Nie zabija się dzieci

Długo jeszcze nad światem słońce będzie świecić,
nad tym, w którym bezbronne zabija się dzieci.
Długo księżyc dopełniać będzie się po nowiach,
gdzie zabicie wpisane jest w katalog zdrowia.
Długo noc będzie stroić się w niebo gwiaździste,
tam, gdzie dzieci się z łona wysysa w kanister.
Długo morze plaż będzie zwilżać piasek miałki,
gdzie się dzieci po cichu rozrywa w kawałki.
Długo rzeki przez kraje toczyć będą wodę,
gdzie by zabić, wystarczy nazwać kogoś płodem.
Długo ziemia na mąkę rodzić będzie zboże,
gdzie śmierć przed urodzeniem ratunkiem być może.

Będzie ziemia mieszkaniem życia jeszcze długo,
jeśli będzie zmuszona służyć śmierci sługom.

Pozwalam kopiować
Moja strona autorska

O autorze: Ywzan Zeb