Dlaczego dziś jest tak mało uzdrowień?_ Sobota, 25 czerwca 2016r.

setnik rzymski

Cytat dnia

Cud jest najukochańszym dzieckiem wiary.

Johan Wolfgang von Goethe

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

 

Mt 8, 5-17

 

Posłuchaj

Słuchając dzisiaj Ewangelii, wybierz się z Jezusem w drogę do Kafarnaum. Patrz, jak się zachowuje i co mówi. Postaraj się zrozumieć, co czuje. Otwórz się na uzdrawiającą moc Jego Słowa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 8, 5-17
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź”, a idzie; drugiemu: „Chodź tu”, a przychodzi; a słudze: „Zrób to”, a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: «On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby».

Setnik był człowiekiem, który dostrzega cierpienie drugiego człowieka i troszczy się o niego. Jego serce było współczujące i wrażliwe, ale przede wszystkim miał mocną wiarę. On sam podlegał władzy i miał władzę nad ludźmi. Wiara w ludzi i zaufanie do nich zapewne pomogło mu uwierzyć w moc słów Jezusa. A jak ty postrzegasz ludzi, z którymi pracujesz, studiujesz lub których znasz?

Jezus zdziwił się wiarą setnika, ale jednocześnie zasmucił się głęboko, że u nikogo w Izraelu takiej nie znalazł. Tym smutkiem dzieli się dziś z tobą. Otwiera Swoje serce przed tobą, bo ci ufa i pragnie, byś odwzajemnił Jego uczucia i ufność.

Jezus mocą Swego Słowa wypędził złe duchy i uzdrowił wszystkich chorych. Realizuje misję powierzoną Mu przez Ojca i nie ogranicza Go ludzka niewiara. Widzi cierpienie duchowe i fizyczne człowieka, lituje się i uzdrawia. Powierz Jezusowi swoje niemoce i choroby, ucz się od Niego miłości.

Proś dzisiaj Ducha Świętego o łaskę głębokiej wiary Bogu i wrażliwe serce na drugiego człowieka.

______________________________________________________________________________________________________________

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE (Lm 2,2.10-14.18-19)

Na gruzach Jerozolimy

Czytanie z Księgi Lamentacji.

Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba; wywrócił w swej zapalczywości twierdze Córy Judy, rzucił o ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych.
Usiedli na ziemi w milczeniu starsi Córy Syjonu, prochem głowy posypali, przywdziali wory; skłoniły głowy ku ziemi dziewice jerozolimskie.
Wzrok utraciłem od płaczu, drgają me trzewia, żółć się wylała na ziemię przez klęskę Córy mego ludu, gdy słabło niemowlę i dziecię na placach miasta.
Do matek swoich mówiły: „Gdzie żywność i wino?” Padały jak ciężko ranione na placach miasta, gdy uchodziło z nich życie na łonie ich matek.
Jak cię pocieszyć? Z czym porównać, Córo Jeruzalem? Co ci przyrównać, by cię pocieszyć, Dziewico, Córo Syjonu? Gdyż zagłada twoja wielka jak morze. Któż cię uleczy?
Prorocy twoi miewali dla ciebie widzenia próżne i marne, nie odsłonili twojej złości, by od wygnania cię ustrzec; miewali dla ciebie widzenia zwodnicze i próżne.
Wołaj sercem do Pana, Dziewico, Córo Syjonu; niech łzy twe płyną jak rzeka we dnie i w nocy; nie dawaj sobie wytchnienia, niech źrenica twego oka nie zna spoczynku.
Powstań, wołaj po nocy do straży porannej, wylewaj swe serce jak wodę przed Pańskim obliczem, podnoś do Niego swe ręce o życie twoich niemowląt, które padały z głodu na rogach wszystkich ulic.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 74,1-2.3-4.5-7.20-21)

Refren:O życiu biednych nie zapomnij, Panie.

Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas na wieki, *
dlaczego gniewem płoniesz przeciw owcom Twego pastwiska?
Pomnij na lud Twój, który dawno nabyłeś, *
na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie.

