Czy znasz swoje powołanie?_Wtorek 6 września 2016 r.

Wybór Apostołów

Cytat dnia

Aby zadecydować o swoim powołaniu, trzeba doprowadzić się do chwili śmierci; stąd widzi się to, co jest rzeczywiste i prawdziwe.

(Ks. Bosko)

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Łk 6, 12-19

Uświadom sobie, że przychodzisz na tę modlitwę spotkać się z Bogiem. Wycisz swoje wnętrze i skieruj swoją uwagę na słowa Ewangelii.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 6, 12-19
Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu, przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Wyobraź sobie, że stoisz w tłumie ludzi, którzy czekają na Jezusa schodzącego z góry. Czy masz nadzieję spotkać się z Nim i doznać uzdrowienia? A może nie masz ochoty na tak bliski kontakt i chcesz obserwować wszystko z dystansu? Niezależnie od tego, jakie jest twoje nastawienie, nie możesz pozostać anonimowy. Jezus cię zna i wzywa po imieniu.

Imię w tradycji ludów semickich nie było tylko przypadkowym wyborem rodziców, ale oznaczało całą osobowość człowieka, jego jasne i ciemne strony, a także jego powołanie. Stąd wśród apostołów różne przydomki, przezwiska lub nowe imiona. Jezus zna ciebie w sposób doskonały i takiego, jakim jesteś, wzywa do pełnienia misji. Czy wiesz, jaka to misja?

Apostoł znaczy „posłany”. Posłany, by uczestniczyć w misji Jezusa – uzdrawiania i głoszenia, że Bóg jest blisko człowieka. Ty też jesteś posłany. Zgodnie z twoimi talentami i pragnieniami. Możesz oczywiście pozostać w tłumie i być tylko widzem. Albo możesz zrobić coś więcej – usłyszeć swoje imię wypowiadane przez Jezusa i pomóc Mu wypełniać Jego misję. Co wybierasz?

Powiedz Bogu o tym, co wydarzyło się podczas tej modlitwy. Poproś o odwagę w odkrywaniu i wypełnianiu swojego powołania.

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (1 Kor 6,1-11)

Niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych? Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne. Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, sędziami waszymi czynicie ludzi za nic uważanych w Kościele.
Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi? A tymczasem brat oskarża brata, i to przed niewierzącymi. Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody? Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to właśnie braciom.
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwieźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 149,1-2.3-4.5-6a i 9b)

Refren: Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje.

Śpiewajcie Panu pieśni; *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym królem.

Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan lud swój miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Niech się święci cieszą w chwale, *
niech się weselą na łożach biesiadnych,
chwała Boga niech będzie na ich ustach: *
to jest chwałą wszystkich świętych Jego.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 15,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 6,12-19)

Wybór Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu, przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Wybór Dwunastu

Jezus przed powołaniem Dwunastu spędził całą noc na modlitwie. Wybór tych, którzy będą posłani, jest poprzedzony długim spotkaniem Syna z Ojcem. Góra, gdzie dokonały się oba wydarzenia (modlitwa i wybór), jest miejscem objawienia się Boga. Tak było już w Starym Testamencie. W wyborze Dwunastu Jezus dokonał ich konsekracji. Następnie zszedł z nimi na równinę, w której można widzieć Kościół – nowy Lud Boży, spragniony uzdrawiającej obecności swego Mistrza. Apostołowie są posłani, aby byli świadkami wszystkich wydarzeń z życia Jezusa. Tę Dobrą Nowinę rozgłoszą na najdalszych równinach świata, niosąc obmycie przez chrzest, uświęcenie przez głoszone Słowo oraz usprawiedliwienie przez budzenie wiary.

Panie, Mistrzu apostołów, Ty także i mnie wzywasz po imieniu, abym był Twoim świadkiem. Z radością idę, głosząc wszystkim ludziom, że tylko Ty jesteś uzdrowieniem z naszych słabości.


Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks.Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

_____________________________________________________________________________________________________________

Ewangelia: rzecz, którą musi poznać każdy chrześcijanin

(fot. shutterstock.com)

Komentarz do Ewangelii:

 

Przed wyborem Dwunastu Jezus modlił się całą noc. Oznacza to, że ten wybór to była bardzo poważna sprawa – kryteria tego wyboru nie mogły być ludzkie, lecz Boskie.
Również dziś dzieje się coś podobnego. Każdego człowieka Jezus wybiera, choć oczywiście nie do grona Dwunastu. Każdy człowiek ma swoje osobiste miejsce w historii zbawienia i każdy jest niezastąpiony. Dobrze jest mieć świadomość tego miejsca.

 

Kto ma tę świadomość i akceptuje miejsce wskazane mu przez Boga, jest szczęśliwszy od innych. Poznanie swojego miejsca (powołania) jest bardzo poważną sprawą. Wymaga modlitwy, to znaczy bardzo bliskiej więzi z Bogiem, bo kryteria tego wyboru nie są ludzkie, lecz Boskie.

_____________________________________________________________________________________________________________

Grafika wpisu: http://www.faustinum.org

O autorze: Słowo Boże na dziś

Brak komentarzy

Skomentuj notkę, rozpoczynając dyskusję...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi

Psalm responsoryjny

Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a)
Po całej ziemi ich głos się rozchodzi

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi

Śpiew przed Ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia

Łk 6, 12-19
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.

Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu, przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.
więcej Słowa Bożego...