Nadzieja ma skrzydła_Sobota, 16 lipca 2016 r.

Przeciwko Jezusowi

Myśl dnia

Nie opieraj się na własnych siłach, ale zasadź mocno podstawy swojej nadziei w Bogu.

Tomasz a Kempis

 
 ______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Mt 12, 14-21

Wskazania Ewangelii powinny być dostosowane do czasu, w którym są odczytywane. W XXI wieku pomoc przychodzi od głowy Kościoła Katolickiego – Papieża Franciszka. Przez najbliższe dziesięć dni usłyszysz Ewangelię z komentarzami Ojca Świętego. Posłuchaj…

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 12,14-21
Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą».

“I nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu”. Na pozór te słowa są sprzeczne ze słowami “Zróbcie raban”, wypowiedzianymi przez Papieża w Rio de Janerio w 2013 roku. Jednak jak nie wybiera się poszczególnych zdań z Pisma Świętego, tak też nauczanie Kościoła rozpatruje się w kontekście całej tradycji.

Papież, w tych słowach, pragnął podkreślić, że czym innym jest postawa cichego i pokornego człowieka od “nabożnej ciszy, skostniałego ładu, nobliwego bezruchu czy dworskiego ceremoniału”.

Ojciec Święty powiedział: “Chciałbym, żeby Kościół wychodził na ulicę, chcę, byśmy się bronili przed tym, co jest światowością, bezruchem, przed tym, co jest wygodą, klerykalizmem, od tego wszystkiego co jest zamknięciem w sobie. Parafie, szkoły, instytucje po to są stworzone, aby wychodzić na zewnątrz”.

Nauczanie zastępcy Chrystusa na ziemi jest kontynuacją nauczania samego Chrystusa. Jezus pragnął, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Nigdy się tak nie stanie, jeśli nie będzie mostów porozumienia między członkami całego Kościoła a ludźmi, którzy mają do Niego daleko.

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Mi 2,1-5)

Zapowiedź kary Bożej za ucisk ludu

Czytanie z Księgi proroka Micheasza.

Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów – to je zabierają; biorą w niewolę męża wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem.
Przeto tak mówi Pan. „Oto Ja zamierzam zesłać na to plemię niedolę, od której nie uchylicie waszych karków i nie będziecie dumnie chodzić, bo będzie to czas nieszczęścia. W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę, podniosą wielki lament, mówiąc: «Jesteśmy ograbieni do szczętu! Dział mego ludu przemierzony sznurem i nie ma, kto by go przywrócił; pola nasze przydzielono grabieżcy».
Przeto nie będziesz mieć nikogo, kto by rzucał sznurem na dział w zgromadzeniu Pana”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 10,1-2.3-4.7-8.14)

Refren: Nie zapomnij o ubogich, Panie.

Dlaczego z dala stoisz, o Panie, *
ukrywasz się w czasach ucisku,
gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce *
i ulega podstępom, które tamten uknuł.

Bo chełpi się grzesznik swą pożądliwością, *
bluźni drapieżca i pogardza Panem.
Pyszniąc się mówi występny: +
„Nie pomści, nie ma Boga”. *
Oto całe jego myślenie.

Jego usta pełne przekleństwa, zdrady i podstępu, *
a pod jego językiem złość i krzywda.
Czai się w zasadzkach przy drogach +
i zabija niewinnego z ukrycia, *
oczy jego wypatrują biedaka.

A Ty to widzisz: i trud, i boleść, *
patrzysz, by wziąć je w swoje ręce.
Tobie poleca się biedny, *
Tyś opiekunem sieroty.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 11,29ab)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA  (Mt 12,14-21)

Jezus cichy i pokorny sercem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić.
Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
„Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Sługa Pański

Pierwsza wzmianka o naradzie faryzeuszów na temat uśmiercenia Jezusa dała Mateuszowi sposobność do przytoczenia cytatu z pieśni o Słudze Pańskim, w której Izajasz zapowiedział niezwykłą postać. Będzie to sługa całkowicie oddany Bogu, a życie poświęci dla ogłoszenia prawa i umocnienia sprawiedliwości. Więcej – on zaniesie zbawienie poganom. W jego misję będzie wpisane niewyobrażalne cierpienie. To Jezus jest tym wybranym i umiłowanym sługą. On przecież nie spierał się, nie krzyczał, nie afiszował się, lecz nakazywał, aby Go nie ujawniano, nawet pomimo dokonanych cudów. Wiadome też jest, jak skończy się misja tego Sługi Pańskiego. Dlatego możemy pokładać w Nim nadzieję, bo Jego śmierć przynosi życie.

Jezu, Ty jesteś nadzieją całego świata, ponieważ przynosisz ze sobą pokój i objawiasz Bożą sprawiedliwość, a prawdziwego dobra nie znajdę poza Tobą. Ufnie i wiernie idę za Tobą.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks.Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

Łagodny, cierpliwy i uparty

– Mt 12,14-21

O autorze: Słowo Boże na dziś