Skieruj swe kroki ku niekończącym się ruinom, *
nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni.
W miejscu świętych zgromadzeń +
rozległ się ryk Twoich wrogów, *
zatknęli tam swoje proporce.

Widać, że się podnoszą siekiery jak w leśnej gęstwinie. *
Wyłamali wszystkie bramy, zniszczyli je toporem i młotem.
Wydali Twą świątynię na pastwę ognia, *
zbezcześcili do szczętu przybytek Twego imienia.

Wspomnij na Twoje przymierze, *
bo mroczne zaułki ziemi pełne są przemocy.
Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem, *
niech biedny i ubogi wychwala Twe imię.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 8,17)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus wziął na siebie nasze słabości
i nosił nasze choroby.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 8,5-17)

Uzdrowienie sługi setnika

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”.
Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź tu», a przychodzi; a słudze: «Zrób to», a robi»”.
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Do setnika zaś Jezus rzekł: „Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś”. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.
Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka opuściła ją. Wstała i usługiwała Mu.
Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: „On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ
Nie jestem godzien

Setnik rozpoznaje w Jezusie Pana, który jest w stanie pokonać każdą ludzką słabość, łącznie ze śmiertelną chorobą. Zna on także swoje wnętrze i wie, że nie jest godny przyjąć Świętego pod swoim dachem. Jego wielka wiara i pokora zostały nagrodzone, dzięki czemu odzyskał zdrowego sługę. Później Jezus uczynił wielkie rzeczy dla teściowej Piotra i wielu opętanych. Czyni je także dla nas, bo przecież On wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby. Mu-simy w to uwierzyć i rozpoznać Bożą obecność w Chrystusie pośród nas. Zwłaszcza wtedy, gdy klęcząc przed ołtarzem, powtarzamy słowa setnika, wyznając z wiarą i pokorą, że choć i my nie jesteśmy godni, to szczerze prosimy o łaskę słowa uzdrawiającego duszę i ciało.

Jezu, choć i ja nie jestem godzien, to otwieram przed Tobą moje serce i proszę, abyś przyszedł i uzdrowił to, co jest we mnie chore i słabe. Niech Twoje słowo uwolni mnie od złego ducha.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

Ewangelia: Jak zmienić wiele w swoim życiu?

(fot. shutterstock.com)

Oczekujemy by Jezus nas nawiedzał, dawał się odczuć, jakoś udowadniał swoją obecność. Tymczasem coś innego jest przejawem jego największej obecności. Odkrycie tego może wiele zmienić.

Komentarz do Ewangelii
Setnik nie oczekiwał, że Jezus przyjdzie do jego domu. Oczekiwał tylko na słowo: “Powiedz tylko SŁOWO”. I rzeczywiście, Jezus uzdrowił sługę setnika słowem. Również słowem “wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. My natomiast często oczekujemy od Jezusa więcej niż słowa. Oczekujemy by nas nawiedzał, dawał się odczuć, jakoś udowadniał swoją obecność. Tymczasem najmocniejszym przejawem obecności Jezusa wśród nas jest Jego słowo. Jeśli wsłuchamy się w nie i uwierzymy, wówczas wiele zmieni się w naszym życiu. Na lepsze. Módlmy się często tak: “Panie, powiedz słowo, mów do mnie, chcę Cię słuchać; Twoje słowo jest tym, czego najbardziej potrzebuję!” I słuchajmy, uważnie, gdy Jezus do nas mówi. Bo słowo Boga jest zupełnie inne niż ludzkie.
______________________________________________________________________________________________________________

 Czytelnia

KAI/PCh24.pl

Ks. prof. Mazurkiewicz: Lewicowa ideologia nie jest wystarczającym spoiwem Europy

Ks. prof. Mazurkiewicz: Lewicowa ideologia nie jest wystarczającym spoiwem Europy

Fot. Päivi Tiittanen / freeimages.com

Brexit oznacza pokazanie przez Brytyjczyków czerwonej kartki decydentom z Brukseli – ocenia ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wynik referendum pokazuje, że trzeba się ponownie zastanowić nad tożsamością kontynentu i chrześcijańskimi korzeniami Europy. “Lewicowa ideologia nie jest chyba wystarczającym spoiwem” – mówi były sekretarz generalny Komisji Konferencji Biskupów UE (COMECE).

