“Jabłonowski 2” – Radykalizacja

Z uwagi na rosnące napięcia, gracze odsłaniają więcej kart.

Polecam także rozmowę z Jackiem Bartosiakiem z września 2015 (i wszystkie inne).

Gdzie jest prawda? Kto ma rację? Co robić? Z kim trzymać?

O autorze: space