarówno działań prewencyjnych – odstraszających, jak też działań wymagających użycia siły wojskowej), np. przez siły wysokiej gotowości (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF).

Efekt będzie osiągnięty już przez samo wprowadzenie w życie przepisów, bowiem potencjalny przeciwnik będzie świadomy, że nie ma barier prawnych w użyciu wojsk obcych (NATO, UE) na terytorium RP w sytuacji np. wojny hybrydowej, podprogowej. W razie narastania sytuacji napięcia, wojska te będę mogły prezentować gotowość do działania w ramach odstraszania i zniechęcania potencjalnego przeciwnika, a w razie konieczności – podjąć działania wojskowe na wczesnych etapach działań, aby nie doprowadzić do eskalacji napięć i powstania regularnego konfliktu zbrojnego.

Nowelizacja przepisów w zakresie pobytu wojsk obcych na terytorium RP przez umożliwienie wojskom obcym (NATO, UE) wykonywania operacji wojskowych (innych niż ćwiczenia) na terytorium RP w czasie pokoju, został wprowadzona w odpowiedzi na sugestię USA i NATO.

Krytycy interpretują ustawę jako pośrednie przyznanie się do niewydolności niszczonych przez 8 lat polskich formacji obronnych, a także jako uległość wobec polityki USA, chcących uczynić z Polski państwo frontowe.

Za projektem ustawy głosowało PiS, a także nazywana targowicą opozycja. Przeciwnych było ośmiu posłów.

Głosowanie za ustawa o bratniej pomocy

______________________________________________________________________________________________________________

Warto przypomnieć, że kontrowersyjna „ustawa 1066” nie została zniesiona.

Uchwalona przez targowicę w roku 2014 ustawa o „bratniej pomocy” –  1066 zezwala obcym służbom specjalnym na udział w pacyfikowaniu polskich demonstrantów, jeśli zagrażają oni porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, ale – nazwijmy rzecz po imieniu – daje licencję na zabijanie, (użycie broni palnej) nie tylko „w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność zagranicznego funkcjonariusza lub pracownika albo innej osoby”, ale nawet profilaktycznie – „w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność zagranicznego funkcjonariusza lub pracownika albo innej osoby – na rozkaz dowódcy”.

____________________________________________________________________________________________________________

  1. Druk nr 295
  2. Głosowanie

 

 

O autorze: Redakcja