– Unia Europejska od pewnego czasu jest w kryzysie. Jednym z powodów jest dystans między brukselską biurokracją a obywatelami. Trzeba zwrócić uwagę na to, że miliony Brytyjczyków nie zmieniło nagle swojego zdania na temat stanu unijnej polityki. Od wielu lat Wielka Brytania zgłaszała swoje niezadowolenie z kierunku, w jakim ewoluuje UE. Nigdy nie zostały one jednak potraktowane w Brukseli z należną powagą. Wynik referendum pokazuje, że obywatele suwerennych państw wciąż mają do dyspozycji skuteczne narzędzia do wyrażenia swojego niezadowolenia – komentuje ks. prof. Mazurkiewicz.

Zdaniem wykładowcy Instytutu Politologii UKSW, należy zastanowić się na ile demokracja ma służyć biurokracji a na ile to biurokracja ma służyć demokracji, a także czy to obywatele mają się podporządkować urzędnikom, czy też urzędnicy są po to, aby służyć obywatelom.

– Z badań dotyczących poparcia dla Unii Europejskiej widać, że najbardziej prounijnymi narodami są dziś Polacy i Węgrzy, którzy akurat otrzymują od Brukseli reprymendy. Natomiast sceptycyzm wobec działań struktur unijnych jest w Europie dość powszechny. Nie wiem, jakie wnioski z referendum wyciągną decydenci z Brukseli. Ale obywatele Wielkiej Brytanii pokazali im, tzn. przede wszystkim Komisji Europejskiej czerwoną kartkę. Warto zwrócić uwagę na to, że postulaty, jakie zgłaszają obywatele niezadowoleni z obecnego kursu Unii są dość bliskie idei „Europy ojczyzn” Jana Pawła II. Moglibyśmy sobie życzyć, aby więcej korzystano z myśli świętego papieża – powiedział dla KAI ks. prof. Mazurkiewicz.

Były sekretarz COMECE podkreśla, że patrząc z punktu widzenia wielkich debat etycznych, Brexit niczego w istocie nie zmienia. Wielka Brytania nie prezentowała bowiem w tych debatach konserwatywnego stanowiska. Rząd brytyjski, jako pierwszy w świecie, zezwolił np. na tworzenie ludzkich chimer i hybryd. Choć Wielka Brytania oficjalnie jest państwem wyznaniowym, jej odejście nie oznacza istotnego osłabienia głosu chrześcijańskich polityków w Unii.

Ks. prof. Mazurkiewicz podkreślił, że wynik referendum jest sygnałem, że trzeba się ponownie zastanowić nad tym, co nas łączy w Europie, nad tożsamością Europy i jej chrześcijańskimi korzeniami. Jego zdaniem lewicowa ideologia nie jest wystarczającym spoiwem dla Europy.

– Wielu krytyków zachodniej cywilizacji mówi o tym, że mamy do czynienia z kultem złotego cielca, a także o tym, że koszty polityczne obecności w Unii – w znaczeniu utraty suwerenności, możliwości decydowania o biegu spraw w kraju – są zbyt duże wobec korzyści wynikających z bycia w tej wspólnocie. To są ważne kwestie, a po referendum – wydają się jeszcze pilniejsze. Trzeba dostrzegać sceptycyzm obecny w wielu krajach Unii Europejskiej. Przykład Wielkiej Brytanii pokazuje, że można nad tym do pewnego stopnia panować, ale uciekanie od problemów, od tego, co jest ważne ludzi, może także prowadzić do katastrofy – zakończył ks. prof. Mazurkiewicz.

 

Źródło: KAI/POz/PCh24.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

 

O autorze: Słowo Boże na dziś