Uważajcie, byście nie dali się zwieść

Paruzja

Cytat dnia

Ludzie nigdy nie byli ani dość pokorni, ani dość oddzieleni od dóbr doczesnych, aby zrozumieć przesłanie Chrystusa.
Gandhi

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

Łk 21, 5-11

Postaraj się wyciszyć i przygotować na doświadczenie Bożej obecności podczas tej modlitwy. Bądź uważny na poruszenia Ducha Świętego w jej trakcie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 21, 5-11
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „Ja jestem” oraz: „nadszedł czas”. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie».

Wizja zburzenia świątyni stała się rzeczywistością. Świątynia Jerozolimska, tak ważna i święta dla Żydów, została zniszczona doszczętnie przez Rzymian kilkadziesiąt lat po śmierci Jezusa. Można to porównać do sytuacji, w której zniszczeniu uległaby Bazylika Świętego Piotra albo tak bliska Polakom Jasna Góra i znajdujący się w niej cudowny obraz Matki Bożej. Jezus zapowiada zupełne zniszczenie miejsca świętego i ostrzega, aby nie dać się zwieść. Jak reagujesz na te słowa Jezusa? O co się lękasz?

Jezus zapowiada także, że wielu przyjdzie pod Jego imieniem i będzie próbowało zwodzić ludzi. Zapowiada straszne zjawiska, zarazy i wielkie znaki na niebie. Mówi jednak: „nie chodźcie za nimi i nie trwóżcie się”. Jezus mówi te słowa także dziś. Co mówi do ciebie w twojej trudnej sytuacji?

Tylko Pan jest w stanie nawet z największego zła wyprowadzić dobro. Pod warunkiem jednak, że z ufnością oddasz Mu to, co cię spotyka. Czy jesteś gotowy na to, aby oddać Bogu wszystko, co jest dla ciebie trudne, z wiarą, że On ma moc to przemienić?

Oddaj Panu Bogu wszystko, co się dzieje, i proś by dał ci odwagę oraz światło do tego, by iść za Nim, a nie za tymi, którzy próbują cię zwodzić. Na koniec oddaj Mu swoje losy w osobistej modlitwie.

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Ap 14,14-20)

Sąd ostateczny jako żniwo i winobranie

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Ja, Jan, ujrzałem: Oto biały obłok, a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku swoim ostry sierp.
I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: „Zapuść twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi”. A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp.
I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do mającego ostry sierp: „Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały”. I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni ogromnej Bożego gniewu. I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew trysnęła aż po wędzidła koni na tysiąc i sześćset stadiów.
Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 96,10.11-12.13)

Refren: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
tak świat On utwierdził,
że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech – wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ap 2,10c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci wieniec życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 21,5-11)

Zapowiedź zburzenia świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”.
Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”
Jezus odpowiedział: „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: «Ja jestem» oraz: «nadszedł czas». Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”.
Wtedy mówił do nich: „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie”.
Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ

Wierni znajdą ocalenie w Jezusie

Nieszczęścia są interpretowane jako kara za zło. Na przykład wybuch Wezuwiusza był odczytany w żydowskich kręgach jako kara za zburzenie świątyni. Po trzech triadach, czyli po dziewięciu latach, Rzymianie ginęli od ognia z nieba za podniesienie ręki na ich świętość. Te interpretacje pojawiają się wtedy, gdy nieszczęście dosięga kogoś innego. Inaczej jest, gdy zła doświadcza się samemu. Uczniowie nie pytają, dlaczego świątynia będzie zburzona, czyli co jest ich grzechem, lecz kiedy to się stanie. Jerozolima nie poznała czasu nawiedzenia, gdy przyszedł do niej Jezus – żywa Świątynia Boga. I ta żywa Świątynia nie ulegnie zniszczeniu, zburzona zostanie ta ozdobiona pięknymi kamieniami. Wierni Jezusowi znajdą w Nim ocalenie.

Jezu, Twe przyjście poprzedzą wydarzenia obnażające słabość i kruchość tego, co doczesne. W ten sposób przygotowujesz mnie do pełnej radości, która nie przemija, lecz trwa na wieki.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks.Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

Biblos

Powrót Syna Bożego, paruzję, poprzedzi pojawienie się wielu ludzi podających się za Jezusa. Nie wszystkie wojny, przewroty, kataklizmy i zjawiska astronomiczne będą dowodem na zbliżającą się paruzję. Jezus mówi, że zamiast takich wydarzeń, aż do końca życie będzie się toczyło normalnie. Uczniowie mają sprawdzać, czy są gotowi na spotkanie ze swoim Panem i Zbawicielem.

Kim są ci ludzie, za którymi uczniowie Jezusa nie mają chodzić, przez kogo nie mają dać się zwieść? Uczniowie nie mają naśladować nikogo, kto nie posiada wiary zbawczej, kto nie jest naśladowcą Jezusa, nie mają chodzić za kimś, kto wywyższa kogoś i coś ponad Jezusa Chrystusa i Jego Słowo.

Nie będzie ogłoszona data zdarzeń rozpoczynających powtórne przybycie Syna Bożego w chwale aniołów. Do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa, każdy człowiek ma jeszcze czas na podjęcie wolnej decyzji o uwierzeniu w Chrystusa.

Dojrzali uczniowie będą przygotowani na przyszłe konflikty i zapowiadane przez Jezusa prześladowania, podobne do tych, które spotykały też Jezusa. Bóg będzie im pomagał w każdym położeniu, w jakim się znajdą.

______________________________________________________________________________________________________________

Grafika w okonie wpisu: fralfonse.blogspot.com

O autorze: Słowo Boże na dziś