Prof. Mieczysław A. Krąpiec OP – “Jak uprawiać filozofię”

Czyli dlaczego “filozofią stało się wszelkie bzdurzenie niesprzeczne”.

Klucz do zrozumienia ludzkiego poznania, z Ojcem prof. M. A. Krąpcem rozmawia prof. Piotr Jaroszyński:

O autorze: Ywzan Zeb